• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Anunț - Biroul Auto Abandonate și Fără Stăpân

     Potrivit competenţelor de aplicare a Legii 421/2002, a H.G. 156/2003 şi a H.C.L. Sector 1 nr. 16/2016, Poliţia Locală Sector 1 a ridicat de pe domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, vehicule din categoria celor abandonate sau fără stăpân.

     Primarul Sectorului 1 a emis Dispoziţie de trecere a vehiculelor în proprietatea Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, libere de sarcini, urmând a fi valorificate în condiţiile legii.

     Conform procedurilor legale, Dispoziţia s-a transmis prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire, la domiciliul/sediul proprietarului/deţinătorului legal al vehiculelor, însă corespondenţa a fost returnată de la poştă, cu rezoluţia destinatar lipsă domiciliu, motiv pentru care aducem la cunoştinţă prin publicare pe site-ul Poliţiei Locale Sector 1 şi al Primăriei Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, cât şi la sediu acestora.

     În baza prevederilor art. 10, alin.(2) din Legea nr.421/2002, modificată şi completată, Dispoziţia Primarului Sectorului 1 poate fi atacată în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios – administrativ.

Prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 cu nr. 3435/2017, au trecut în proprietatea privată a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti următoarele vehicule:

 • Dacia cu nr. B-06-XED;
 • Dacia cu nr. B-76-HNL;
 • Renault cu nr. B-14-MWL;
 • Dacia cu nr. B-15-NBS;
 • Dacia cu nr. B-18-VDO;
 • Dacia cu nr. B-30-PZR;
 • Dacia cu nr. B-09-ZOG;
 • Dacia cu nr. B-34-XLF;
 • Dacia cu nr. B-17-DRH;
 • Dacia cu nr. B-90-ALO;
 • Dacia cu nr. B-25-ZIS;
 • Toyota cu nr. B-04-LAR;
 • Dacia cu nr. B-19-WYJ;
 • Fiat cu nr. B-69-VAM;
 • Dacia cu nr. B-94-FKE;
 • Dacia cu nr. B-29-HSD;
 • Dacia cu nr. B-32-DNM;
 • Lancia cu nr. B-97-LAN;
 • Oltcit cu nr. B-53-AKB;
 • Dacia cu nr. B-31-SOA;
 • Dacia cu nr. B-35-PAU;
 • Jeep Grand Cherokee cu nr. B-05-VHA;
 • Trabant cu nr. AG-69-HRB.

Prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 cu nr. 3378/16.08.2017, au trecut în proprietatea privată a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti următoarele vehicule:

 • Daewoo Matiz cu nr. B-37-HKD;
 • Dacia cu nr. B-74-XTY;
 • Daewoo Tico cu nr. B-12-CIU;
 • Dacia cu nr. B-22-NLT;
 • Daewoo Tico cu nr. B-12-CIU;
 • Moskvich cu nr. B-36-ABS;
 • Volkswagen cu nr. B-91-NIM;
 • Dacia cu nr. B-29-SOC;
 • Ford cu nr. IF-75-TMS;
 • Daewoo Matiz cu nr. IF-02-DPV;
 • Volkswagen cu nr. IF-03-DLZ;
 • Ford cu nr. B-47-AXE;
 • Daewoo Tico cu nr. B-31-PLA;
 • Dacia cu nr. B-17-PRM;
 • Dacia cu nr. B-55-PRM;
 • Hyundai cu nr. B-59-SIB;
 • Dacia cu nr. B-38-CMF;
 • Daewoo Tico cu nr. B-53-COX;
 • Dacia cu nr. B-56-LOG;
 • Renault cu nr. B-12-KND;
 • Daewoo Tico cu nr. B-30-NSB;
 • Renault cu nr. PH-98-NCA;
 • Dacia cu nr. IL-01-XZN;
 • Daewoo Cielo cu nr. B-14-AGB;
 • Daewoo Tico cu nr. B-64-DXW.

În situaţia contestării, rugăm comunicarea de îndată a numărului de înregistrare de la instanţa de judecată.

Acest anunț a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, art. 5, alin. 2, lit. d.

Director General - Sorin BĂLOI

Şef Birou - Adelina-Domnica PAVEL

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu