logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Raport de activitate al Direcției Inspecție din perioada 09.07-15.07.2018

     În perioada 09.07-15.07.2018, polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au aplicat 1 sancțiune contravențională în valoare de 2000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

     Pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire:

 • au fost admise 2 cereri de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor;
 • au fost admise 12 cereri de înregistrare a certificatului de performanță energetică;
 • au fost redactate și emise 12 certificate de atestare a edificării construcției;
 • s-au elibarat 13 adrese către ISC cu valoarea finală a construcției, în vederea achitării taxelor legale;
 • valoarea taxelor de regularizare încasate: 2088,39 lei.

     Biroul Protecția Mediului

 • numărul acțiunilor cu efective proprii biroului: 1 – Plan de măsuri – verificare salubrizare pe raza sectorului 1 al municipiului București;
 • numărul acțiunilor în colaborare cu alte servicii/instituții: 2 – Plan de acțiune pentru depistarea persoanelor care consumă în parcuri băuturi alcoolice, tulbură ordinea și liniștea publică ori încalcă alte prevederi legale în vigoare, în colaborare cu Serviciul Ordine și Liniște Publică și Serviciul Intervenții Rapide;

În urma activității polițistilor locali din cadrul Biroului Protecția Mediului, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 450 lei, astfel:

 • 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 200 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991;
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 50 lei, pentru nerespectarea prevederilor HCGMB nr. 304/2009;
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 200 lei, pentru nerespectarea prevederilor HCGMB nr. 120/2010.

În cadrul Biroului Activități Comerciale, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 100.400 lei, astfel:

 • 9 sancțiuni contravenționale (din care 1 avertisment) în valoare de 110.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 12/1990;
 • 2 sancțiuni contravenționale (din care 1 avertisment)  în valoare de 400 lei, pentru nerespectarea prevederilor OGR nr. 99/2000;
 • 1 avertisment pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 252/2003.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu