• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

În contextul măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, revenim și vă aducem la cunoștință că începând cu data 01.04.2020 și până la încetarea stării de urgență, pentru prevenirea, evitarea, limitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus COVID 19, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, Poliția Locală Sector 1 suspendă activitatea cu publicul.

Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon (021.232.66.35), prin corespondență poștală sau pe site-ul instituției la secțiunea “CONTACT –DEPUNERE PETIȚII ONLINE” sau pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Totodată, cetățenii care nu au adresă poștală electronică vor putea depune documentele prin poștă/curier pe adresa din strada Prometeu nr. 26, sector 1, București.

 

Organizare

   Poliția Locală Sector 1 își desfășoară activitatea în baza temeiului Legii nr. 155/2010, a Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999 republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

  Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011, Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1 s-a reorganizat ca structură de Poliție Locală a Sectorului 1. Aceasta este organizată în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 ca serviciu public de interes local, cu scopul de a exercita atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice și prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

 

Poliția Locală Sector 1 este structurată pe direcții, servicii, birouri și compartimente, după cum urmează:

Organigrama 2019 Politia Locala Sector 1

Descarcă Regulament de organizare și funcționare 2019 (Doc PDF)

 


telefonul cetateanului

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu