• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

  • E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Planul de ordine şi siguranţă publică

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL SECTORULUI 1

 

CONSIDERAŢII GENERALE

Planul de ordine şi siguranţă publică al Sectorului 1 este documentul pe baza căruia se organizează anual activitatea şi se materializează concepţia de acţiune a efectivelor Poliţiei Locale a Sectorului 1 pe linia asigurării ordinii şi siguranţei publice, pe teritoriul de competență.
Exercitarea atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei și descoperirea infracțiunilor în domeniul ordinii și liniștii publice, paza bunurilor și circulația pe drumurile publice se desfășoară sub autoritatea primarului, în cooperare cu celelate forțe din cadrul stucturilor de ordine publică.
Documentul conţine date referitoare la situaţia operativă, dispozitivele de ordine şi siguranţă publică, misiunile şi zonele de responsabilitate, forţele aflate la dispoziţie şi suportul logistic, modul în care se realizează instruirea şi controlul efectivelor, organizarea cooperării cu celelalte forţe participante la asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice precum şi realizarea schimbului de informații referitoare la domeniul de competență.

CADRUL LEGISLATIV

1. Legea nr. 155 /2010 a poliţiei locale şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
2. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
3. Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;
4. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
5. Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
6. Legea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 290/2005;
8. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
9. H.G. nr. 301/11.04 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
10. Concepția de organizare și functionare a Poliției Locale Sector 1;
11. Concepția de organizare și functțonare a Serviciilor de Ordine Publică din cadrul Poliției Locale Sector 1 ;
12. Concepția de organizare și funcționare a Poliției Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1;
13. Concepția de organizare și funcționare a Biroului Situații de Urgență din cadrul Poliției Locale Sector 1;
14. Concepția de organizare și funcționare a Direcției Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1;
15. Concepția de organizare și funcționare a Serviciului Intervenții Rapide din cadrul Poliției Locale Sector 1;
16. Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;
17. Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;
18. Legea 230/2007 privind înființarea și organizarea asociațiilor de proprietari;
19. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
20. O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului ;
21. H.C.G.M.B 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București;
22. H.C.G.M.B 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului București;
23. H.C.L.Sector 1 nr. 13/2006 privind interzicerea activității de deversare în sistemul de canalizare a rezidurilor rezultate din activitatea de vidanjare în puncte neautorizate;
24. H.C.L.Sector 1 nr. 131/2008 privind constatarea și sancționarea unor fapte contravenționale săvârșite de către persoanele fizice și juridice la regimul protecția animalelor și păsărilor;
25. H.C.L.Sector 1 nr. 238/2008 privind stabilirea, constatarea și sanctionarea contravențiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1;

CAPITOLUL I

ANALIZA SITUAȚIEI OPERATIVE

A. TERITORIUL
Sectorul 1 este situat în partea de nord–vest a Municipiului Bucureşti, are o suprafaţă de 67,5 km2 şi include cartierele Aviatorilor, Aviaţiei, Băneasa, Bucureştii Noi, Dămăroaia, Domenii, Dorobanţi, Gara de Nord, Griviţa, Giuleşti, Victoriei, Pajura, Pipera, Primăverii, Chitila, Străuleşti și Cal. Giulești, fiind delimitat astfel:
- Nord–Judeţul Ilfov (linia de centură Otopeni – Tunari, Mogoşoaia, Chitila);
- Sud–Sectorul 5 (Calea Plevnei, Splaiul Independenţei, B-dul Mihail Kogălniceanu şi B-dul Regina Elisabeta);
- Est– Sectorul 2 (Şoseaua Pipera, Calea Floreasca, B-dul Nicolae Bălcescu – inclusiv);
- Vest– Sectorul 6 (Drumul Poiana Trestiei, Calea Giuleşti, Calea Plevnei).

Pe raza de competenţă a sectorului, se găsesc 1.184 străzi (din care 1088 administrate de către Primăria Sectorului 1, iar 96 de către Administraţia străzilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti), cu o lungime totală de 653 km.
Principalele căi rutiere de acces în Sectorul 1 sunt: DN1A-Ploiești-Buftea–Mogoșoaia –București, DN1 (E60) – Brașov – Sinaia – Ploiești – București.
Traficul rutier este, de regulă, intens pe: B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Magheru, B-dul Lascăr Catargiu, Calea Victoriei, Calea Dorobanţilor, B-dul Iancu de Hunedoara, Şoseaua Kiseleff, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, Calea Griviţei, B-dul Bucureştii Noi, Bd. Ion Mihalache, Bd. Aviatorilor, Cal. Floreasca, Bd. Dacia.
Teritoriul de competenţă este traversat de linii de cale ferată, fiind amplasate astfel: Gara de Nord, Gara Basarab şi Gara Băneasa de unde pleacă/sosesc trenuri având trasee naţionale şi internaţionale iar pentru traficul aerian, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu.
Pe teritoriul de competenţă se află amplasate următoarele staţii de metrou: „Universitate”, „Piaţa Romană”, „Piaţa Victoriei”, „Aviatorilor”, „Gara de Nord”, „Basarab”, „Aurel Vlaicu”, „Griviţa”, „1 Mai, Pajura” şi „Parc Bazilescu” „Laminorului „”Străulești”.
Sunt de menționat zonele în care afluenţa publicului este ridicată în cea mai mare parte a zilei, respectiv:
- pieţele publice: Universitate, Revoluţiei, Charles de Gaulle, Romană, Victoriei;
- zona Gării de Nord;
- zona complexelor comerciale (hipermarketurile Carrefour, Metro, Flora, Selgros, I.D.M Basarab precum şi Băneasa Shopping City, World Trade Center);
- pieţele agroalimentare: Matache, Domenii, 1 Mai, 16 Februarie, Dorobanţi, Floreasca, Băneasa, Pajura, Amzei, Aurel Vlaicu, Mureş.
- Parcurile: „Floreasca”, „Nicolae Iorga”, „C-tin Brâncuşi”, „Bordei”, „Ion Ghica”, „Herăstrău”, „Kiseleff”, „Cişmigiu”, „Opera”, „Gării de Nord”, „Sala Palatului”, „Luiggi Cazzavillan”, „Regina Maria”, „A.I.Cuza”, „Copilului” şi „Nicolae Bazilescu”, reprezintă majoritatea zonelor de agrement din sectorul 1.

De asemenea, bazele sportive : „Voinţa” „Herăstrău” , „Iolanda Balaş”, sala de sport „Lucian Grigorescu”, Stadionul Naţional de Rugby  „Arcul de Triumf ”, Pădurea Băneasa, cât şi ştrandurile „Străuleşti”, „Griviţa” şi „Tineretului”, reprezintă principalele puncte de atracţie pentru tineret.

În Sectorul 1 există 150 unităţi de învăţământ, din care 81 unităţi de învăţământ preuniversitar aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, după cum urmează:
- 26 licee şi colegii naţionale;
- 28 şcoli gimnaziale;
- 21 grădiniţe;
- 6 şcoli speciale.

Reţeaua de cultură şi artă cuprinde instituţii importante, unele de rezonanţă internaţională, cum sunt: Academia Română, Ateneul Român, Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, Institutul Cultural Român, Filarmonica George Enescu, teatre, 3 cinematografe, muzee, centre şi institute culturale aparţinând misiunilor diplomatice şi 8 biblioteci.

Teatre: 9
- TEATRUL NAŢIONAL I. L. CARAGIALE - BD. N.BĂLCESCU NR. 2
- TEATRUL DE OPERETĂ ION DACIAN - BD. N. BĂLCESCU NR. 2
- TEATRUL ODEON – SALA MAJESTIC - CALEA VICTORIEI 4O - 42
- TEATRUL DE PĂPUŞI ŢĂNDĂRICĂ - CALEA VICTORIEI 48 - 5O
- TEATRUL DE PĂPUŞI ŢĂNDĂRICĂ - STR. EREMIA GRIGORESCU NR.26
- TEATRUL C-TIN NOTTARA - BD.GHE.MAGHERU NR. 2O
- ATENEUL ROMÂN -FILARMONICA G. ENESCU - STR.BENJAMIN FRANKLIN 1 - 3
- TEATRUL ION CREANGĂ - P-ȚA AMZEI NR.13
- TEATRUL MIC, STR.CONSTANTIN MILLE, NR.16

Cinematografe: 4
- PATRIA, BD. MAGHERU NR.12
- SCALA , BD. MAGHERU NR. 2 - 4
- STUDIO , BD. MAGHERU NR. 29
- UNION, STRADA ION CIMPINEANU NR.21

Muzee: 24
- MUZEUL SATULUI “DIMITRIE GUSTI” , ŞOSEAUA KISELEFF NR. 28-30;
- MUZEUL ŢĂRANULUI ROMÂN, ŞOSEAUA KISELEFF NR. 3;
- MUZEUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI, ŞOSEAUA KISELEFF NR. 2;
- MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ GRIGORE ANTIPA, ŞOSEAUA KISELEFF NR. 1;
- MUZEUL DOCTOR N. MINOVICI, STR. DR. NICOLAE MINOVICI NR. 1;
- MUZEUL DE ARTĂ VECHE APUSEANĂ DR. MINOVICI, STR. DR. N. MINOVICI nr. 3.
- ARCUL DE TRIUMF.
- MUZEUL “VICTOR BABEŞ” – STR.ANDREI MUREŞANU NR.14A;
- MUZEUL "COLECŢIILOR DE ARTA" - CALEA VICTORIEI, NR.111;
- MUZEUL "THEODOR AMMAN" - STR.C.A. ROSETTI, NR.8;
- MUZEUL "FREDERIK STORK" - STR.VASILE ALECSANDR, NR.16;
- MUZEUL DE NUMISMATICĂ "SEVEREANU" - STR.HENRI COANDĂ, NR.26;
- MUZEUL "GEORGE ENESCU" - CALEA VICTORIEI, NR.141;
- MUZEUL "LITERATURII ROMÂNE" - B-DUL DACIA, NR.12;
- MUZEUL DE "ARHEOLOGIE" - STR. HENRI COANDĂ, NR.11;
- MUZEUL ZAMBACCIAN – STR. ZAMBACCIAN, NR.21;
- BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE - CALEA VICTORIEI, NR.125;
- MUZEUL NAŢIONAL DE ARTA - CALEA VICTORIEI NR.49-53;
- MUZEUL HARŢILOR SI CĂRŢII VECHI - STR.LONDRA NR.39;
- CASA MEMORIALA ’’GEORGE CĂLINESCU’’ – STR.GEORGE CALINESCU NR.53;
- OBSERVATORUL ASTRONOMIC – B-DUL LASCĂR CATARGIU NR.19;
- MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ,,KALINDERU” STR. DR.VASILE SION NR. 2 – 4, SECTOR 1;
- MUZEUL MILITAR CENTRAL DIN STR.MIRCEA VULCĂNESCU NR.127-129, SECTOR 1;
- MUZEUL CĂILOR FERATE ROMÂNE, CALEA GRIVIŢEI NR.193 B.

1) Obiective economice
Case de amanet: 62
- SC CONDOR INVESTMENT GROUP SRL – CALEA DOROBANŢILOR NR. 111-131
- SC OK CREDO CONS SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.16
- SC OK CREDO CONS SRL – STR. MENDELEEV NR.7
- SC OK CREDO CONS SRL – STR. BATIŞTEI NR. 1-3
- SC DIGITAL SALE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.9A
- SC DIGITAL SALE SRL – B-DUL MAGHERU NR.8
- SC DIGITAL SALE SRL – B-DUL MAGHERU NR.10
- SC SWISS GOLD SRL– B-DUL BĂLCESCU NR.6-8
- SC SWISS GOLD SRL – STR.TACHE IONESCU NR.1
- SC SWISS GOLD SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.24
- SC SWISS GOLD SRL – CAL.DOROBANŢILOR NR.100
- SC AMA IFN SRL – B-DUL LASCĂR CATARGIU NR.1
- SC AMANET GOLD SERVICES SRL – B-DUL MAGHERU 26
- SC AMANET GOLD SERVICES SRL – B-DUL BĂLCESCU 20,
- SC PRESIDENT FINANCIAL SRL – B-DUL MAGHERU NR. 9
- SC ARIZONA GRUP IFN SRL –PIAŢA AMZEI NR. 10-22
- SC KOSON GRUP SRL – STR. TACHE IONESCU NR. 8
- S.C. TEZAUR INVESTMENTS - ŞOSEAUA PIPERA NR. 2.
- ARIZONA GRUP I F N S.R.L. DIN STR.CAMELIEI NR.34
- GLOBAL BIZ GROUP IFN S.R.L. DIN B-DUL GARII DE NORD NR.6-8
- D&D GOLDEN FOND IFN S.R.L. DIN STR.CAMELIEI NR.39
- I F N-BETA MANAGEMENT S.R.L. DIN STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR. 152-154
- CONDOR INVESTMENT GROUP S.R.L. DIN CALEA GRIVITEI NR.134-136
- VILUK GROUP I.F.N.S.R.L. DIN B-DUL GĂRII DE NORD NR.2
- WILLY AMANET IFN S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR NR.31-33
- DIGITAL SALE S.R.L. DIN STR.ION CAMPINEANU NR.29 C
- SERVAMATA IFN S.R.L. DIN CALEA GRIVITEI NR.134-136
- DMC CREDIT EXPRES S.R.L. DIN P-ŢA HARALAMBIE BOTESCU NR.3
- HELP FOR YOU S.R.L. DIN STR.LUTHERANĂ NR.5
- FINANCE EXPRES GOLD,STR. JIULUI, NR. 2-4
- FINANCE EXPRES GOLD,BD BUCUREŞTII NOI, NR. 155
- BELLE BIJOUX, STR. ALMAŞ, NR. 11, STAND 39,
- IFN ORIGINAL SERV, BD BUCURESTII NOI, NR. 58
- IFN ORIGINAL SERV,BD BUCURESTII NOI, NR. 64
- IFN EUROTRADING 21 , CAL. GRIVITEI NR 397
- MCS INVEST, STR. SUBCETATE NR. 47
- MASTER COM INVEST,ŞOS. CHITILEI NR. 169
- MASTER COM INVEST,ŞOS. CHITILEI NR. 129
- TEZAUR INVESMENT GROUP,BD. BUCURESTII NOI NR. 68
- GOLDEN CREDIT HOUSE, BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 155
- INVEST HOUSE BUSSINES, BD PAJUREI NR. 6
- OK CREDO CONS, STR. ALMAŞ, NR. 11, STAND 7
- CA CREDIT LINE IFN - STR. CONSTANTIN STERE 66
- CA GLOBAL BIZ GROUP IFN - CALEA GRIVITEI 140
- CA KROMINI GOLD IMPEX - BD ION MIHALACHE 62
- CA KROMINI GOLD IMPEX - STR. BUZEŞTI 6
- CA IFN BETA MANAGEMENT -BD ION MIHALACHE 60-62
- CA FOND STOCK IFN - BD ION MIHALACHE 115
- CA KOSON CREDIT IFN - BD ION MIHALACHE 168B
- CA INVEST HOUSE BUSINESS - BD ION MIHALACHE 128
- CA GLOBAL BIZ GROUP IFN - BD ION MIHALACHE 71
- CA ARTED IFN - BD ION MIHALACHE 73
- CA FINANCE EXPRES GOLD - BD I.G.DUCA 6
- CA IFN INTERNATIONAL BUSINESS IMPEX - BD I.G.DUCA 3-11
- CA CONDOR INVESTMENT GROUP - BD ION MIHALACHE 111
- CA TEZAUR INVESTMENT GROUP - ŞOS. N. TITULESCU 81-87
- CA TEZAUR INVESTMENT GROUP - BD ION MIHALACHE 45
- CA DEPOZITUL DE AUR FINANCE - SOS. N. TITULESCU 14
- CA NCS INVEST - BD ION MIHALACHE 38
- CA ORGINAL SERV - BD ION MIHALACHE 42-52
- CA ORIGINAL SERV - BD ION MIHALACHE 60-62
- CA GOLD OFFICE - BD ION MIHALACHE 195

Case de schimb valutar: 71
- SC TURIST EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.16
- SC REAL EXCHANGE SRL – STR. ION CÎMPINEANU NR.13
- SC UNION EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.32-34
- SC UNION EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.30
- SC MEGA EXCHANGE SRL – CAL. DOROBANŢILOR NR.111-131
- SC DENY EXCHANGE SRL – CAL. DOROBANŢILOR NR.111-131
- SC BERLIN EXCHANGE SRL – CAL.DOROBANŢILOR NR.109
- SC TYB ACTIVE SRL – ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR.2
- SC OK EXCHANGE SRL – STR.RADU BELLER NR.111
- SC OK EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.16
- SC OK EXCHANGE SRL – B-DUL MAGHERU NR.24
- SC OK EXCHANGE SRL – STR.MENDELEEV NR.7
- SC OK EXCHANGE SRL-BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.66
- SC SELECT EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.32-34
- SC SELECT EXCHANGE SRL – P-ŢA ROMANĂ NR.9
- SC SELECT EXCHANGE SRL – STR.RADU BELLER NR.6
- SC SELECT EXCHANGE SRL – STR.TACHE IONESCU NR.3
- SC SELECT EXCHANGE SRL – B-DUL BĂLCESCU NR.18
- SC SELECT EXCHANGE SRL – B-DUL MAGHERU NR.35
- SC SELECT EXCHANGE SRL – STR.RADU BELLER NR.8
- SC SELECT EXCHANGE SRL – CALEA VICTORIEI 112
- SC LION FREE EXCHANGE SRL – CALEA DOROBANŢILOR NR. 100
- SC D&D OFFICE EXCHANGE SRL – B-DUL MAGHERU NR.12-14
- SC D&D OFFICE EXCHANGE SRL – B-DUL DACIA NR.4
- SC ATLANTIC EXCHANGE HOUSE SRL – STR. GEORGE ENESCU NR. 31
- SC M&S EXCHANGE OFFICE – STR.GEORGE ENESCU NR.33
- SC OLIMPIC EXCHANGE SRL – CALEA DOROBANŢILOR NR. 150-152
- SC OLIMPIC EXCHANGE SRL – CALEA DOROBANŢILOR NR. 163
- SC CSY LA COSTA OFFICE SRL – STR. ANKARA NR. 6
- SC MAAN EXCHANGE SRL – STR. RADU BELLER NR. 3-5
- SC CLOCHE EXCHANGE SRL-BD. N. BALCESCU NR.30
- SC CLOCHE EXCHANGE SRL-STR.BANU ANTONACHE NR.55
- SC EUROCREDIT EXCHANGE - BD.MAGHERU NR.8
- SC EUROCREDIT EXCHANGE - BD.MAGHERU NR.10
- SC EUROCREDIT EXCHANGE – BD.BĂLCESCU NR.9A
- FOND EXCHANGE S.R.L. - ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 44A;
- S.C. CLOCHE EXCHANGE- ŞOSEAUA PIPERA NR. 21-23;
- F.S.T. EXCHANGE-B-DUL AEROGĂRII NR. 17;
- F.S.T. EXCHANGE-B-DUL AEROGĂRII NR. 27;
- C.S.V. BRIDGE- ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42-44;
- S.C. MAAN EXCHANGE- ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 18-22.
- S.C. SMILE EXCHANGE HOUSE INTERNATIONAL S.R.L. DIN STR.ŞTIRBEI VODĂ NR.154
- CONDOR EXCHANGE GROUP S.R.L. DIN CALEA GRIVITEI NR.134-136
- CASA DE SCHIMB VALUTAR S.C. GLOBAL BIZ S.R.L. DIN B-DUL GARII DE NORD NR.6-8
- CASA DE SCHIMB VALUTAR S.C. D&D OFFICE EXCHANGE S.R.L., STR.ION CAMPINEANU NR.27,SC.A,PARTER
- CASA DE SCHIMB VALUTAR S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L. DIN PIATA GARII DE NORD,NR.2
- CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.C. TOTAL EXPRESS EXCHANGE HOUSE S.R.L. DIN STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.156
- CASĂ DE SCHIMB VALUTAR S.C. I.D.M. EXCHANGE S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR NR.31-33
- C&C EXCHANGE ,STR. ALMAŞ, NR. 11, STAND 39
- TRANSFER EXCHANGE,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 58
- TRANSFER EXCHANGE, BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 64
- RALDA INTERMED, BD. ION MIHALACHE NR. 174
- OK EXCENGE HOUSE, STR. ALMAŞ, NR. 11, STAND 7
- CARPATI EXCENGE IMPEX, STR. PAJUREI NR. 6
- MCS INVEST, STR. SUBCETATE NR. 47
- TEZAUR EXCHANGE ŞOS. N. TITULESCU 81-87
- TEZAUR EXCHANGE -BD ION MIHALACHE 45
- REAL GI EXCHANGE - BD BANU MANTA 3-5
- REAL GI EXCHANGE -BD ION MIHALACHE 106
- REAL GI EXCHANGE -SOS. N. TITULESCU 64
- C&C EXCHANGE - SOS. N. TITULESCU 14
- NCS EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 38
- GLOBAL BIZ - CALEA GRIVITEI 140
- GLOBAL BIZ- BD ION MIHALACHE 71
- TRANFER EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 42-52
- TRANFER EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 60-62
- MAAN EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 60
- PICUS EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 195
- ETOS EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 111
- SELECT EXCHANGE - BD ION MIHALACHE 127
- TYB ACTIVE - BD ION MIHALACHE 73

Oficii poştale: 17
- OFICIUL POŞTAL NR.22 ,STR.TACHE IONESCU NR.5,
- OFICIUL POŞTAL NR.13, ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL MARE NR. 2,
- OFICIUL POŞTAL NR.63, CALEA DOROBANŢILOR NR.152.
- OFICIUL POŞTAL NR. 18- STR. HORIA MĂCELARIU NR. 1-3;
- OFICIUL POŞTAL NR. 52- STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 52-54;
- OFICIUL POŞTAL NR.88 – ŞOSEAUA BUCUREŞTI PLOIEŞTI NR. 42-44.
- OFICIUL POŞTAL NR.1,STR. MATEI MILLO NR.12,
- OFICIUL POŞTAL NR.12, B-DUL GĂRII DE NORD NR. 6-8,
- OFICIUL POŞTAL NR.15 , STR.ION CÂMPINEANU NR.23,
- OFICIUL POŞTAL NR. 67 , CALEA PLEVNEI NR.46-48,
- OFICIUL POŞTAL NR. 32, BD. ION MIHALACHE , NR. 341
- OFICIUL POŞTAL NR. 68, BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 64
- OFICIUL POŞTAL NR.. 26, STR. PAJURA, NR. 13, SECTORUL 1
- OFICIUL POŞTAL NR. 86, ŞOS. CHITILEI, NR. 102, SECTORUL 1
- OFICIUL POŞTAL NR. 41, STRADA G-RAL VLĂDOIANU NR.2
- OFICIUL POŞTAL NR. 2, B-DUL ION MIHALACHE NR.79
- OFICIUL POŞTAL NR. 55, CALEA GRIVIŢEI NR.168

Unităţi şi subunităţi bancare:
· BRD – 11 SUCURSALE ŞI AGENŢII :
- AGENŢIA BELLER – STR.RADU BELLER NR. 1
- AGENTIA CHARLES DE GAULLE – CAL. DOROBANŢILOR NR.239
- AGENŢIA EUROPA – B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.2
- SUCURSALA VICTORIEI – CAL.VICTORIEI NR.224
- AGENTIA AMZEI – P-TA AMZEI NR.10-22
- SUCURSALA DOROBANŢI – CAL DOROBANŢILOR NR.135
- AGENŢIA DACIA – STR. CIHOSCHI NR.2
- AGENŢIA P-ŢA ROMANĂ – B-DUL MAGHERU NR.35
- SUCURSALA ACADEMIEI – STR. ACADEMIEI NR.32-34
- AGENŢIA PERLA – B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.64
- AGENŢIA FLOREASCA – CAL. FLOREASCA 118-122

· RAIFFEISEN BANK – 9 SUCURSALE ŞI AGENŢII :

- AGENŢIA MAGHERU – B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR.23 A
- AGENŢIA DOROBANŢI – P-ŢA DOROBANŢI NR.1
- AGENŢIA P-ŢA ROMANĂ – P-ŢA ROMANĂ NR.9
- AGENŢIA BUCUREŞTI ( PERS. FIZICE ) – CAL.VICTORIEI NR.224
- AGENŢIA BUCUREŞTI ( PERS. JURIDICE ) – STR.GRIGORE ALEXANDRESCU NR.4 A
- AGENŢIA P-ŢA AMZEI – P-ŢA AMZEI NR.19
- AGENŢIA PERLA – B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.64
- AGENŢIA FLOREASCA – CAL.FLOREASCA 111-113
- SEDIUL CENTRAL – CAL.FLOREASCA NR.246C
· BCR – 7 SUCURSALE SI AGENȚII:
- SUCURSALA DOROBANŢI – CAL.DOROBANŢILOR 111-113
- AGENŢIA P-ŢA ROMANĂ – B-DUL MAGHERU NR.43
- SUCURSALA UNIC – B-DUL BĂLCESCU NR.27-33
- SUCURSALA P-ŢA REVOLUŢIEI – STR. ION CÂMPINEANU NR.20
- SUCURSALA SECTOR 1 – CAL.VICTORIEI NR.155
- AGENŢIA P-ŢA AMZEI – P-ŢA AMZEI 10-22
- SUCURSALA FLOREASCA – CAL. FLOREASCA 91-111
· CREDIT EUROPE BANK – 2 SUCURSALE ŞI AGENŢII :
- SUCURSALA DOROBANŢI – CAL DOROBANŢI 164
- SUCURSALA MAGHERU – B-DUL BĂLCESCU NR.32-36
· UNICREDIT ŢIRIAC BANK – 6 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- SUCURSALA ŞTEFAN CEL MARE – ŞOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.2
- SUCURSALA DOROBANŢI – STR.RADU BELLER NR.5-7
- SUCURSALA CHARLES DE GAULLE – PIATA CHARLES DE GAULLE NR.15
- SUCURSALA GRIGORE MORA – STR.GRIGORE MORA NR.3-7
- SUCURSALA MAGHERU – BD.MAGHERU NR.24
- SUCURSALA MILENIUM – CALEA VICTORIEI NR.80
· ING BANK – 4 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- ING MAGHERU – BD.MAGHERU NR.32-36
- ING BĂLCESCU – BD.NICOLAE BĂLCESCU NR.22
- ING VICTORIEI – CALEA VICTORIEI NR.60
- ING DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR.135
- ING –SEDIUL CENTRAL - STR. CĂDEREA BASTILIEI, NR. 38-40
· BANCPOST – 5 SUCURSALE ŞI AGENŢII :
- SUCURSALA DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR.103-105
- AGENŢIA MAGHERU – BD.MAGHERU NR.1-3
- SUCURSALA UNIVERSITATE – BD.NICOLAE BĂLCESCU NR.3-5
- SUCURSALA FLOREASCA – CALEA FLOREASCA NR.167 BIS
- SUCURSALA VICTORIA – CALEA VICTORIEI NR.155
· GARANTI BANK –2 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- AGENŢIA MAGHERU – BD.NICOLAE BĂLCESCU NR.24
- AGENŢIA FLOREASCA – CALEA FLOREASCA NR.133-137
· ALPHA BANK – 4 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- AGENŢIA HOWARD JOHNSON – CALEA DOROBANŢI NR.5-7
- SUCURSALA MAGHERU – BD.MAGHERU NR.7
- AGENŢIA PERLA – SOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.2
- SUCURSALA DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR. 237B
· BANCA TRANSILVANIA – 5 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- AGENŢIA DOROBANŢI – STR.RADU BELLER NR.6
- AGENŢIA AMZEI – STR.PIAŢA AMZEI NR.7-9
- SUCURSALA VICTORIA – STR.IANCU DE HUNEDOARA NR.6
- AGENŢIA P-ŢA ROMANĂ – B-DUL MAGHERU NR.29
- AGENŢIA PERLA – CAL.DOROBANŢI NR.102-110
- BANCA ROMÂNEASCĂ – 4 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- SUCURSALA UNION – STR.ION CÂMPINEANU NR.11
- SUCURSALA VICTORIEI – CALEA VICTORIEI NR.153
- SUCURSALA AMZEI – STR,CRISTIAN TELL NR.1-3
- SUCURSALA ŞTEFAN CEL MARE – SOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.2
· CEC BANK – 4 AGENŢII:
- AGENŢIA PIAŢA AMZEI – STR.CHRISTIAN TELL NR.1-3
- AGENŢIA VICTORIA – BD.IANCU DE HUNEDOARA NR.8
-AGENŢIA PERLA – ŞOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.2
- UNITATEA PILOT SALA PALATULUI – STR.ŞTIRBEI VODĂ NR.1-3
· PIRAEUS BANK – 3 SUCURSALE:
- SUCURSALA VICTORIEI – BD.MAGHERU NR.7
- SUCURSALA DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR.116-122
- SUCURSALA BĂLCESCU – BD.NICOLAE BĂLCESCU NR.26
- BANK OF CYPRUS – 1 SUCURSALĂ:
- SUCURSALA DOROBANTI-CAL.DOROBANTI NR.187B
- VOLKSBANK – 2 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- SUCURSALA DOROBANTI – CAL.DOROBANTILOR NR.135-145
- AGENŢIA STEFAN CEL MARE – ŞOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.4
· CREDIT AGRICOLE BANK – 2 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- SUCURSALA VICTORIEI – CALEA VICTORIEI NR.155
- SUCURSALA DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR.100
· MILLENIUM BANK – 2 SUCURSALE ŞI AGENŢII:
- SUCURSALA VICTORIA – CAL.VICTORIEI NR.155
- AGENŢIA PERLA – ŞOS.ŞTEFAN CEL MARE NR.1-3
· INTESA SANPAOLO BANK – 1 SUCURSALĂ:
- SUCURSALA VICTORIA – CALEA VICTORIEI NR.155
· LEUMI BANK – 2 SUCURSALĂ:
- SUCURSALA VICTORIEI – CALEA VICTORIEI NR.155
- SEDIUL CENTRAL-B-DUL AVIATORILOR NR.45
- OTP BANK – 1 SUCURSALĂ:
- SUCURSALA DOROBANŢI – CALEA DOROBANŢI NR.111-113
- CITY BANK-2AGENŢII;
- AGENŢIA DOROBANTI-CAL DOROBANTI NR.134
- AGENTIA VICTORIEI-CAL. VICTORIEI NR.145
- BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE (ÎN INCINTA CARREFOUR BĂNEASA, ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR. 44);
- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ (ÎN INCINTA MOBEXPERT, ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR. 44);
- BANCA UNICREDIT ŢIRIAC (ÎN INCINTA METRO BĂNEASA, ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR. 44);
- BANCA ROMÂNEASCĂ - SUCURSALA BĂNEASA - ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR 10;
- ALPHA BANK - AGENŢIA BĂNEASA - ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR 14-22;
- O.T.P.BANK - AGENŢIA BĂNEASA - ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR 18-22;
- I.N.G.BANK - AGENŢIA BĂNEASA - ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR 24-28;
- PIRAEUS BANK - AGENŢIA BĂNEASA- ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI, NR 30-34;
- R.B.S. BANK - BANCA CENTRALĂ - PIAŢA MONTREAL, NR.10;
- BANCPOST - AGENŢIA BĂNEASA - B-DUL AEROGĂRII, NR 2-8;
- BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ - AGENŢIA BĂNEASA, B-DUL AEROGĂRII, NR 2-8;
- VOLKSBANK - AGENŢIA BĂNEASA - B-DUL AEROGĂRII, NR 2-8;
- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ –AGENŢIA AVIAŢIEI, STR. DANIEL DANIELOPOL, NR.2 ;
- UNICREDIT ŢIRIAC BANK - BANCA CENTRALĂ ŞI SUCURSALA AVIAŢIEI - B-DUL EXPOZITIEI, NR. 1F;
- RAIFEISSEN BANK - BANCA PENTRU LOCUINŢE - SOSEAUA PIPERA, NR. 29,
- MARFIN BANK – STR. PORUMBARU, NR. 90-92;
- MILLENIUM BANK – B-DUL AEROGĂRII, NR.46;
- MILLENIUM BANK – PIAŢA PRESEI LIBERE – STR. PIAŢA PRESEI LIBERE, NR. 3-5, SECTOR 1;
- C.E.C. BANK – SUCURSALA BĂNEASA, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 24-28;
- B.R.D. – SUCURSALA METAV – STR. BIHARIA 67-77;
- RAIFEISSEN BANK, AGENŢIA CASA PRESEI LIBERE, PIAŢA PRESEI LIBERE, NR. 3-5;
- GARANTI BANK, AGENŢIA BĂNEASA SCHOPPING CITY, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR. 42, SECTOR 1;
- RAIFEISSEN BANK – AGENTIA BANEASA, B-DUL AEROGARII, NR. 2-8;
- RAIFEISSEN BANK – AGENTIA BANEASA, ŞOSEAUA BUC PLOIESTI NR. 42 D;
- BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – (ÎN INCINTA WORLD TRADE PLAZA)– P-ŢA MONTREAL NR. 10;
- LIBRA BANK- AL. ŞERBĂNESCU NR. 50;
- PIRAEUS BANK - STR DRUMUL PADUREA PUSTINCULUI NR. 147;
- PIREAEUS BANK- (INCINTA BANEASA SHOPPING CITY) ŞOSEAUA BUCUREŞTI -PLOIESTI NR. 42 B INCINTA BANEASA SHOPPING CITY;
- PIRAEUS BANK - AGENŢIA AVIAŢIEI - STR. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, NR.16;
- BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - SUCURSALA AVIAŢIEI - STR. BURILEANU, NR. 13,
- BANCA CARPATICA - AGENŢIA AVIAŢIEI STR. - STR. N.G. CARANFIL, NR.4
- CREDIT EUROPE BANK - AGENTIA AVIAŢIEI -ŞOS. PIPERA, NR.31-33;
- MILLENIUM BANK - SUCURSALA AVIAŢIEI - ŞOS. PIPERA, NR.21-33;
- UNICREDIT BANK ŢIRIAC - AGENTIA AVIAŢIEI- ŞOS. PIPERA, NR.5;
- I.N.G.BANK - AGENTIA AVIAŢIEI - ŞOS. PIPERA, NR.5;
- ALPHA BANK - BANCA CENTRALĂ - ŞOS. PIPERA, NR.1;
- BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - AGENŢIA BĂNEASA, STR. BIHARIA, NR.67-77;
- A T E BANK ROMANIA S.A. (SEDIUL CENTRAL) DIN CALEA GRIVITEI NR. 24, SECTOR 1.
- BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (SUCURSALA GARA DE NORD) DIN CALEA GRIVITEI NR. 134-136,SECTOR1.
- BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (CENTRUL REGIONAL BUCURESTI SI SUCURSALA BREZOIANU) DIN STR. ION BREZOIANU. NR. 31-33,SECTOR1.
- BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. (SUCURSALA PLEVNEI) DIN CALEA PLEVNEI NR.100,BL.10 B,SECTOR 1.
- CREDIT EUROPE BANK(ROMANIA) S.A. (SUCURSALA GARA DE NORD) DIN CALEA GRIVITEI NR.134-136,SECTOR 1.
- BANCA TRANSILVANIA (AGENTIA STIRBEI VODA) DIN STR.STIRBEI VODA NR.97-99,BL.25 CD,SECTOR 1.
- GARANTI BANK INTERNATIONAL N.V.-SUCURSALA ROMANIA (AGENTIA GARA DE NORD) DIN B-DUL GARII DE NORD NR.2,BL.C,PARTER,SECTOR 1.
- BANCA TRANSILVANIA (AGENTIA GARA DE NORD) DIN B-DUL GARII DE NORD NR.6-8, SECTOR 1.
- BANCA COMERCIALA FEROVIARA (SEDIUL CENTRAL SI AGENTIA POPA TATU ) DIN STR.POPA TATU NR.62 A, SECTOR 1.
- BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE (AGENTIA STIRBEI VODA) STR.STIRBEI VODA NR.156-158, SECTOR 1.
- BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. (AGENTIA BUCURESTI 11 ) DIN CALEA GRIVITEI NR.163 ,SECTOR 1.
- 12. BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP (AGENTIA BUCURESTI) DIN INTR. STEFAN FURTUNA, NR.7, SECTOR 1.
- BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. (AGENTIA BUCURESTI 4) DIN STR.STIRBEI VODA NR.105,BL.24B,SECTOR 1.
- CEC BANK S.A. (AGENTIA STIRBEI VODA) DIN STR. STIRBEI VODA, NR.97-99, BL.25,SECTOR 1.
- PIRAEUS BANK ROMANIAS.A. (AGENTIA ATHENEE ) DIN STR. STIRBEI VODA, NR.2-4, SECTOR 1.
- RAIFFEISEN BANK S.A. (AGENTIA STIRBEI VODA) DIN CALEA STIRBEI VODA NR.152,BL.26 B,PARTER, SECTOR 1.
- RAIFFEISEN BANK S.A. (AGENTIA GRIVITA ) DIN CALEA GRIVITEI NR. 163, SECTOR 1.
- PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. (SUCURSALA STIRBEI VODA) DIN STR.STIRBEI VODA, NR.170,BL.10G,PARTER,SECTOR 1.
- ALPHA BANK ROMANIA S.A. (AGENTIA STIRBEI VODA) DIN STR.STIRBEI VODA NR.170-172,PARTER, SECTOR 1.
- VOLKSBANK ROMANIA S.A. (AGENTIA DINICU GOLESCU) DIN B-DUL DINICU GOLESCU NR. 11,PARTER,SECTOR 1.
- CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. ( SUCURSALA BERZEI BUCURESTI ) DIN STR. BERZEI NR. 19, SECTOR 1.
- RAIFFEISEN BANK S.A. (AGENTIA CAMPINEANU) DIN STR.ION CAMPINEANU NR.33, SECTOR 1.
- ALPHA BANK ROMANIA S.A. (AGENTIA STIRBEI VODA) DIN STR.STIRBEI VODA NR.170-172,PARTER, SECTOR 1.
- VOLKSBANK ROMANIA S.A. (AGENTIA DINICU GOLESCU) DIN B-DUL DINICU GOLESCU NR. 11,PARTER,SECTOR 1.
- CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA S.A. (SUCURSALA BERZEI BUCURESTI ) DIN STR. BERZEI NR. 19, SECTOR 1.
- RAIFFEISEN BANK S.A. (AGENTIA CAMPINEANU) DIN STR.ION CAMPINEANU NR.33, SECTOR 1.
- BANC POST: ION MIHALACHE 104, N. TITULESCU 95-103.
- BANCA ROMÂNA DE DEZVOLTARE (TURN-SEDIUL CENTRAL), B-DUL. ION MIHALACHE NR.1-7; ION MIHALACHE 45, CALEA GRIVITEI 168, CALEA GRIVITEI 210, I.G.DUCA 3-11, STR. MIHAIL MOXA 11, ION MIHALACHE 138, BANU MANTA 60
- UNICREDIT TIRIAC BANK : SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 1; ION MIHALACHE 70-82
- BANCA COMERCIALA ROMÂNA: STR. DR. IACOB FELIX NR. 99-101; CALEA GRIVITEI 160; ION MIHALACHE 106, N. TITULESCU 4-8; STR. TURDA 117-119; STR. G-RAL VLADOIANU
- CREDIT EUROPE BANK – B-DUL. ION MIHALACHE NR.42-52; N. TITULESCU 4-8:
- BANCA PIRAEUS BANK ROMANIA – SOS. NICOLAE TITULESCU, NR.29-31,B-DUL. ION MIHALACHE NR.42-52; ION MIHALACHE 187
- BANCA TRANSILVANIA - B-DUL. ION MIHALACHE NR.65; N.TITULESCU 95-103, GHEORGHE MISSAIL 119:
- BANCA ROMANEASCA - CALEA GRIVITEI NR. 146; B-DUL. ION MIHALACHE NR.70-82; N. TITULESU 14;
- GARANTI BANK- N. TITULESCU 117, ION MIHALACHE 109
- MILLENNIUM BANK-ION MIHALACHE 81
- BANCA COMERCIALA CARPATICA- N. TITULESCU 62; I.MIHALACHE 69
- BANCA ING- I. MIHALACHE 109, BUZESTI 63-69,N. TITULESCU 64
- VOLKSBANK- BANU MANTA 1, I. MIHALACHE 128, BUZESTI 50-52, DR. FELIX 63-69;
- MARFIN BANK- ION MIHALACHE 126
- PROCREDIT BANK - SEDIUL CENTRAL BUZESTI 62-64
- TP-SEDIUL CENTRAL BUZESTI 66-68
- ROMANIAN INTERNATIONAL BANK-N. TITULESCU 119
- ALPHA BANK –N. TITULESCU 64; ION MIHALACHE 70-82
- RAIFFAISEN BANK- I. MIHALACHE 109, C. GRIVITEI 206, N. TITULESCU 18; ION MIHALACHE 187
- BANCA CAIXA: STR.MUNTII TATRA NR.4-10 SEDIUL CENTRAL
- CEC BANK AGENTIA GARA DE NORD , BD. A.I. DUCA, NR.10-22 ;
- AGENTIA NR. 42 GRAND: CALEA GRIVITEI NR. 200; ( MONITORIZARE G4S)
- AGENTIA BASARAB: CALEA GRIVITEI NR. 164;
- AGENTIA 1 MAI: B-DUL BANU MANTA NR. 83;
- CEC BANK BUCUREŞTII NOI, BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 64
- BCR AG. BUCUREŞTII NOI,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 170
- BCR –AG. CHIBRIT,CAL. GRIVIŢEI, NR. 397
- BCR –AG. PAJURA ,STR. JIULUI, NR. 144
- BANCA TRANSILVANIA- AG. CHIBRIT,CAL. GRIVIŢEI, NR. 395 BANCA TRANSILVANIA
- AG. BUCURESTII NOI,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 68
- BANCA TRANSILVANIA – AG. CHITILA,ŞOS. CHITILEI, NR. 90
- BANC POST – AG. CHIBRIT,CAL. GRIVIŢEI, NR. 397
- OTP BANK –FILIALA ION MIHALACHE,BD. ION MIHALACHE, NR. 174
- BRD – AG. CHITILA,ŞOS. CHITILEI, NR. 37
- BRD – AG. BUCURESTII NOI,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 58
- BRD – AG. PAJURA,STR. PAJUREI, NR. 13
- PRO CREDIT BANK SA,SOS. CHITILEI, NR. 188
- CREDIT EUROPE BANK-SUCURSALA BUCURESTII NOI,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 70
- ALPHA BANK,CAL. GRIVITEI, NR. 397
- RAIFFEISEN BANK SA – AG. CHITILA,SODS. CHITILEI, NR. 197
- RAIFFEISEN BANK SA- AG. CHIBRIT,CAL. GRIVIŢEI, NR. 236
- RAIFFEISEN BANK SA- AG PAJURA ,STR. PAJUREI, NR. 7
- RAIFFEISEN BANK SA- AG BUCUREŞTII NOI ,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 56
- BANCA CARPATICA –SUCURSALA CHITILA,SOS. CHITILEI, NR. 229-231

Magazine de bijuterii:
- SC SUPER GOLD IMPEX COMPANY SRL – B-DUL MAGHERU NR. 20
- SC SUPER GOLD IMPEX COMPANY SRL – B-DUL MAGHERU NR. 2-4
- SC DIAMOND BIJOU SRL – CALEA VICTORIEI NR. 116-118
- SC SODO MIGLIORI SRL – CALEA VICTORIEI NR. 102-108
- SC CASA DE COMENZI ATHENEUM SRL – CAL.VICTORIEI NR.91
- SC DIAMOND INT.COM SRL – STR. TACHE IONESCU NR. 8
- SC MICRI GOLD BIJUTERII SRL – CALEA VICORIEI NR. 56
- SC VENDOME JWELLERY SRL –CALEA VICTORIEI NR. 63-81
- SC FREY WILLE BUCUREŞTI SRL- CALEA VICTORIEI NR. 118
- SC LAROSA BIJOUX SRL - CALEA VICTORIEI NR. 87-89
- SC COM ACCENT SRL – STR. MENDELEEV NR. 44
- SC RUBIN 2000 IMPORT-EXPORT SRL – STR. MENDELEEV NR. 1
- SC KOSON GRUP IFN SRL – STR. TACHE IONESCU, NR. 8
- SC SABION ELEN SRL – CAL.VICTORIEI NR.68-70
- SC CIELO VENEZIA 1270 RO – CAL.FLOREASCA NR.246B
- SC ADONI GOLD COM – CAL.FLOREASCA NR.246B
- SC PANDORA JEWELRY ROMANIA – CAL.FLOREASCA NR.246B
- SC B&B COLLECTION – CAL.FLOREASCA NR.246B
- SC MAISON HAUTE HORLOGERIE – CAL.FLOREASCA NR.246B
- S.C. SODO MIGLIORI ROMANIA S.R.L. (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL CARREFOUR FEERIA) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. SODO MIGLIORI ROMANIA S.R.L (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY)- ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. CIELO VENEZIA 1270 S.R.L. , (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY)- ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- 3 MAGAZINE S.C. B&B COLLECTION S.R.L., (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY)- ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. DIAMOND CONSULT S.R.L.,(ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. M&M RETAIL S.R.L., (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. PERIDEO INTERNATIONAL S.R.L., (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. GOLD MEISTER S.R.L. (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. RADIANT DIAMOND S.R.L. (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL CARREFOUR FEERIA) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. GOLDLINE S.R.L. , (ÎN INCINTA COMPLEXULUI COMERCIAL BĂNEASA SHOPPING CITY) - ŞOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42 D;
- S.C. MATARANGA A.G. S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR.VULCAN JUDETU NR.4, ETJ. 1, SECTOR 3 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CALEA GRIVITEI NR.134-136,SECTOR 1.
- S.C.SEVEN SEAS EXIM S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL BD.UNIRII NR.7, BL. 1C, SC.2, ETJ.7, APT.42, CAM.1, SECTOR 4 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CADRUL I.D.M.EXPO MARKET KENNEDY GROUP S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR, NR. 31 – 33, STAND A 02 , SECTOR 1.
- S.C.TRASER GOLD S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR.ANASTASIE PANU NR. 3,BL. A3, SC.3, ETJ. 7, APT. 92, SECTOR 3 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CADRUL I.D.M.EXPO MARKET KENNEDY GROUP S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR, NR. 31-33, STAND D 22 - 24 , SECTOR 1.
- S.C.SPOR & PROSPERITATE S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR.CARTOJANI NR.4,BL.55 A,SC.2,ETJ.1,APT.24,SECTOR 5 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CADRUL I.D.M.EXPO MARKET KENNEDY GROUP S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR, NR. 31-33, STAND C 52 , SECTOR 1
- S.C. I D ACTUAL S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR. ARH.MANDREA GHEORGHE, NR. 21A, SECTOR 2 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CADRUL I.D.M.EXPO MARKET KENNEDY GROUP S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR, NR. 31-33, STAND C 45- 47,SECTOR 1.
- S.C. I. D. ACTUAL S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR.ARH. MANDREA GHEORGHE, NR. 21A, SECTOR 2 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN CADRUL I.D.M.EXPO MARKET KENNEDY GROUP S.R.L. DIN SOS.ORHIDEELOR, NR. 31-33, STAND D 34 , SECTOR 1.
- S.C. IAHIM IMPEX S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL STR. MR.EUGEN POPESCU, NR.18, SECTOR 6 ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN B-DUL GĂRII DE NORD NR.2, SECTOR 1.
- S.C.FORUM HOLDING S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.90, COMPLEXUL MULTIFUNŢIONAL GRAND, ETJ. 5, CAM.506, SECTOR 5. ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN STR.LUTHERANĂ NR.3, PARTER ŞI SUBSOL, SECTOR 1.
- S.C.BRÎNDUŞA SHOP S.R.L. (VÂNZARE BIJUTERII DIN AUR ŞI ARGINT) SEDIU SOCIAL PIAŢA GĂRII DE NORD NR.2,SECTOR 1, BUCUREŞTI ŞI PUNCT DE LUCRU ÎN PIAŢA GĂRII DE NORD NR.2, SECTOR 1.
- S.C.ORRIS-SOC.COOPERATIVA MEŞTEŞUGĂREASCĂ (REPARATII CEASURI ŞI BIJUTERII) DIN STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 154, SECTOR 1.
- S.C.REHAC PRODIMPEX S.R.L. (REPARATII BIJUTERII) DIN STR. ION BREZOIANU, NR.17,SECTOR 1.

Agenţii Loto Prono: 15
- UNITATEA LOTO-PRONO , B-DUL AEROGARII, NR 2-8;
- UNITATEA LOTO-PRONO ,B-DUL FICUSULUI, NR. 21-23;
- UNITATEA LOTO-PRONO ,STR. ZĂGAZULUI, NR. 1.
- UNITATEA LOTO-PRONO,CAL.DOROBANŢILOR NR.150
- UNITATEA LOTO-PRONO ,STR. ANDREI MUREŞANU NR.28
- UNITATEA LOTO-PRONO NR. 71- 027 DIN STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 156, SECTOR 1;
- UNITATEA LOTO-PRONO NR.75- 010 DIN STR. ION BREZOIANU, NR. 26 - 32, SECTOR 1;
- UNITATEA LOTO-PRONO NR. 71- 041 DIN CALEA GRIVITEI, NR. 107-109, SECT. 1;
- UNITATEA LOTO-PRONO NR. 71- 022 DIN CALEA GRIVIŢEI NR. 136, SECTOR 1;
- UNITATEA LOTO-PRONO NR. 71-019 DIN CALEA PLEVNEI NR.92-94, SECTOR 1;
- UNITATEA LOTO-PRONO , B-DUL BANU MANTA NR. 7
- UNITATEA LOTO-PRONO , B-DUL ION MIHALACHE NR. 126.
- UNITATEA LOTO 71-023,STR. PAJUREI NR. 13
- AGENŢIA LOTO 71-031, STR. SUBCETATE NR. 45
- AGENŢIA LOTO 71-040, BD. BUCURESTII NOI NR. 62

Pieţe agroalimentare: 11
- PIAŢA AVIAŢIEI, CARTIER BANEASA ;
- PIATA AUREL VLAICU, CARTIERUL AVIATIEI ;
- PIAŢA AMZEI, STRADA AMZEI
- P-TA BAZAR DOROBANŢI, CALEA DOROBANŢI
- PIAŢA FLOREASCA, CALEA FLOREASCA
- PIATA 1 MAI, BD. I.MIHALACHE NR.60
- PIATA DOMENII, BD. I.MIHALACHE NR.128
- PIAŢA 16 FEBRUARIE, STR. PIEŢEI
- PIAŢA PAJUREI, STR. PAJUREI
- PIAŢA MUREŞ, STR. MUREŞ
- PIAŢA DR.HARALAMBIE BOTESCU, INTR.LUNCANI NR.5

Staţii Peco şi GPL:19
- BENZINARIA 1 MAI – ENI,BD. ION MIHALACHE, NR. 174
- PETROM – CHITILA, ŞOS. CHITILEI, NR. 228
- PECO MOL – UNITATEA 16,ŞOS. ODĂI, NR. 425
- PETROM JIULUI,STR. JIULUI 10 A
- PECO LUKOIL, STR. CORALILOR, NR. 107-109
- PECO LUKOIL,BD. POLIGRAFIEI, NR. 79
- PECO LUKOIL , ŞOS. CHITILEI, NR. 3
- OMV, BD. BUCUREŞTII NOI 141-143
- ROMPETROL , BD. BUCUREŞTII NOI NR.48
- PANEBO 94 SRL – GPL, BD. BUCURESTII NOI, NR. 154
- PANEBO 94 SRL – GPL, ŞOS. CHITILEI, NR. 196
- NATURAL MIND – GPL, ŞOS. CHITILEI, NR. 58
- BULROM GAS – GPL, BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 48
- PETROM: BD.A.I.CUZA NR.96
- MOL, NR. CHISCANI NR. 1
- PETROM , CALEA DOROBANTILOR NR.180
- PECO OMV GARA DE NORD, CALEA GRIVITEI 183
- MOL STATIA GARA DE NORD, BD.DINICU GOLESCU NR.29, A
- OMV PETROM – STATIA VASILE PIRVAN, STRADA VASILE PIRVAN NR.1 A

Unităţi de cazare:
- HOTEL CRYSTAL PALACE– STR.CPT.AV.ALEX.ŞERBĂNESCU NR.18-20;
- HOTEL CLASS-BUCURESTI– STR. GÂRLEI NR.30 A;
- S.C.COMPLEX HERĂSTRĂU S.A.- ŞOS. NORDULUI NR. 7-9,;
- HOTEL A & B– STR. UNDIŢEI NR. 2;
- HOTEL PERSEPOLIS– STR.ARON COTRUŞ NR. 31;
- HOTEL STIL– STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 63;
- HOTEL ARC DE TRIOMPH– ŞOS. KISELEFF NR.12;
- CAMPING CASA ALBĂ– ALEEA PRIVIGHETORILOR NR. 1-3;
- HOTEL REZIDENCE– STR. CLUCERULUI NR. 19;
- HOTEL PICCOLO MONDO– STR. CLUCERULUI NR. 9;
- HOTEL SAVION– STR.POPA SAVU NR.75;
- HOTEL CROWNE PLAZA– STR. POLIGRAFIEI NR.1;
- S.C. PARC-HERASTRAU-TURIST– STR.POLIGRAFIEI NR.5-7;
- HOTEL PULLMAN– PIAŢA MONTREAL NR.2;
- S.C. PHOENICIA HOTELS S.A.- B-DUL ALEXANDRU ŞERBĂNESCU NR.87;
- HOTEL BANEASA PARC– ŞOS.BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.69;
- HOTEL ERBAŞU– STR.ALEXANDRU ŞERBĂNESCU NR.27;
- HOTEL CASA VICTOR– STR.EMANOIL PORUMBARU NR.44;
- EURO HOTEL– B-DUL MAREŞAL AVERESCU 32-34.
- ATHENE PALACE – HILTON DIN STR.EPISCOPIEI NR.1-3,
-INTERCONTINENTAL DIN B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR.4,
- RADISSON–BLU DIN CALEA VICTORIEI NR.63 - 81,
- NOVOTEL DIN CALEA VICTORIEI NR.37 B,
- GRÂND CONTINENTAL DIN CALEA VICTORIEI NR.56,
- AMBASADOR DIN B-DUL GHEORGHE MAGHERU NR.8 - 10,
- BOUTIQUE – STR. PIAŢA AMZEI, NR. 8;
- RAMADA–MAJESTIC DIN CALEA VICTORIEI NR.38 - 40,
- CONFORT SUITES – B-DUL BĂLCESCU, NR. 16;’
- RELAX SUITES- B-DUL BĂLCESCU, NR. 16;
- MINERVA DINST. GHEORGHE MANU NE.2,
- DUKE DIN B-DUL DACIA NR.33,
- GREEN FORUM DIN STR.PICTOR BARBU ISCOVESCU NR. 19,
- GOLDEN TULIP DIN CALEA VICTORIEI NR.166,
- HOWARD JOHNSON GRÂND PLAZA DIN CALEA DOROBANŢILOR NR.5-7,
- CASA CAPŞA DIN CALEA VICTORIEI NR.36,
- UNIQUE DIN STR.CĂDEREA BASTILIEI NR.35,
- MICHELANGELO DIN STR.HENRI COANDĂ NR.25,
- RELAX CONFORT SUITES DIN B-DUL NICOLAE BĂLCESCU NR.22.
- GREEN CLUB –B-DUL MAGHERU, NR. 7;
- UMBRELLA HOSTEL- STR. CHRISTIAN TELL, NR. 21;
- MARSHAL GARDEN – CALEA DOROBANŢILOR, NR. 5-7;
- CRISTINA – STR. ION SLĂTINEANU, NR. 13;
- CORVINUS- B-DUL IANCU DE HUNEDOARA, NR. 54;
- GRAND PLAZA- CAL. DOROBANŢILOR,NR. 5-7;
- CASA GABRIELA- STR. PROFESOR DAVID EMANUEL, NR. 10;
- VILA PARIS- STR. PARIS, NR. 58;
- DIESEL- B-DUL MIRCEA ELIADE, NR. 113 A;
- FLORETA DE AUR- STR. AV. POPA MARIN, NR. 2;
- GREEN FORUM –STR. BARBU ISCOVESCU, NR. 19;
- NONNA MIA- STR. CHILE, NR. 10;
- CITY GARDEN – STR. CHILE, NR. 4,
- HOTEL MOXA S.C. MOXA HOTEL OPEREATIONS S.R.L. STR. -MIHAIL MOXA NR. 4
- HOTEL LEV OR S.C. LEVOR IMPEX S.R.L. STR. OCCIDENTULUI NR. 25
- HOTEL LEV OR S.C. LEVOR IMPEX S.R.L. STR. OCCIDENTULUI NR. 41
- HOTEL MAGIC S.C. HOTEL MAGIC SRL STR. OCCIDENTULUI NR. 2
- HOTEL SAMAA S.C. INSTANT GROUP S.R.L. BD. ION MIHALCHE NR. 319C
- HOTEL IRISA S.C. IMPORT EXPORT IRISA S.R.L. BD. BANU MANTA NR. 24
- HOTEL CASA LOCATO S.C. RENTAL BUILDING CONSULTING S.R.L. BD. ION MIHALACHE NR.125
- HOTEL ROMPAULO S.C. ROMPAULO IMPEX STR. SÎNGERULUI NR. 29
- HOTEL VENUS, ŞOS. CHITILEI NR. 12
- HOTEL PHOENICIA EXPRESS,ŞOS. ODĂI NR. 441-443
- HOTEL LACASA,ŞOS. CHITILEI NR. 37
- HOTEL PHOENICIA CONFORT,BD. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 16
- HOTEL OPERA (S.C.TH TOP HOTELS S.R.L.) (DE 3*) DIN STR. ION BREZOIANU NR.37, SECTOR 1.
- HOTEL CARPAŢI (S.C.HOTEL CARPAŢI-TURISM S.A.) (DE 1*) DIN STR. MATEI MILLO, NR. 16, SECTOR 1.
- HOTEL IBIS ( S.C.CONTINENTAL HOTELS S.A.BUCUREŞTI) (DE 3*) DIN CALEA GRIVIŢEI NR. 143, SECTOR 1.
- HOTEL DAS PRESIDENT (S.C. ITAL PROPERTY INVESTMENT S.R.L.) (DE 1*) DIN B-DUL DINICU GOLESCU, NR. 29, SECTOR 1.
- HOTEL ANDY (S.C. ANDY HOTELS S.A.) (DE 3*) DIN STR.WITING NR. 2, SECTOR 1.
- HOTEL ELIZEU (S.C.PROFIL COMERŢ EXPERT BUSINESS S.R.L.) (DE 3*) DIN STR. ELIZEU NR.11-13, SECTOR 1.
- HOTEL VENEZIA (S.C.TH TOP HOTELS S.R.L.) (DE 4*) -STR.POMPILIU ELIADE NR.2, SECTOR 1.
- HOTEL CAMELIEI (S.C.HOTEL STERE S.R.L.) (DE 2*) DIN STR.CAMELIEI NR.37,SECTOR 1.
- HOTEL SIQUA (S.C.SIQUA HOTEL S.R.L.) (DE 4*) DIN CALEA PLEVNEI NR.59 A,SECTOR 1.
- HOTEL TRIANON (S.C.OLIMP TECHNICS S.R.L.) (DE 3*) DIN STR.COBALCESCU NR.9,SECTOR 1.
- HOTEL HELLO ( S.C.CONTINENTAL HOTELS S.A.BUCUREŞTI) (DE 2*) DIN CALEA GRIVIŢEI NR.143, SECTOR 1.
- HOTEL BERTHELOT BUCUREŞTI ( S.C.PRODINF S.R.L.) (DE 4*) DIN STR.G-RAL H.M.BERTHELOT NR.9,SECTOR 1.
- HOTEL BASARAB ( S.C.GM&ACOMODATION DELUXE S.R.L.) (DE 2*) DIN STR.FLUVIULUI NR.23, SECTOR 1.
- HOTEL EPOQUE ( S.C.D&M PERFECT REAL ESTATE S.A.) (DE 5*) DIN INTR.AURORA NR.17C, SECTOR 1.
- HOSTEL FUNKY CHICKEN (DE 2*) DIN STR.G-RAL BERTHELOT NR.63, SECTOR 1.
- HOSTEL EXPLORERS HOSTEL ( S.C.EXPLORATORII MELANIA& CRISTIAN S.R.L.) (DE 1*) DIN STR.LUIGI CAZZAVILAN NR.21, SECTOR 1.
- HOSTEL GREEN FROG (S.C. GREEN FROG HOSTEL S.R.L.) (DE 2*) DIN STR.G-RAL DONA NR.11, SECTOR 1.
- HOSTEL PUZZLE (S.C. PUZZLE HOSTEL S.R.L.) (DE 1*) DIN STR.LUIGI CAZZAVILAN NR.44, SECTOR 1.
- HOTEL TRANZZIT- (S.C.PROFIL COMERŢ EXPERT BUSINESS S.R.L.) (DE 3*) DIN STR.LIPOVA NR.24, CORP A,SECTOR 1.
- HOSTEL JOE (S.C.JOE CENTRAL HOUSE S.R.L.) (DE 3*) DIN STR.CONSTANTIN BĂLĂCESCU NR.11,SECTOR 1.
- HOSTEL KRETAN (S.C.KRETAN TUR S.R.L.) (DE 2*) DIN STR.STIRBEI VODĂ NR.84,SECTOR 1.
- HOSTEL (S.C.SEHER EXIM CO S.R.L.) (NECLASIFICAT) DIN CALEA GRIVIŢEI NR.123, SECTOR 1.
- HOSTEL OBLIK(S.C.OBLIK PROIECT S.R.L.) (NECLASIFICAT) DIN CALEA GRIVIŢEI NR.95-97,ETJ.1ŞI MANSARDĂ,SECTOR 1
- HOSTEL FRIENDS ( S.C.KNOW HOW CONSULT S.R.L.) (DE 1*) DIN STR.MIRCEA VULCĂNESCU NR.114, SECTOR 1.

2) Obiective de interes public
Spitale, policlinici, centre medicale, etc
- SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ELIAS, BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR. 17;
- SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ II C.F.R., BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR. 61;
- SPITALUL MILITAR “AGRIPA IONESCU”, STR. ARH. I MINCU NR. 7;
- SPITALUL REGINA MARIA, STR. I.I. DE LA BRAD NR. 5B;
- SPITALUL MEDICOVER, STR. PECHEA NR. 8;
- SPITALUL DE PEDIATRIE MEDLIFE, STR. ZĂGAZULUI NR. 7.
- SPITALUL EUROCLINIC, CALEA FLOREASCA NR. 14 A;
- SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ FLOREASCA- CALEA FLOREASCA NR.8-12;
- SPITALUL CLINIC DE OFTALMOLOGIE ,P-ŢA LAHOVARI NR. 1
- SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII- BD.IANCU DE HUNEDOARA NR.30-32
- INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE"C.I.PARHON" - B-DUL AVIATORILOR NR.34;
- POLICLINICA NR. 10 - STR. WASHINGTON NR. 1O ;
- POLICLINICA DIONISIE LUPU - STR. DIONISIE LUPU NR. 54 ;
- POLICLINICA DOROBANTI- STR.CALEA DOROBANTILOR NR. 58 ;
- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT- CALEA DOROBANTILOR NR.32 ;
- CENTRUL BIOMEDICA - CALEA FLOREASCA NR. 111 – 113;
- CENTRUL DE PSIHIATRIE ŞI PSIHOTERAPIE MINDCARE – STR.HENRI COANDĂ NR.33;
- SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE DR.CAROL DAVILA DIN CALEA GRIVIŢEI, NR. 4, SECTOR 1.
- SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN TEODORESCU DIN CALEA PLEVNEI, NR. 19, SECTOR 1, TEL. 315.88.55.
- SPITAL S.C. MEDICALĂ ,,MUNPOSAN '94” S.A. DIN STR. WITING, NR. 10, SECTOR 1.
- DISPENSAR STOMATOLOGIC LUTERANĂ DIN STR. LUTERANĂ, NR. 1, SECTOR 1.
- POLICLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ DIN STR. IONEL PERLEA, NR. 12, SECTOR 1.
- POLICLINICA ,,DIHAM” DIN B-DUL SCHITU MĂGUREANU NR.3-5,SECTOR 1.
- CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALA DIN CAL. GRIVIŢEI , NR.71, SECTOR 1.
- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (SANEPID) DIN STR. SPIRU HARET, NR.14, SECTOR 1.
- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (SANEPID) DIN CAL. GRIVIŢEI NR.64-66, SECTOR 1.
- S.C.LASER OPTICS – POLICLINICĂ OFTALMOLOGIE DIN B-DUL DINICU GOLESCU NR.10,SECTOR 1
- SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE „POLIZU”: STR. POLIZU NR. 38-52;
- SPITALUL CLINIC „SFÂNTA MARIA”: B-DUL ION MIHALACHE NR. 37-39;
- SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI : STR. CAL. GRIVITEI NR.218
- SPITALUL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE „FILANTROPIA”: B-DUL ION MIHALACHE, NR.11;
- INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE „ANA ASLAN” : STR. MANASTIREA CALDARUSANI NR.9
- INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE NORMALA SI PATOLOGICA „DANIEL DANIELOPOLU”: B-DUL ION MIHALACHE NR. 11-A;
- INSTITUTUL DE HEMATOLOGIE: STR. CONSTANTIN CARACAS NR. 2-8;
- CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ILFOV : STR. AVIATOR POPISTEANU 46
- CENTRUL MEDICAL COMUNITAR CARAIMAN: STR. CARAIMAN NR.33 A
- INSTITUTUL DE DIABET,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE”NICOLAE PAULESCU”, STR.GRIGORE MANOLESCU NR.22-24
- POLICLINICA PAJURA,STR. PAJURA, NR. 15
- POLICLINICA CHITILA,STR. CHITILEI, NR. 115
- DISPENSARUL CLĂBUCET,STR. CLĂBUCET, NR. 46
- DISPENSARUL BUCUREŞTII NOI,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 64
- CLINICA DR. GAUCAN,STR. PRESEI NR. 6, B. 5
- BIO ORTOCLINIC,ŞOS. GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, NR. 325 A
- SC. FIX CLINIQUE SRL,BD. BUCUREŞTII NOI, NR. 64
- HUMANITAS,STR. SUBCETATE, NR. 41

Reprezentanțe ale Organizațiilor Internaționale și Ambasade ale statelor lumii

- AMBASADA BRAZILIEI,BD.AVIATORILOR NR.40

- AMBASADA COREEA,BD.MIRCEA ELIADE NR.14
- AMBASADA SUDAN,STR.ION NEGULICI NR.3
- AMBASADA INDONEZIA,STR.GINA PATRICHII, NR. 10
- AMBASADA MARII BRITANII,STR.JULES MICHELET NR.24
- AMBASADA GERMANIA,STR.CPT. GHE. DEMETRIADE NR.6-8
- AMBASADA MOLDOVA,ALEEA ALEXANDRU NR.40
- AMBASADA QATAR,STR.VENEZUELA NR.10A
- AMBASADA BULGARIA,STR.RABAT NR.5
- AMBASADA IRAK,STR.VENEZUELA NR.6-8
- AMBASADA POLONIA,ALEEA ALEXANDRU NR.23
- AMBASADA ARGENTINA,STR.ION CAMPINEANU NR.11, ET.3, AP.301
- AMBASADA EGIPT,,BD.DACIA NR.67
- AMBASADA LIBAN,STR.ANDREI MUREŞEANU NR.16
- AMBASADA SPANIA,ALEEA ALEXANDRU NR.43
- AMBASADA PORTUGALIA,STR.PARIS NR.55
- AMBASADA ELVETIA,STR.GRIGORE ALEXANDRESCU NR.16-20
- AMBASADA OLANDA,ALEEA ALEXANDRU NR.20,
- AMBASADA FINLANDA,STR.ATENA NR.2 BIS
- AMBASADA SIRIA,STR. PARIS, NR. 47
- AMBASADA NIGERIA,STR.GINA PATRICHII NR.9
- AMBASADA IRAN,BD.LASCAR CATARGIU NR.39
- AMBASADA FRANTA,STR.BISERICA AMZEI NR.13-15
- AMBASADA ITALIA,STR.HENRI COANDA NR.7-9
- AMBASADA SERBIA,CALEA DOROBANTILOR NR.34
- AMBASADA CUBA,STR.M. EMINESCU NR.44-45, SC.1, AP.5
- AMBASADA GEORGIA,STR.M. EMINESCU NR.44-54, SC.1, AP.8
- AMBASADA TURCIA,CALEA DOROBANTILOR NR.72
- BIROUL DE LEGĂTURĂ BELGIA,STR.FINLANDA NR.2
- AMBASADA BOSNIA HERTEGOVINA,STR. STOCKHOLM, NR. 12
- AMBASADA CONGO,STR.M. EMINESCU NR.44-45
- AMBASADA EMIRATELOR ARABE UNITE,ALEEA MODROGAN, NR. 4
- AMBASADA ISLANDA ,STR. MENDELEEV, NR. 7+15
- AMBASADA KUWAIT,STR. LOUIS BLANC, NR. 19 A-19B
- AMBASADA LITUANIEI,BD. PRIMĂVERII, NR. 51
- AMBASADA MAROC,STR. DIONISIE LUPU , NR. 78
- AMBASADA NORVEGIA,STR. ATENA, NR. 18
- AMBASADA UCRAINA,B-DUL AVIATORILOR, NR. 24
- AMBASADA URUGUAY,STR. MAXIM GORKI, NR. 22
- AMBASADA REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN – STR.BARBU DELAVRANCEA NR.22;
- AMBASADA FEDERAŢIEI RUSE – SOS.KISELEFF 6;
- AMBASADA REPUBLICII VENEZUELA – STR.PICTOR MIREA 18
- AMBASADA REPUBLICA BELARUS – STR. TUBEROZELOR 6;
- AMABASADA REPUBLICII PERU – ŞOS.KISELEFF NR.18
- AMBASADA INDIA – STR.URUGUAY NR.11
- AMBASADA CHINEI –SOS.NORDULUI, NR. 2,
- AMBASADA CANADEI, STR. TUBEROZELOR, NR. 1-3
- AMBASADA R.P.D. COREEA - ŞOS. NORDULUI, NR. 6
-AMBASADA REPUBLICII AZERBAIDJAN, STR. GRIGORE GAFENCU, NR. 10,
- AMBASADA REPUBLICII ARMENIA, STR. POIANA, NR. 27,
- AMBASADA STATELOR UNITE ALE AMERICII – B-DUL LIVIU LIBRESCU NR. 4-6;
- AMBASADA LIBIA – STR. MIRCEA ZORILEANU NR. 58.
- AMBASADA ŞI CONSULATUL REPUBLICII KAZAKHSTAN- ŞOS. NORDULUI NR. 60 G;
- AMBASADĂ CUBA – STR. NICOLAE CRAMFIL NR. 73;
- AMBASADĂ TUNISIEI – STR. CLUCERULUI NR. 48;
- AMBASADĂ SUEDIEI – ŞOSEAUA KISELEFF NR. 43;
- SOUTH AFRICAN EMBASSY –BUCAREST - (IN CLADIREA S.C.GOLDENBERG S.R.L.) STR.STIRBEI VODA NR.26-28,ETJ.2,CAM.200-201,SECTOR 1.
- AMBASADA CHILE (IN CLADIREA A T E BANK ROMANIA S.A.) - DIN CALEA GRIVIŢEI NR. 24, ETJ.4,SECTOR 1.
- AMBASADA ALGERIA DIN STR.THEODOR AMAN NR.4, SECTOR 1.
- AMBASADA MACEDONIA, DIN STR.G-RAL DONA NR. SECTOR 1.
- NUNŢIATURA APOSTOLICA DIN STR.PICTOR STAHI NR.5-7,SECTOR 1
- AMBASADA JAPONIEI : BD. NIC. TITULESCU NR.4-8
- AMBASADA IRLANDEI : STR. BUZESTI NR.50-52
- AMBASADA STATULUI PALESTINA : STR. EUGEN LOVINESCU NR. 12
- RESEDINTA COREEA,BD.PRIMAVERII NR.13
- RESEDINTA SUDAN,ALEEA ALEXANDRU NR.37
- RESEDINTA INDONEZIA,BD.JEAN MONNET NR.33
- RESEDINTA MARII BRITANII,STR.ARMINDENULUI NR.12
- RESEDINTA ATASATULUI MILITAR BRITANIC,ALEEA -ALEXANDRU NR.5
- RESEDINTA JAPONIA,INTR.ARMASULUI NR.14
- RESEDINTA MOLDOVA,STR.POLONA NR.35, SC.1, AP.6
- RESEDINTA QATAR,STR.RABAT NR.1
- RESEDINTA BULGARIA,ALEEA ALEXANDRU NR.14
- RESEDINTA IRAK,STR. VENEZUELA 6+8
- RESEDINTA POLONIA,STR.RABAT NR.7
- RESEDINTA ARGENTINA,BD.AVIATORILOR NR.52
- RESEDINTA EGIPT,STR.ING.CUCU STAROSTESCU NR.6
- RESEDINTA LIBAN,STR.RABAT NR.20
- RESEDINTA SPANIA,STR.ATENA NR.16
- RESEDINTA ELVETIA,STR.ATENA NR.12
- RESEDINTA OLANDA,STR.ATENA NR.3
- RESEDINTA FINLANDA,STR.SOFIA NR.7
- RESEDINTA SIRIA,BD.PRIMAVERII NR.48
- RESEDINTA SERBIA,STR.EREMIA GRIGORESCU NR.10
- RESEDINTA CUBA,STR.AV.ION MARASESCU NR.19
- RESEDINTA AMBASADORULUI CIPRU,STR.JEAN MONNET NR.55
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI R. GRECIA – SOS.KISELEFF 53, VILA 6;
- REŞEDINŢĂ AMBASADOR SUEDIA –ŞOS. KISELEFF NR.43;
- REŞEDINŢĂ AMBASADOR VENEZUELA –ŞOS.KISELEFF NR.49;
- REŞEDINTĂ AMBASADOR MAROC –STR. ZĂGAZULUI NR. 6;
- REŞEDINTĂ AMBASADOR PERU –STR.GHEORGHE ŞONŢU NR.10-12;
- REŞEDINTĂ AMBASADOR FILIPINE –SOS.KISELEFF NR.55, VILA 9;
- REŞEDINTĂ AMBASADOR LIBIA –SOS.KISELEFF NR.57;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI IORDANIEI, ŞOS. NORDULUI, NR. 80;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI NORVEGIEI, STR. N. DROSSU, NR. 4B;
- REŞEDINŢA AMBASADOR CUBA, STR. AV. ION MĂRĂŞESCU, NR. 19;
- REŞEDINŢA AMBASADOR FEDERAŢIA RUSĂ-ŞOSEAUA KISELEFF NR. 6;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI ISRAEL – ŞOS. NORDULUI NR. 110-112;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI R.P.D. COREENE– ŞOS. NORDULUI NR. 6;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI REPUBLICII ISLAMICE IRAN–STR. N.G. CARAMFIL NR. 10;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI REPUBLICII PERU– ŞOS. KISELEFF NR. 18;
- REŞEDINŢA AMBASADORULUI ARGENTINA – STR. DOCENŢILOR NR. 12B;
- PRIM CONSILIER OLANDA,ALEEA ALEXANDRU NR.22
- ADJUNCT AL SECRETARIATULUI COMERCIAL AL FEDERATIEI RUSE, STR.PARIS NR.53
- CONSILIER SPANIA,STR.PARIS NR.35
- CONSULATUL FRANTA, INTR.CRISTIAN TELL NR.6
- CONSULATUL ONORIFIC CIPRU,CALEA FLOREASCA NR.159
- CONSULATUL ONORIFIC AL REPUBLICII PERU,STR.PARIS NR.45A, AP.7
- CONSULATUL ONORIFIC AL REP. MADAGASCAR, STR. POLONĂ, NR. 89
- INSTITUTUL NATIONAL COMERT EXTERIOR AL ITALIEI, STR.A. D. XENOPOL NR.15
- CENTRUL CULTURAL ITALIAN, ALEEA ALEXANDRU NR.41
- BIROUL COMERCIAL FRANCEZ, STR.NICOLAE IORGA NR.11
- CONSULAT FEDERAŢIA RUSĂ – STR.TUBEROZELOR NR.4;
- CONSULAT ITALIA – STR.BARBU DELAVRANCEA 17;
- CONSULAT REPUBLICA ISLAMICĂ PAKISTAN–STR.BARBU DELAVRANCEA NR.22;
- CONSULAT REPUBLICII ARMENIA – INTRAREA POIANA NR. 27;
- CONSULAT REPUBLICII AZERBAIDJAN – STR. GRIGORE GAFENCU NR. 10;
- CONSULAT REPUBLICII BELARUS – STR. TUBEROZELOR NR. 6;
- CONSULAT REPUBLICII KAZAHSTAN – ŞOSEAUA NORDULUI NR. 60G;
- CONSULAT REPUBLICII POPULARE CHINEZE – ŞOSEAUA NORDULUI NR. 2;
- CONSULAT REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE – ŞOSEAUA NORDULUI NR.6;
- CONSULAT CANADA – STR. TUBEROZELOR NR. 1-3;
- CONSULAT REPUBLICII CUBA – STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 73;
- CONSULAT REPUBLICII TUNISIEI – STR. CLUCERULUI NR. 48;
- CONSULAT REGATULUI SUEDIEI-ŞOSEAUA KISELEFF NR. 43.
- UNIUNEA ARABILOR DIN ROMANIA : BD.ION MIHALACHE NR.98

Sistemul de sănătate din Sectorul 1 dispune de 14 spitale, 15 policlinici, 13 institute de diferite specilităţi medicale, 10 centre medicale de diagnostic şi tratament, precum şi 44 de clinici şi centre medicale private.
Sistemul financiar-bancar este puternic dezvoltat, pe teritoriul sectorului funcţionând 189 sucursale de bănci comerciale.
Există o puternică şi diversificată activitate mass–media, care include: Televiziunea si Radiodifuziunea Română, televiziunile private Antena 1, 2 şi 3, B1TV, Realitatea TV, posturile de radio Europa FM, Romantic FM, Radio ZU, Radio 21 şi Casa Presei Libere.
Totodată, Sectorul 1 dispune de o vastă reţea comercială privată, care este în continuă dezvoltare prin apariţia de noi centre comerciale, 71 case de schimb valutar şi 62 case de amanet.
Pe raza Sectorului 1 se află dispuse şi 11 pieţe agroalimentare, 17 oficii poștale, 15 agentii Loto–Prono, 19 stații Peco - GPL.
Sunt în funcţiune 87 hoteluri şi moteluri de diverse categorii, 122 restaurante, 32 cluburi private sau cu acces limitat, multe cu program non – stop sau numai de noapte.
Totodată, este de menţionat existenţa în perimetrul sectorului a 53 lăcaşuri de cult si 8 cimitire din care:

41 ortodoxe si 8 cimitire:
- BISERICA SF. NICOLAE DINTR-O ZI, STR. ACADEMIEI NR. 22
- BISERICA BOTEANU IENII, STR. BOTEANU NR. 8
- BISERICA AMZEI SF. NICOLAIE SI BUNA VESTIRE, STR. BISERICA AMZEI NR.12
- BISERICA NICOLAE ILIE ŞI HARALAMBIE, CALEA VICTORIEI NR. 102
- BISERICA SF. NICOLAE TABACU, CALEA VICTORIEI NR.180
- BISERICA SF. VASILE CEL NOU, CALEA VICTORIEI NR.198
- BISERICA PRECUPEŢII NOI, STR.G-RAL BROSTEANU NR.12
- BISERICA DOROBANŢI, CALEA DOROBANŢI NR.164
- BISERICA FLOREASCA, CALEA FLOREASCA NR.166
- BISERICA SF. VASILE CEL MARE , STR. POLONĂ NR. 50
- BISERICA VISARION, STR. VISARION NR.13
- BISERICA PITAR MOŞ, STR. PITAR MOŞ NR.16
- BISERICA CONSTANTIN ŞI ELENA, B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 28 - 32
- BISERICA KREŢULESCU MAICA DOMNULUI , CALEA VICTORIEI NR. 45 – 47
- MÂNĂSTIREA CAŞIN- B-DUL MĂRĂŞTI NR. 16;
- BISERICA MAVROGHENI- STR. MONETĂRIEI NR. 4;
- BISERICA PETRE ŞI PAVEL HERĂSTRĂU- STR. N.G.CARANFIL NR. 26;
- BISERICA SF.NICOLAE- ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI NR. 5;
- BISERICA SF.CHIRIL ŞI METODIU (DIN CADRUL U.S.A.M.V)- B-DUL MĂRĂŞTI NR. 59;
- BISERICA SFÂNTA MARIA- STR. TRIFEŞTI NR. 3 A;
- BISERICA KRETZULESCU DIN CALEA VICTORIEI NR.45-47, SECTOR1.
- BISERICA SFINŢII.VOIEVOZI DIN CALEA GRIVIŢEI, NR.58, SECTOR 1.
- BISERICA MANEA BRUTARU DIN STR. G-RAL BUDIŞTEANU, NR.6, SECTOR 1.
- BISERICASFÂNTUL NICOLAE DIN STR. G-RAL BERTHELOT, NR. 51, SECTOR 1.
- SCHITUL MĂGUREANU DIN B-DUL SCHITU MĂGUREANU, NR. 14, SECTOR 1.
- BISERICA SFÂNTUL.ŞTEFAN (CUIBUL CU BARZĂ) DIN STR. BERZEI NR. 99 BIS, SECTOR 1.
- BISERICA SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA – CISMIGIU DIN STR. SF.CONSTANTIN, NR.33, SECTOR 1.
- BISERICA ORTODOXĂ SF.VINERE NOUĂ - ŞOS.NICOLAE TITULESCU, NR.157-159
- BISERICA ORTODOXĂ SF.NICOLAE – BUZEȘTI - BD.ALEXANDRU IOAN CUZA, NR.2
- BISERICA ORTODOXĂ SF.GHEORGHE - CALEA GRIVIŢEI, NR.220
- BISERICA ORTODOXĂ SF. MARIA - STR.IANI BUZOIANI, NR. 2
- BISERICA “NICOLAE BAZILESCU”,BD.BUCUREŞTII NOI 116
- BISERICA “PODEANU”,STR.DORNA NR.78
- BISERICA “SF.NICOLAE”,STR.NAVIGAŢIEI 57
- BISERICA “HOTIN”,STR.HOTIN 18
- BISERICA “SF.MIRON”,STR.V.DAIMACA NR.1
- BISERICA “SF.ANDREI”,SOS.CHITILEI NR.138
- BISERICA “GALILEA STRĂULEŞTI,STR.NAZARCEA NR.3
- BISERICA TUTUROR SFINŢILOR,SF. VASILE CEL MARE, SOS. BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, NR. 10
- MĂNĂSTIREA SF. FAMILIE,STR. JIULUI, NR. 37
- BISERICA “SF.VINERI” PAJURA,STR.BĂICULEŞTI 29
- BISERICA ORTODOXĂ DE STIL VECHI,STR.CIREŞOAIA NR.144
- CIMITIRUL„STRĂULEŞTI NR.1”, B-DUL BUCUREŞTII NOI NR.218
- CIMITIRUL „STRĂULEŞTI NR.2”, STRADA ODĂI NR.471
- CIMITIRUL „DĂMĂROAIA” STRADA NEJLOV NR.5
- CIMITIRUL „BUCUREŞTII NOI”, STRADA LAMINORULUI NR138
- CIMITIRUL „BĂNEASA POD” STRADA NEAGOE VODĂ NR.2
- CIMITIRUL „ORTODOX HERĂSTRĂU” STRADA MOECIU NR.2
- CIMITIRUL „ ORTODOX SFÎNTA MARIA” STRADA CANTONULUI NR.18
- CIMITIRUL „SFÂNTA VINERI”, CALEA GRIVIŢEI NR.202

5 catolice;
- BISERICA ITALIANĂ PREASFÂNTUL MÂNTUIOR, BD. N. BĂLCESCU NR. 28
- BISERICA SACRE COEUR – STR.CPT.AV.GHE.DEMETRIADE, NR.4
- CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ SF.IOSIF, STR.G-RAL BERTHELOT, NR. 17-19, SECTOR 1.
- BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF PETRU ŞI PAUL- STR. PECHEA NR. 10.
- PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BUCUREŞTII NOI, STR.LINIŞTEI NR.13

1 ebraică:
- SINAGOGA, STR. TACHE LONESCU NR.9

1 adventistă:
- BISERICA CREŞTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A 7-A DIN STR. POPA TATU, NR.38, SECTOR 1;

1 Reformată:
- PAROHIA REFORMATĂ BUCURESTI CALVINEUM DIN STR. LUTERANĂ NR. 13 BIS, SECTOR 1;

1 Greco- catolică:
- CAPELA GRECO-CATOLICĂ BOGDAN VODA A PAROHIEI ROMÂNE UNITE CU ROMA- SF.VASILE CEL MARE BUCURESTI DIN STR. BOGDAN VODĂ , NR. 6, SECTOR 1.

1 Baptistă:
- BISERICA BAPTISTĂ GOLGOTA, ŞOS .NICOLAE TITULESCU NR.56 A

1 Penticostală:
- BISERICA PENTICOSTALĂ,STR.ŞINCA NR.18

Centre de Plasament:
- CASA DE TIP FAMILIAL „ALEXANDRA”, STR. VRANCEI NR. 9B
- CASA DE TIP FAMILIAL „BUBURUZA”,STR. PLAVIEI NR. 26-30
- CASA DE TIP FAMILIAL „BRADUT”,STR. SOMEŞUL RECE NR. 47
- CASA DE TIP FAMILIAL „SF. CONSTANTIN”,STR. CIREŞOAIA NR. 70
- CASA DE TIP FAMILIAL „SF. ŞTEFAN”,BD. LUPTĂTORILOR NR. 40
- CASA TIP FAMILIAL „STEJĂREL”,STR. NAZARCEA NR. 22
- CASA DE TIP FAMILIAL „SF. MINA”,STR. MINERVEI NR. 31A
- COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „SF. IOSIF”,BD. KISELEFF NR. 9
- COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „SF. NICOLAE”,STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 74
- COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „SF. MARIA”,STR. MINERVEI NR. 31A
- COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „PINOCCHIO”,BD. LUPTĂTORILOR NR. 40
- APARTAMENTE SOCIAL-FORMATIVE (4 APARTAMENTE SITUATE IN CALEA GRIVITEI),BD. MAREŞAL AL. AVERESCU NR. 17.

Sedii Guvernamentale/stat:
- GUVERNUL ROMANIEI, PIATA VICTORIEI NR.1
- MINISTERUL AFACERILOR INTERNE , P-ŢA REVOLUŢIEI, NR.1A
- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE , ALEEA ALEXANDRU NR. 31
- MINISTERUL SĂNĂTĂŢII , STR.CRISTIAN POPIŞTEANU, NR.1-3
- MINISTERUL MUNCII FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE , STR.DEM.I. DOBRESCU NR.2-4,
- MINISTERUL TRANSPORTURILOR, BD.DINICU GOLESCU NR.38
- MINISTERUL CULTURII, ŞOS.KISELEFF NR.30
- MINISTERUL ECONOMIEI , CALEA VICTORIEI NR.152
- MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, STR.G-RAL BERTHELOT NR. 28- 30
- MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE, BD.AVIATORILOR NR.50 A
- AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI , BD.AVIATORILOR NR.72
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, BD.MAGHERU NR. 28-30.
- AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETAŢILOR – CALEA FLOREASCA NR. 202
- REGIA NAŢIONALĂ A MINELOR - STR. BISERICA AMZEI, NR.32
- DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI - BD.MAGHERU NR.7,
- AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI DIN STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR. 43
- R.A.P.P.S.- R.A. DIN STR.TRANSILVANIEI NR.2
- OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI ( O P C ) DIN STR.TRANSILVANIEI NR.2
- OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (O R D A) DIN STR.TRANSILVANIEI NR.2
- ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A REZERVELOR DE STAT - UNITATEA TERITORIALĂ 515 - DIN STR.G-RAL BERTHELOT NR.31
- PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI – ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR. 9-13;
- SEDIUL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE COMUNITARĂ SECTOR 1 – STR. PROMETEU, NR. 26, SECTOR 1.

Mass media (posturi TV, radio):
- TVR – CAL. DOROBANŢILOR, NR.191-193
- B1TV – CAL.VICTORIEI, NR.39
- MONEY CHANNEL – CAL.FLOREASCA 111-113
- ANTENA 1, ANTENA 3 SI G SP TV, ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 25-27;
- REALITATEA TV, ŞOSEAUA BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 172-176, CORP A(CLĂDIREA WILLBROOK);
- ROMÂNIA TV, P-ŢA PRESEI LIBERE NR. 1;
- ANTENA STARS ŞI EUFORIA TV, BLD. FICUSULUI NR. 44 A;
- KANAL D, BULEVARDUL MĂRĂŞTI NR. 65-67;
- SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE DIN STR. G-RAL H.M. BERTHELOT, NR. 62-64
- SC. ANTENA GROUP SA. – STUDIO EXCELSIOR, BD. ION MIHALACHE NR. 174
- RADIO ZU, STR. MAIOR GHE. ŞONŢU NR. 8;
- EUROPA FM, STR. HORIA MĂCELARIU NR. 36-38.

Partide şi organizaţii politice:
- PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - AL. MODROGAN, NR.1
- PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - BD.AVIATORILOR, NR.86.

Filiale:
- P.D.L, BUCUREŞTI - AL. MODROGAN NR. 22;
- P.N.L., SECTOR 1 - B-DUL NICOLAE BĂLCESCU, NR. 21
- P.S.D., CONSILIU DIRECTOR - STR. ATENA, NR. 11
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CU SEDIUL CENTRAL ÎN B-DUL KISELEFF NR.10;
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CU SEDIUL ÎN STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 1A;
- UNIUNEA SOCIAL DEMOCRATĂ CU SEDIUL ÎN ŞOSEAUA KISELEFF NR. 57A;
- PARTIDUL DEMOCRAT – LIBERAL DIN PIAŢA WALTER MĂRĂCINEANU, NR. 1-3, SECTOR 1.
- PARTIDUL DEMOCRAT –LIBERAL - ORGANIZATIA SECTOR 1 DIN STR. G-RAL BERTHELOT NR. 27, SECTOR 1.
- ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA DIN STR. VICTOR EFTIMIU, NR. 2, ET.4, SECTOR 1.
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ,,C.I.PETRESCU” DIN STR. VICTOR EFTIMIU, NR.2, ET. 2, SECTOR 1.

Conducte magistrale de transport produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea, traseul şi localităţile tranzitate.
Teritoriul este tranzitat de două conducte care aprovizionau cu produse petroliere S.C. COMPETROL, în prezent nefuncţionale, după cum urmează:
- conducta de motorină ce se află pe terenul viran din faţa S.C. Baumax România S.R.L., care traversează aerian calea ferată de lângă gardul serelor de la Chitila, şos. Chitilei, bd. Laminorului pe sub calea ferată industrială până la Str. Fabrica de Cărămidă, bazele sportive Pescăruş, Laromet, I.M.M.R., Şos. Străuleşti.
- conducta de benzină se află situată pe terenul viran din faţa S.C. Baumax România S.R.L. care traversează aerian calea ferata pe lângă gardul serelor Chitila şi continuă paralel cu calea ferată, str. Piculinei, str. Marginei, traversând aerian Podul Constanţa şi continuând paralel cu calea ferată prin spatele cartierului Pajura, str. Jiului.

De asemenea, în Sectorul 1 se află sediile unor instituţii de importanţă deosebită în planul activităţii economico-sociale a ţării: Guvernul României şi 22 ministere enunțate mai sus, precum şi 126 ambasade, consulate şi reprezentanţe ale Organizaţiilor Internaţionale enunâate mai sus. De altfel, în Sectorul 1 se desfăşoară majoritatea acţiunilor diplomatice sau care privesc protocoalele de stat şi private.

B. POPULAŢIA

În zona de competenţă a Sectorului 1 locuiesc 246.821 persoane, aflate în evidenţa Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1.
Structura populaţiei:
Categoriile de vârstă sunt următoarele:
- 37.928, de la 0 - 18 ani;
- 112.068, de la 18 - 50 de ani;
- 98.191 peste 50 ani.

De asemenea, pe raza sectorului 1 figurează un număr de 5414 persoane cu reşedinţă.
Referitor la structura populaţiei din zonă nu se deţin date oficiale, însă nu există comunităţi mari de persoane de altă etnie.
Totodată, se observă că un procent de 42,45% din populaţia stabilă care domiciliază pe raza subunităţii cu vârsta de peste 50 de ani, existând astfel un procent însemnat de cetăţeni cu risc crescut de victimizare.
Pe raza de competenţă a Serviciului 1 Ordine și Liniște Publică, populaţia de etnie rromă se regăseşte predominant în zona Giuleşti, respectiv pe străzile: Cartierul Giuleşti, cu străzile Cristianul Mare, Luduş, Perfecţionării, Mânzului, Chitila Triaj.
O pondere mai mică se găseşte pe raza Serviciului 1 Ordine și Liniște Publică pe străzile Calea Griviţei şi Berzei.

Ocupaţii de bază şi/sau temporare:
Numărul mare de instituţii publice şi unităţi de învăţământ determină ca majoritatea locuitorilor aflaţi în tranzit zilnic să fie funcţionari.
În urma dinamicii înregistrate în evoluția proprietăților imobiliare (retrocedări şi vânzări de spaţii imobiliare), structura populaţiei înregistreaza o dinamică ridicată.

Dinamica populaţiei:
Privit în ansamblu, datorită zonei centrale în care este situat teritoriul de competenţă, a clădirilor vechi şi a retrocedărilor, numărul populaţiei este într-o continuă schimbare, multe dintre clădiri fiind în curs de renovare sau reamenajare, schimbându-şi totodată şi destinaţia sau locatarii.
Teritoriul Sectorului 1 este tranzitat zilnic de un număr foarte mare de persoane care se deplasează spre şi dinspre localităţile din judeţele limitrofe Municipiului Bucureşti, ponderea deţinând-o cei care folosesc D.N. 1 Bucureşti – Ploieşti (aproximativ 100.000 – 150.000 de persoane zilnic).
În etapa actuală, două categorii de fenomene continuă să genereze mutaţii în planul convieţuirii umane şi anume:
- menţinerea unui grad redus de ocupare a forţei de muncă;;
- afluxul permanent al cetăţenilor străini care se constituie în comunităţi.

Continuarea procesului restituirilor imobiliare şi implicit al evacuărilor domiciliare din reşedinţele ocupate fără forme legale și construirea ilegală de imobile constituie alţi factori de risc în planul convieţuirii urbane.
Au mai fost identificate şi alte situaţii (abandonul şcolar, reculul material şi educaţional al familiei, libertinajul comportamental), pe fondul cărora se manifestă fenomene ca: cerşetoria, vagabondajul, prostituţia, consumul exagerat de alcool, altercaţiile, încăierările, traficul şi consumul de droguri, actele de tulburare a liniştii publice şi a siguranţei cetăţeanului.

C. EVENIMENTE SOCIALE, ECONOMICE, POLITICE ŞI RELIGIOASE

Fiind amplasat în zona centrală a Municipiului Bucureşti, pe teritoriul Sectorului 1 sunt organizate şi se desfăşoară o serie de evenimente social–economice, politice şi religioase, cât şi manifestări cultural-sportive care atrag un public numeros.

Menționăm în acest sens:
- Anul nou (31dec – 1 ian), Ziua Internaţională a Muncii (1 Mai), Ziua Naţională a României (1 decembrie), Aniversarea Revoluţiei din Decembrie 1989 (21-22decembrie), Ziua Imnului (29 Iulie), reprezentate prin manifestările organizate în pieţe publice: 21 Decembrie 1989, P-ţa Revoluţiei, P-ţa George Enescu, P-ţa Romană.

- Evenimentele politico–economice, dintre care menţionăm activităţile diplomatice organizate la sediul Guvernului României şi ministerele care au sediul în Sectorul 1, întâlnirile de lucru şi conferinţele de presă organizate la sediile partidelor politice, manifestările cultural-artistice şi sportive în sediile teatrelor şi arenelor sportive, precum şi mitingurile de protest organizate de sindicate sau diferite categorii sociale în faţa sediilor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, pieţe publice sau sediile partidelor politice.

- Evenimentele religioase, aşa cum sunt cele desfăşurate la bisericile creştin–ortodoxe şi catolice în preajma zilelor de mare sărbătoare (Paştele Ortodox şi Paştele Catolic), precum şi manifestările prilejuite de sărbătorile catolice de la Catedrala Sfântul Iosif.

- Manifestările culturale, dintre care menţionăm:

- concertele şi festivalurile desfăşurate în pieţe publice (P-ţa 21 Decembrie 1989, P-ţa Revoluţiei, P-ţa G. Enescu);
- Festivalul Internaţional George Enescu care se desfăşoară la Atheneul Român;
- spectacolele şi concertele desfăşurate la Sala Mare a Palatului, Complexul Romexpo;
- expoziţiile şi manifestările culturale de la Muzeul Naţional de Artă, concertele şi spectacolele de la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, Societatea Română de Radiodifuziune;
- spectacolele în aer liber (B-dul Bucureştii Noi, în faţa Teatrului Masca, Parcul Herăstrău, Parcul Cişmigiu, Parcul Bazilescu şi Parcul Kiseleff).

- Anual, la S.C. ROMAERO - Salonul Internaţional Auto Bucureşti.

- Manifestările sportive cum sunt cele organizate pe stadioanele Dinamo şi Rapid, precum şi în sălile Floreasca şi Rapid.

Este de reţinut faptul că pe raza de competenţă a Sectorului 1 îşi pot face apariţia grupuri de presiune stradală în zona P-ţa Revoluţiei, P-ţa 21 Decembrie 1989, P-ţa Victoriei precum şi pe marile bulevarde (B-dul N. Bălcescu, B-dul Magheru, B-dul Lascăr Catargiu, B-dul Aviatorilor, Calea Victoriei), cu ocazia manifestaţiilor de protest, mitingurilor şi activităţilor desfăşurate de diferite sindicate, organizaţii sau persoane fizice.
Un alt loc unde angajaţii diferitelor societăţi comerciale, membrii diferitelor asociaţii şi fundaţii organizează pichete de protest, este spaţiul din fața Muzeului Antipa - în zona Pieţei Victoria din faţa Guvernului României.

CAPITOLUL II

DISPOZITIVE DE ORDINE PUBLICĂ

În scopul menţinerii stării de legalitate si asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică, a prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, teritoriul Sectorului 1 a fost organizat în 3 zone, aferente celor 3 Servicii de Ordine şi Linişte Publică, fiecare dintre acestea având în responsabilitate câte 3-4 zone de siguranţă publică.
În cadrul dispozitivului de ordine publică, Serviciul Intervenţii Rapide acţionează cu câte 2 – 3 patrule auto, pe 2 schimburi, pe zone şi itinerarii cu risc criminogen ridicat.
Având în vedere unele elemente ale situaţiei operative de pe raza de competenţă a Serviciului 1 Ordine şi Linişte Publică (teritoriul, populaţia, starea infracțională şi contravenţională), la nivelul acestei structuri a fost constituită suplimentar o zonă de siguranţă publică acoperită în permanenţă de efective ale Serviciului Intervenţii Rapide.
La stabilirea itinerariilor de patrulare s-au avut în vedere posibilităţile oferite de reţeaua stradală, locurile şi obiectivele de interes operativ, structura populaţiei, concluziile desprinse din analiza situaţiei operative şi alte date de interes pentru Poliţia Locală.
În concluzie, Poliţia Locală Sector 1 acţionează pe cele 11 zone de siguranţă publică, pe 2 schimburi, cu 16 - 18 patrule auto zilnic.
Fiecare itinerariu de patrulare dispune de 5-7 locuri de staţionare limitată (cca. 10 – 15 min.) stabilite în zonele cu potenţial criminogen.
În funcţie de mutaţiile intervenite în situaţia operativă de pe raza de competenţă a unui serviciu de ordine şi linişte publică, şeful structurii respective poate modifica itinerariile de patrulare pentru a asigura menţinerea în bune condiţii a ordinii şi siguranţei publice.
In funcție de evoluţia situaţiei operative, evenimentele politice, sociale, culturale şi economice care au loc pe raza Sectorului 1, precum şi de efectivele avute la dispoziţie, conducerea Poliţiei Locale Sector 1 poate dispune modificarea sistemului de patrulare, a itinerariilor de patrulare, a locurilor şi orelor de staţionare în anumite puncte de interes operativ.
În timpul patrulării cu mijloacele auto, deplasarea se face cu viteză redusă, folosindu-se numai banda 1 de circulaţie pentru a nu afecta traficul rutier şi a evita accidentele, iar când situaţia impune se folosesc semnalele acustice şi luminoase cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ţinând cont şi de condiţiile meteorologice şi de trafic.
În cazurile în care patrulele pedestre se confruntă cu situaţii deosebite care depăşesc posibilităţile acestora de rezolvare, se solicită intervenţia celorlalte patrule auto din zonă.
Intervenţia este dispusă prin Dispeceratul central al Poliţiei Locale Sector 1 prin dirijarea patrulelor aflate pe itinerariul cel mai apropiat, urmărindu-se operativitatea în deplasare şi intervenţie.
Pentru cunoaşterea în mai bune condiţii a situaţiei operative de pe raza de competenţă şi realizarea unei apropieri mai bune de cetăţeni, la nivelul fiecărui serviciu de ordine şi linişte publică, s-a constituit un compartiment - Petiţii Proximitate compus din câte 2 poliţişti locali cu atribuţii principale în soluționarea sesizărilor primite de la cetăţeni, identificarea şi aplanarea stărilor conflictuale, menţinerea legăturii cu reprezentanţii asociaţiilor de locatari sau proprietari, societăţilor comerciale şi instituţiilor de pe raza Sectorului 1, identificarea persoanelor cu risc din punct de vedere al victimizării sau cu probleme sociale pe care le consiliază, luând măsuri potrivit competenţelor legale de soluţionare a solicitărilor acestora.
În scopul menţinerii unui climat de siguranţă rutieră şi pietonală în zona administrativă de competență, în cadrul Poliţiei Locale Sector 1 îşi desfăşoară activitatea Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, care acţionează zilnic cu 2-3 patrule auto.
De asemenea, în cadrul Poliţiei Locale Sector 1 funcţionează Serviciul Poliţia Animalelor care are un rol activ în asigurarea unui climat civilizat pe raza sectorului şi Biroul pentru Situaţii de Urgenţă care are misiunea de a interveni în cazul producerii unor evenimente ce se circumscriu situaţiilor de urgenţă.
În vederea monitorizării evoluţiei situației operative de pe raza de competenţă si asigurării cu elemente de dispozitiv a zonelor cu potențial criminogen ridicat, la nivelul Poliţiei Locale Sector 1 a fost implementat Programul de analiză a informaţiei.

1. MISIUNI SPECIFICE ALE POLIŢIEI LOCALE SECTOR 1

Pentru menţinerea stării de legalitate, a ordinii şi siguranţei publice, apărarea proprietăţii, vieţii şi integrităţii persoanei, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale comise în locuri publice, a comerţului stradal neautorizat, poliţiştii locali din dispozitivele de ordine publică ale Poliţiei Locale Sector 1 au următoarele misiuni specifice:
- asigură prezenţa nemijlocită în locuri cu potenţial criminogen ridicat pentru prevenirea şi descurajarea persoanelor pretabile la savarsirea de fapte de natură infracţională sau contravenţională;
- intervin operativ la evenimentele comise pe raza de competenţă şi iau măsuri pentru soluţionarea acestora;
- primesc sesizările cetăţenilor şi iau măsuri de soluţionare operativă, iar în cazul în care acestea nu sunt de competenţa Poliţiei Locale le declina instituţiilor abilitate;
- constată şi aplică sancţiuni contravenţionale;
- previn şi combat încălcarea normelor legale privind protecţia mediului şi comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1;
- identifică aspectele care perturbă traficul rutier şi pietonal şi le raportează la Dispeceratul Central al Poliţiei Locale Sector 1 pentru luarea măsurilor prevazute de legislaţie în vigoare;
- supraveghează intrările/ieşirile instituţiilor de învăţământ precum şi afluirea/defluirea elevilor de la cursuri luând măsuri de îndepărtare din zonă a persoanelor predispuse la fapte antisociale ale căror victime pot fi elevii;
- stabilesc contacte permanente cu administratorii asociaţiilor de locatari sau proprietari, factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ, societăţilor comerciale, organizaţiilor non-guvernamentale, administraţiei publice locale sau a altor instituţii, pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea şi liniştea publică, siguranţa cetăţenilor şi stabilirea măsurilor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
- consiliază cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
- aplanează stările conflictuale şi determină părţile să le rezolve pe cale legală/amiabilă;
- controlează modul de respectare a măsurilor dispuse pentru igienizarea anumitor zone;
- semnalează instituţiilor abilitate situaţiile ce pot afecta siguranţa cetăţeanului (căderi de ziduri, ţurţuri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător etc.);
- realizează cunoaşterea populaţiei, locurilor şi mediilor de interes operativ şi acţionează pentru asigurarea unui climat civic corespunzător;
- acţionează în zona adiacentă pieţelor şi unităţilor de alimentaţie publică luând măsuri de sancţionare a celor care încalcă prevederile legale de comerţ;
- acţionează în imediata apropiere a restaurantelor, barurilor, discotecilor, cluburilor, cazinourilor, sălilor de jocuri de noroc, etc. pentru prevenirea cazurilor de tulburare a ordinii publice;
- identifică autovehiculele abandonate sau fără proprietar amplasate pe domeniul public, pe raza de competenţă şi le semnalează instituţiei abilitate în vederea clarificării situaţiei acestora;
- asigură fluidizarea traficului rutier pe raza Sectorului 1;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, pe locurile de parcare adaptate, rezervat şi semnalizate pentru persoanele cu handicap;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi, trotuare sau locuri de parcare legal închiriate de la Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
- urmăreşte respectarea prevederilor legale de către deţinătorii câinilor de companie din categoria celor periculoşi sau agresivi, precum şi a celor fără stăpîn;
- propune măsuri de ocrotire a minorilor lipsiţi de supraveghere sau a persoanelor fără adăpost;
- acordă sprijin efectivelor Poliţiei Române şi Jandarmeriei pentru aplanarea unor stări conflictuale de amploare sau de restabilire a ordinii şi liniştii publice ce a fost grav afectată;
- în cazul accidentelor de circulaţie cu victime, identifică persoanele implicate, martorii asistenţi şi conservă locul faptei până la sosirea lucrătorilor de poliţie rutieră;
- acordă sprijin pentru limitarea şi stingerea incendiilor, evacuarea persoanelor şi bunurilor din zonele afectate;
- participă la măsuri de ordine publică, împreună cu alte forţe, cu ocazia unor adunări cu caracter politic, social-cultural, sportiv, etc.;
- în cazul constatării de infracţiuni flagrante ia măsuri de reţinere a autorilor şi corpurilor delicte, identifică martorii, asigură conservarea locului faptei până la sosirea organelor de poliţie şi întocmeşte procesul verbal de constatare şi predare a făptuitorilor şi obiectelor corp delict;
- participă împreună cu alte forţe la acţiuni de salvare a vieţilor şi bunurilor victimelor, de limitare şi înlăturare a efectelor în cazul unor dezastre naturale cutremure, explozii, incendii de amploare, epizootii, atentate teroriste etc.;
- ia măsuri în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la protecţia mediului, disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- desfăşoară activităţi specifice pe linie de evidenţa persoanelor în limitele conferite de prevederile Legii nr. 155/2010;
- execută şi alte activităţi dispuse de Directorul General.

 2. CONSEMNUL GENERAL AL PATRULELOR AUTO ŞI PEDESTRE

Consemnul general al patrulelor auto şi pedestre reprezintă totalitatea îndatoririlor şi regulilor generale de serviciu ale poliţistului local, indiferent de varianta de executare a serviciului de patrulare.
Patrula auto va executa serviciul cu autoturismul special destinat şi este formată, de regulă, din doi poliţişti, din care unul va fi numit şeful acesteia.
Patrula pedestră va efectua serviciul pe un itinerariu de patrulare, care va fi parcurs de cel puţin două ori pe schimb. În anumite cazuri, în componenţa patrulei pedestre poate intra şi un poliţist local cu un câine de serviciu.
Poliţiştii locali care execută serviciul în patrule auto sau pedestre au următorul consemn general:
· se subordonează nemijlocit consilierului/inspectorului care coordonează activitatea de ordine şi linişte publică şi direct Şefului Serviciului de ordine şi linişte publică, conducerii Poliţiei Locale Sector 1;
· să aibă o ţinută impecabilă şi să fie odihnit, apt de serviciu;
· să aibă asupra sa toate mijloacele din dotare şi în stare de funcţionare, pentru autoapărare şi executarea atribuţiilor de serviciu, pe care să le folosească numai în condiţiile legii;
· să cunoască prevederile legale necesare îndeplinirii sarcinilor ce îi revin în postul în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi consemnul particular al postului;
· autoturismul cu care se execută misiunea/patrularea să fie întreţinut şi echipat corespunzător;
· să aibă un comportament ireproşabil faţă de cetăţeni şi să acorde atenţie rezolvării plângerilor acestora în conformitate cu legea;
· pentru rezolvarea atribuţiilor de serviciu este obligat să aplice întocmai prevederile legale şi să respecte regulile de tactică în executarea măsurilor poliţieneşti, în scopul apărării drepturilor, libertăţii, integrităţii corporale a persoanelor, avutului privat şi public;
· să cunoască modul de folosire a staţiei radio din dotare şi indicativele radio necesare pe timpul serviciului de patrulare;
· să cunoască şi să respecte itinerariile de patrulare şi punctele de staţionare;
· să menţină legătura prin staţia radio cu dispeceratul central şi cu ceilalţi poliţişti locali din teren şi să ia legătura radio, din 30 în 30 de minute, cu ofiţerul de serviciu de la sediul Serviciilor de ordine şi linişte publică căruia să-i raporteze poziţia (locaţia) în care se află şi dacă au fost constatate probleme de interes operativ;
· să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din zona de responsabilitate, pentru a preveni producerea oricăror fapte antisociale;
· să coopereze, permanent, cu celelalte efective din cadrul secţiilor de poliţie şi jandarmerie, care execută activităţi de menţinere a siguranţei publice, în raza de competenţă a teritoriului de patrulare;
· să ţină legătura cu personalul de pază şi alte categorii de personal din cadrul obiectivelor de pe raza de competenţă, care îl poate ajuta în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
· când situaţia operativă impune, poate desfăşura activităţi de observare şi supraveghere a unor locuri şi zone care prezintă interes operativ;
· să acţioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social şi depistarea celor care poluează strada (cerşetori, vagabonzi, prostituate, etc.);
· să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite;
· în cazul infracţiunilor flagrante, să reţină şi să predea secţiei de poliţie pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
· să comunice, de îndată, Dispeceratului central, despre producerea oricărui eveniment care afectează climatul social, conform dispoziţiilor stabilite;
· să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia şi comerţul stradal sau alte fapte date în competenţă;
· să semnaleze şi să comunice la dispeceratul central, datele cu privire la aspecte de încălcarea a legii, altele decât cele stabilite în competenţă, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunii specifice;
· în caz de avarii produse la reţelele de interes public (de canalizare, electrică, de alimentare cu apă, telefonice, etc.) şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă Dispeceratului central asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
· în caz de incendiu, să anunţe imediat Dispeceratul central şi apoi să ia măsuri de stingerea, limitarea sau localizarea acestuia şi de salvare a persoanelor şi bunurilor.

În timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor locali din dispozitivul de ordine publică le este interzis:
· să doarmă sau să consume băuturi alcoolice;
· să se antreneze în discuţii de lungă durată cu alte persoane, de natură să-i distragă atenţia de la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin ori modul de executare a acestora;
· să aibă un comportament agresiv sau violent atât verbal cât şi fizic faţă de cetăţeni, chiar dacă aceştia au încălcat prevederile legale, cu excepţia cazurilor şi în condiţiile în care actele normative permit folosirea forţei şi a mijloacelor din dotarea agentului de poliţie;
· să părăsească postul (zona), cu excepţia situaţiilor când a primit o dispoziţie de la un şef ierarhic, conduce la secţia de poliţie o persoană, intervine pentru rezolvarea unei situaţii sau acordă ajutor unui coleg, ori starea sănătăţii nu îi permite desfăşurarea activităţii. În toate situaţiile trebuie să raporteze despre părăsirea postului fie înainte (când are timpul material necesar), fie după executarea intervenţiei şi revenirea în post (zonă);
· să nu înstrăineze sub nicio formă armamentul din dotare altei persoane, cu excepţia dispoziţiei primite de la un şef ierarhic, să nu modifice, completeze sau să facă adăugiri la ţinuta de serviciu.
· sa nu primeasca foloase necuvenite.

3. CONSEMNUL PARTICULAR AL PATRULELOR AUTO ŞI PEDESTRE
- acţionează pentru depistarea cerşetorilor, aurolacilor, spălătorilor de parbrize, minorilor lipsiţi de supraveghere şi altor categorii de persoane ce periclitează climatul de siguranţă civică;
- acţionează pentru depistarea persoanelor care practică comerţul stradal neautorizat;
- acţionează pentru prinderea în flagrant a infractorilor, precum şi pentru depistarea urmăriţilor general şi local;
- aplică sancţiuni contravenţionale;
- conduce la sediul Serviciilor de ordine şi linişte publică persoanele care au comis infracţiuni flagrante sau contravenţii ori alte categorii de persoane împotriva cărora urmează a se lua măsuri poliţieneşti;
- acordă atenţie obiectivelor importante din zona de responsabilitate, instituţii de învăţământ, casierii, case de schimb valutar, C.E.C.-uri, oficii poştale în scopul prevenirii comiterii de fapte antisociale;
- participă la măsurile de ordine prilejuite de manifestări publice, activităţi socio-culturale şi sportive;
- intervine operativ când este sesizat prin orice mijloc în cazul comiterii de infracţiuni sau la alte evenimente;
- semnalează aspecte de interes comunitar;
- raportează şefilor ierarhici, dispeceratului central sau ofiţerului de serviciu al Serviciului de Ordine şi Linişte Publică orice eveniment produs în zona de responsabilitate şi solicită sprijin dacă este depăşit de situaţie;
- acordă sprijin organelor administraţiei publice locale, ce implică exerciţiul autorităţii de stat sau la cererea acestora;
- cooperează cu alte forţe (jandarmi, personal de pază de la obiective) precum şi cu poliţiştii de la Secţiile de poliţie care execută serviciul în zonele limitrofe.

4. MODUL DE ACŢIUNE ÎN SITUAŢII DE AUTOINCENDIERE SAU TENTATIVE DE SINUCIDERE
a. În cazul ameninţării cu autoincendierea poliţiştii locali vor acţiona astfel:
- se vor anunţa prin orice mijloace pompierii şi salvarea despre evenimentul produs;
- acţiunea directă pentru imobilizarea persoanei se va efectua numai dacă nu s-au făcut acte pregătitoare pentru autoincendiere (stropirea cu benzină sau alte materiale incendiare, folosirea unor recipiente cu asemenea conţinut, etc.);
- dacă nu s-au efectuat acte pregătitoare se va discuta cu persoana respectivă privind cauzele care au generat această situaţie, dorinţele protestatarului, modul în care pot fi rezolvate, etc.;
- în timpul discuţiilor, poliţistul va căuta să se apropie cât mai mult de persoana în cauză în scopul imobilizării ei;
- nu se vor face promisiuni ce nu pot fi onorate;
- echipa de intervenţie care se va deplasa la faţa locului va fi constituită din minim doi poliţişti care vor avea asupra lor un extinctor, o pătură sau alte materiale specifice;
- unul dintre poliţişti va discuta cu persoana în cauză, celălalt va îndepărta curioşii şi va lua măsurile pentru procurarea unor mijloace improvizate necesare stingerii focului în eventualitatea autoincendierii;
- în situaţia în care s-a declanşat autoincendierea, protestatarul va fi înfăşurat cu rapiditate în pătură, se va interveni prin folosirea extinctorului şi va fi transportat de urgenţă la o unitate sanitară.

b. În cazul ameninţărilor cu sinuciderea
Suicidul (sinuciderea) este o actiune involuntara, indreptata constient in directia suprimarii propriei vieti.
In psihologia judiciara, sunt definite trei categorii de suicid:
1. suicidul amenintare – indivizii care ameninta cu suicidal vor mai mult sa traiasca decat sa moara amenintarile lor reprezentand in fapt mijloace de atingere a numitor scopuri. In situatia de neindeplinire a scopurilor propuse este posibil ca unii din acestia sa-si puna in practica planurile de a-si suprima viata;
2. suicidal tentative – indivizii sunt mai putin expliciti, afirmand ca nu le pasa daca mor sau traiesc, motiv pentru care nu sunt luati in serios intodeauna. Un numar relativ mare dintre acestia isi finalizeaza intentia;
3. suicidal reusit – indivizii sunt extreme de hotarati sa-si ia viata, nerenuntand pana nu isi duc la indeplinire intentia;

In cazul amenintarilor cu sinuciderea (prin precipitare, cu arme albe sau de foc) poliţiştii locali deplasaţi la faţa locului vor respecta următoarele reguli:
- vor iniţia şi vor întreţine discuţii privind cauzele care au determinat persoana respectivă să recurgă la acest mod de manifestare;
- vor oferi posibilităţi de soluţionare a problemelor invocate de persoană;
- nu se vor face promisiuni ce nu pot fi îndeplinite, chiar dacă unele cerinţe minore vor fi rezolvate;
- dacă este posibil se va încerca imobilizarea persoanei;
- pe timpul discuţiilor, vor fi invitate la mediere persoanele apropiate celui care ameninţă cu sinuciderea, în scopul de a-l determina să renunţe la punerea în aplicare a intenţiei exprimate.

5. MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL DESCOPERIRII UNOR OBIECTE SUSCEPTIBILE DE A CONŢINE MATERIALE EXPLOZIVE.
În cazul descoperirii de muniţie, de mijloace de distrugere (mine, grenade, obuze, bombe, etc.) ori de mijloace explozive improvizate (cu explozie întârziată, instantanee, cu sau fără capcană), poliţiştii locali trebuie să acţioneze întotdeauna cu multă precauţie şi nu trebuie să ignore faptul că acestea au fost concepute pentru a ucide, a răni sau distruge.

În situaţia decoperirii unor obiecte susceptibile de a conţine materiale explozive se va acţiona astfel:
· în momentul luării la cunoştinţă, indiferent în ce mod, despre existenţa unor obiecte susceptibile de a conţine materiale explozive, se va acţiona cu prioritate pentru culegerea tuturor informaţiilor posibile, de la distanţă sau de la faţa locului, cu privire la următoarele aspecte:
- date legate de amplasarea obiectului respectiv: loc accesibil sau nu, obstacole naturale aflate în apropiere, dacă a fost sau nu mişcat din poziţia în care a fost descoperit;
- modalitatea folosită, natura mijlocului exploziv, coordonatele locului sau localului aflat în pericol;
- date legate de natura mijlocului exploziv sau a muniţiei: formă, descriere exterioară, volum, dimensiuni, greutate aproximativă, caracteristici tehnice, culoare, grad de conservare, eventuale zgomote.
· dacă poliţistul a luat la cunoştinţă, în mod direct, despre existenţa unor obiecte susceptibile de a conţine matriale explozive, va raporta imediat Dispeceratului central, în scopul anunţării echipei de specialişti pirotehnişti a Poliţiei Naţionale;
· nu va ridica, atinge sau mişca obiectul respectiv din poziţia iniţială şi nici nu se vor produce vibraţii sau curenţi de aer în imediata sa apropiere, întrucât toate acestea pot activa încărcătura şi declanşa explozia;
· va stabili o zonă de siguranţă în jurul obiectului respectiv, în care nu se va permite accesul decât persoanelor specializate, fiind stabilit un singur punct de acces. Zona de siguranţă va avea o rază de 50 de metri de la imobil, în cazul în care obiectul respectiv este amplasat în interiorul unei clădiri şi, 300 de metri, când a fost descoperit în locuri deschise;
· persoanele aflate în zonă vor fi îndepărtate, iar în cazul imobilelor se va organiza evacuarea în baza planului de evacuare, în ordine, fără a se produce trepidaţii sau aglomerări;
· itinerariul prevăzut pentru evacuare va fi controlat cu atenţie înainte de începerea acţiunii propriu-zise;
· va accepta prezenţa unui număr cât mai redus de persoane, alese pe bază de voluntariat care cunosc foarte bine locul şi care împreună cu poliţiştii vor forma grupul de cercetare a încăperilor;
· vor fi anunţate imediat autorităţile administrative şi judiciare competente, serviciul pirotehnic şi celelalte servicii specializate în raport cu situaţia existentă;
· publicul va fi informat despre posibilitatea existenţei materialului exploziv, fără a dramatiza sau exagera situaţia despre dispozitivul creat şi măsurile luate şi se va cere să se îndepărteze din zonă;
· în situaţia în care există informaţii cu privire la ora exactă a exploziei, după asigurarea zonei de siguranţă se va aştepta trecerea timpului critic, după care vor fi declanşate cercetările.

Natura suspectă a unor obiecte poate fi apreciată în funcție de următoarele date:
- prezenţa neobişnuită a obiectelor în acel loc, fără a fi păzite, creând impresia că sunt abandonate;
- absenţa proprietarului sau a altor persoane care să le revendice;
- existenţa unor ameninţări, stări conflictuale acute sau a unei situaţii încordate în locul respectiv;
- forma neobişnuită pentru acel loc a pachetului şi greutatea mare în raport de volum (în cazul când acesta a fost ridicat întâmplător);
- prezenţa unui obiect neobişnuit sub vehicule, pe scaune, banchete sau la bordul acestora.
După sosirea specialiştilor, poliţiştii locali vor executa întocmai toate dispoziţiile şefului echipei de intervenţie, asigurând în principal măsurile de ordine necesare.

6. INTERVENŢIA ÎN CAZUL TULBURĂRII ORDINII PUBLICE ÎNTR-UN MIJLOC DE TRANSPORT ÎN COMUN
În cazul intervenţiei într-un mijloc de transport în comun, poliţiştii locali vor respecta următoarele reguli:
- poliţistul va solicita călătorilor să-şi păstreze calmul şi să nu îngreuneze luarea măsurilor ce se impun. Acelaşi lucru se va solicita şi eventualilor cunoscuţi ai turbulenţilor, pentru a se evita o posibilă asociere împotriva poliţistului;
- pentru a nu prelungi timpul de staţionare, va cere sprijin conducătorului mijlocului de transport respectiv sau altor cetăţeni aflaţi în acel mijloc de transport;
- va cere călătorilor să permită apropierea de persoana turbulentă sau agresivă, creându – se spaţiu de manevră şi acţionându – se astfel încât să i se distragă atenţia, fie prin crearea impresiei că poliţistul discută cu alte persoane, fie că anunţă un pericol iminent în partea opusă, etc.;
- în momentul în care persoana turbulentă îşi va îndrepta atenţia spre acel loc va acţiona rapid pentru imobilizarea sa, prin aplicarea procedeelor de autoapărare;
- după imobilizare persoana va fi încătuşată;
- se vor identifica persoanele agresate şi martorii oculari, va nota datele acestora şi îi va invita la poliţie împreună cu persoana turbulentă;
- poliţistul va coborâ din vehicul în urma agresorilor, fiind atent şi pregătit pentru intervenţie, spre a nu fi atacat prin surprindere;
- va lua măsuri de sancţionare contravenţională în acel loc ori, după caz, la sediul poliţiei;
- în situaţii deosebite, dacă este posibil, va solicita conducătorului auto să iasă din itinerarul normal şi să conducă mijlocul de transport (autobuzul) la sediul poliţiei, informînd călătorii despre motivul luării acestei măsuri.

7. MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL PRINDERII ÎN FLAGRANT A UNOR FĂPTUITORI
În timpul executării sarcinilor de serviciu, poliţiştii locali pot fi sesizaţi de săvârşirea unei infracţiuni flagrante, în sensul prevederilor art. 293 din Noul Cod de procedură penală.
În cazul unor astfel de sesizări poliţiştii locali vor lua următoarele măsuri :
- raportarea la Dispecerat a evenimentului;
- prezentarea clară a calităţii de poliţist local la începutul intervenţiei şi întreruperea activităţii ilicite;
- imobilizarea autorilor infracţiunii;
- acordarea primului ajutor în cazul existenţei unor persoane vătămate;
- identificarea făptuitorului, controlul persoanei şi al bagajelor acestora;
- ridicarea obiectelor, valorilor, înscrisurilor şi a altor bunuri, care pot constitui mijloace de probă, în cazul în care nu se impune efectuarea cercetării la faţa locului;
- identificarea martorilor asistenţi şi oculari;
- transportarea în siguranţă a persoanelor reţinute la sediu, precum şi a autovehiculelor folosite, a bunurilor ridicate şi a probelor, cu respectarea normelor procedurale;
- asigurarea locului faptei, atunci când situaţia impune cercetarea la faţa locului;
- conducerea martorilor asistenţi şi oculari la sediul unităţii de poliţie, pentru audiere;
- încheierea procesului – verbal de constatare;
- anunţarea prin Dispecerat a Secţiei de Poliţie Naţională competentă.

8. MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL UNEI SESIZĂRI CU PRIVIRE LA SĂVÂRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI ÎN ZONA DE COMPETENŢĂ
În situaţia primirii unei sesizări cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, dispecerul sau ofiţerul de serviciu va dirija, cât mai urgent posibil, după caz, o patrulă aflată în teren mai aproape de locul evenimentului, pentru a se deplasa la faţa locului în vederea verificării autenticităţii celor sesizate, urmând a se lua operativ următoarele măsuri:
- salvarea victimelor şi acordarea primului ajutor;
- prinderea şi imobilizarea autorului faptei, asigurând apărarea vieţii şi a integrităţii corporale a acestuia;
- marcarea locului faptei şi conservarea urmelor, fără a aduce o modificare acestora;
- eliminarea potenţialelor pericole;
- raportarea evenimentului şi asigurarea pazei locului faptei la sosirea echipei de cercetare de la Poliţia naţională căreia i se vor prezenta constatările făcute, măsurile luate şi îi va fi predat infractorul, respectiv mijloacele de probă stabilite;
- în situaţia în care infractorul se află într-un imobil sau într-o încăpere, poliţistul local va organiza paza tuturor căilor de acces în acest loc, solicitând ajutoare pentru a putea pătrunde în interior şi imobiliza infractorul;
- pătrunderea în interior se face cu precauţie, din mai multe direcţii, fără a se intra în grup şi fără a se folosi alte persoane decât poliţişti, pentru imobilizarea infractorului;
- dacă în timpul urmăririi infractorului acesta abandonează bunuri sau obiecte provenite din infracţiune, se va asigura paza lor, sesizând Dispeceratul pentru a îndruma echipa de cercetare în vederea identificării urmelor existente pe acestea.

CAPITOLUL V
COOPERAREA CU ALTE INSTITUŢII CE AU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

1. SCOPUL COOPERĂRII
În vederea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, creşterii gradului de siguranţă civică a cetăţenilor, asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice pe raza Sectorului 1, respectării normelor legale referitoare la protecţia animalelor precum şi gestionării şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă, Poliţia Locală Sector 1 cooperează cu Poliţia Sectorului 1, Brigada Rutieră, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti.

2. OBIECTIVELE COOPERĂRII

- menţinerea ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale care aduc atingere vieţii, libertăţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanelor, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
- asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zonele unităţilor de învăţământ, comerciale, de agrement, a pieţelor agroalimentare şi a altor locuri de interes public;
- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, curăţenia pe domeniul public al Sectorului 1, disciplina în construcţii şi pe linia lucrărilor edilitare şi gospodărie comunală;
- asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă călătorilor în mijloacele de transport în comun, care circulă pe teritoriul Sectorului 1;
- prinderea autorilor care comit fapte de natura penala;
- sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale;
- asigurarea fluidizării traficului rutier şi pietonal cu ocazia unor lucrări ce se efectuează în carosabil;
- limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor precum şi protecţia populaţiei din zonele de manifestare a situaţiilor de urgenţă;
- realizarea unui sistem de informare reciprocă referitor la activităţile specifice şi rezultatele acestora, în scopul creşterii eficienţei acţiunilor desfăşurate.

3. MODUL DE REALIZARE A COOPERĂRII

Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul cooperării se va efectua în baza Protocoalelor de colaborare încheiate cu Poliţia Sectorului 1, Brigada Rutieră şi Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti. În conţinutul acestor documente, vor fi stabilite, în mod concret, activităţile specifice structurilor semnatare şi activităţile comune pe domenii de activitate, astfel:
· asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
· siguranţa traficului rutier;
· comerţul stradal neautorizat;
· protecţia mediului, disciplinei în construcţii şi gospodăririi comunale;
· asociaţii de proprietari/locatari;
· contracarării fenomenelor infracţionale şi contravenţionale;
· pe linie de proximitate;
· poliţia animalelor.

Modul de realizare a cooperării cu instituţiile menţionate, pe principalele domenii de activitate este prevăzut în protocoalele de colaborare încheiate, în conţinutul cărora s-au făcut precizări şi cu privire la elementele de bază ale cooperării.

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu, nr. 26, Sector 1

telefon +40 21.232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

fax +40 21.232 54 59

Sediul central

sediu prometeu