centenar

  • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Animale de companie

Art.33 Pe teritoriul Municipiului Bucureşti se interzice creşterea sau întreţinerea, în gospodării individuale, a animalelor şi păsărilor pentru consum, piele, blană şi tracţiune, a albinelor, viermilor de mătase şi asimilate acestora, cu excepţia animalelor de companie.

Art.34 (1) Posesorii de animale de companie au următoarele obligaţii în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

a) să deţină asupra sa materialele necesare (făraş, mătură, pungă, etc) pentru curăţarea locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice;

b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spaţiile verzi din parcuri, grădini publice şi cele aferente ansamblurilor de locuinţe, în spaţiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine şi pieţe de desfacere a produselor agroalimentare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai în spaţiile special amenajate. Nu vor fi supuşi acestui regim câinii de serviciu ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) menţinerea câinilor în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu şi botniţă;

(2) Posesorii de animale de companie vor deţine carnete de sănătate pentru  acestea  şi  vor  asigura  vaccinarea lor  în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;

(3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curăţenie şi igienizare a spaţiilor destinate creşterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive a celorlalte persoane;

(4) Persoanele care deţin animale de companie în imobile cu spaţii comune, vor asigura protecţia şi siguranţa celorlalţi locatari în raport cu aceştia. Această obligaţie le revine  de asemenea şi în timpul plimbării acestora pe domeniul public;

Art.42 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:

a) de la 200 lei la 500 lei – art. 9  alin.(2) lit. a, b, c, d, e, f, g, j;  art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17, alin.(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8); art. 20 alin.(4); art. 21 alin.(1), (3); art.  22 alin.(4); art. 26 lit. a, b;  art. 27 alin.(1) lit. a, c, d, e,  alin.(2) lit. a, b, c, d, e, g;  art. 28 lit. b, c, d; art. 29 lit. a, b, c, d, e; art 33; art. 34 alin.(1) lit. a, b, c, alin.(2) alin.(3), alin.(5);

b) de la 200 lei  la 1.000 lei – art. 9 alin.(2) lit. h; art. 11;

c) de la 500 lei la 2.000 lei – art. 25 alin.(1) lit. a, b, c, d; art. 27 alin.(1) lit. b, alin. 2) lit. f, alin.(3), (4);

d) de la 1000 lei la 3.000 lei – art. 27 alin.(5), (6); art. 28 lit. a,f,g; art. 34 alin.(4); art. 41;

e) de la 2.000 lei la 5.000 lei – art. 9 alin.(2) lit. i;

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu