logo RO UE

  • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Prezentare

   După dobândirea calității de stat membru al Uniunii Europene, România a început un proces amplu, ce a generat transformări profunde și care au impus adaptarea legislației și instituțiilor la cerințele impuse de acest organism internațional.

   În acest context și având în vedere principiul descentralizării serviciilor publice oferite cetățenilor, s-a considerat a fi necesară promovarea și adoptarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind Poliția Locală. Prin această lege, s-a oferit posibilitatea unui serviciu polițienesc, adaptat la necesitățile locale.

   Poliția Locală Sector 1 este organizată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul local al Sectorului 1 și înființată cu scopul de a exercita atribuțiile privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, a prevenirii și descoperirii contravențiilor și infracțiunilor.

 

   Poliția Locală Sector 1 se organizează și are atribuții în următoarele domenii, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București:

• ordine și liniște publică, precum și paza bunurilor;

• circulația pe drumurile publice, mopede;

• disciplina în construcții și afișajul stradal;

• protecția mediului;

• activități comerciale;

• asociații de proprietari și evidența persoanelor;

• gestionarea situațiilor de urgență

• gestionarea problematicii animalelor fără stăpân

Sediile noastre

serviciul1

 DIRECȚIA INSPECȚIE

 Biroul Activități Comerciale; Biroul Protecția Mediului

  Adresă Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.224 32 16     

  Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

 

  SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.224.32.16

  SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

  Adresă: Strada Pajurei nr.13, sector 1

  Telefon: 021.667 66 46

serviciulpolitiaanimalelor

  SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

  Adresă: Șoseaua Odăi nr.3-5, sector 1

  Telefon: 021.490 40 07 / 021.9540

  BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ

  Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu