logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Reguli de comportament în adăposturile de protecție civilă

     Serviciul Situații de Urgență și Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari și Evidența Persoanelor, sub coordonarea Primăriei Sectorului 1 au demarat o campanie de informare a asociațiilor de proprietari din sector despre obligațiile pentru menținerea adăposturilor de protecție civilă în stare de funcționare.

     Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate pentru protecție și situații specifice, proiectate, executate, dotate, echipate și autorizate potrivit normelor și instrucțiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Adăposturile sunt menite să asigure protecția persoanelor adăpostite împotriva dărâmăturilor provocate de explozii.

     Încăperile de adăpostit se dimensionează pentru o capacitate de până la 50 persoane, ținând seama de compartimentarea impusă de structura de rezistență. Fiecărei persoane îi este alocat un spațiu de 1 metru pătrat.

     Conform legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cetățenii sunt obligați să participe la întreținerea adăposturilor din clădirile proprietate personală și în caz de necesitate, la amenajarea spațiilor de adăpostire din teren și să-și asigure mijloacele individuale de protecție, trusă sanitară, rezerve de alimente și apă, precum și alte materiale de primă necesitate pentru protecția familiilor lor.

     Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 2000 lei nemenținerea adăposturilor publice de protecție civilă în bună stare de utilizare pe timpul situațiilor excepționale, corespunzătoare destinațiilor acestora.

     Când se găsește în adăpost, fiecare persoană este obligată:

 • să execute cu strictețe dispozițiile date de șeful adăpostului sau ale personalului de serviciu pe adăpost;
 • să țină în poziție de pregătire mijloacele de protecție și masca contra gazelor;
 • să urmărească modul de comportare al copiilor;
 • să transporte imediat în adăpost cele necesare unei șederi mai îndelungate;
 • să ajute șeful adăpostului pentru menținerea ordinii și disciplinei;
 • să păstreze liniștea și să nu producă panică în cazul deteriorării adăpostului;
 • să ia parte activă la activitățile desfășurate pentru înlăturarea avariilor, să acorde primul ajutor răniților, intoxicaților;
 • să acorde prioritate copiilor, femeilor, bătrânilor, persoanelor ce nu se pot deplasa singure.

     În adăpost, ESTE INTERZIS:

 • să faci zgomot și să umbli fără rost;
 • să cuplezi sau să decuplezi iluminatul electric, agregatele;
 • să fumezi, să aprinzi lumânări, chibrituri, lămpi cu petrol;
 • să închizi sau să deschizi ușile metalice;
 • să folosești fără aprobare unelte geniste existente în adăpost;
 • să arunci reziduuri menajere sau gunoaie în alte locuri decât cele indicate.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 630/2005 s-a stabilit semnul distinctiv pentru adăposturile de protecție civilă; acestea trebuie marcate și inscripționate cu semnul distinctiv național de protecție civilă, care constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu, atât pe ușile de acces în adăposturi cât și pe peretele de la intrarea în imobil către adăpost, respectând dimensiunile indicate:

 1. un pătrat de culoare portocalie, cu latura de 25 cm
 2. un triunghi echilateral de culoare albastră, cu latura de 20 cm
 3. distanța față de bază B=5 cm

SEMNALELE DE ALARMARE A POPULAȚIEI

 1. Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.
 2. Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
 3. Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.
 4. Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.

COORDONATELE GPS ALE ADĂPOSTURILOR DE PROTECŢIE CIVILĂ AFLATE LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI: https://www.igsu.ro/documente/adaposturi/bucuresti.pdf

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu