logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Șef serviciu: Ionescu Rustem

Adresă: Calea Gritiței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Șef serviciu: Munteanu Daniel

Adresă: Strada Pajurei nr.13, sector 1

Telefon: 021.667.66.46

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Ordine și Liniște Publică are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează problematica referitoare la ordinea și liniștea publică și al pazei bunurilor, menținerea si restabilizarea în zona de competență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 și potrivit reglementărilor interne și documentelor de cooperare / colaborare interinstituțională, precum și a altor acte normative în vigoare;
 • întocmește analize si studii privind dinamica și tipologia fenomenelor contravențional / infracțional si elaborează strategii / planuri de acțiuni / planuri de măsuri, independent sau in colaborare cu alte structuri si întreprinde acțiuni corespunzătore pentru contracararea acestor manifestări antisociale, potrivit competențelor;
 • soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la cetăţeni sau colectivităţile locale;
 • acționează independent sau in cooperare cu alte structuri, pentru soluționarea situațiilor sesizate prin Serviciul Unic de Urgență 112, depistarea persoanelor dispărute, urmărirea si prinderea dezertorilor ori a persoanelor urmărite general sau local, stabilirea identității persoanelor suspecte si aplicarea măsurilor legale;
 • participă direct sau împreună cu alte forţe la prinderea urmăriţilor şi depistarea dispăruţilor;
 • îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • organizează si desfășoară, potrivit competențelor, activitatea de informare și promovare a valorilor și eticii sociale, prevenire a fenomenelor antisociale, desfășoară la solicitare, independent sau cu alte structuri, acțiuni de sprijin ale reprezentanților administrației publice în îndeplinirea atribuțiilor specific ale acestor institutii precum si la soluționarea unor cazuri sociale;
 • cooperează cu structurile M.A.I., M.Ap.N. sau alte structuri, potrivit legii, pentru aplicarea măsurilor specifice stării de urgență, stării de asediu, la mobilizare sau război precum si pentru clarificarea situației militare a unor rezerviști.

Activitatea Serviciului Ordine şi Linişte Publică se desfăşoară potrivit Legii nr. 155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, H.G. nr. 1332/2010 privind Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale, Legea nr.188/1999 modificată privind Statutul Funcţionarilor Publici, Hotărârii Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Sectorului 1, sub îndrumarea şi coordonarea nemijlocită a conducerii Poliţiei Locale Sector 1.

Activităţile sunt organizate şi desfăşurate în concordanţă cu Concepţia organizării şi funcţionării serviciilor de ordine publică, a Programelor de măsuri privind combaterea fenomenului stradal care afectează imaginea sectorului 1 şi siguranţa cetăţenilor „Lege şi Ordine” şi „Casa Comună” ale Poliţiei Locale Sector 1.

Principalele obiective sunt:

 • asigurarea unui climat de siguranţă publică corespunzător pe raza de competenţă;
 • asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural–artistice şi sportive, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, religioase sau comemorative;
 • combaterea actelor de comerţ stradal neautorizat în zona de responsabilitate;
 • prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind curăţenia şi protecţia mediului pe raza Sectorului 1;
 • identificarea persoanelor care comit sau au comis infracţiuni şi predarea acestora la secţiile de poliţie naţională pentru continuarea cercetărilor;
 • combaterea fenomenului cerşetoriei pe raza sectorului 1;
 • asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice pe raza sectorului 1;
 • verificarea integrităţi mijloacelor de semnalizare rutieră, a semafoarelor, a stării indicatoarelor şi marcajelor rutiere;
 • constatarea de contravenții si aplicarea de sancțiuni pentru încalcarea normelor legale privind parcarea autovehiculelor pe spațiile verzi, trotuare, carosabil sau locuri de parcare închiriate de la ADP Sector 1, totodată dispunându-se și măsuri de ridicare a autovehiculelor;
 • asigurarea în cazul accidentelor soldate cu victime a pazei locului acestora și luarea primelor măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor;
 • identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost, acestea urmând a fi încredințate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 • depistarea şi sancţionarea contravenţională pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ, a unităților sanitare, a parcărilor aflate pe domeniul public sau privat, a Primăriei Sectorului 1, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea Primăriei Sectorului 1;
 • depistarea autoturismelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al subdiviziunii administrativ teritoriale;
 • menţinerea legăturii în permanență cu cetățenii pentru cunoașterea doleanțelor acestora;
 • organizarea periodică de activități de popularizare a normelor legale inclusiv pe linia circulației rutiere, în școli, grădinițe, centre de ocrotire socială și alte instituții sociale;
 • participarea directă sau împreună cu alte instituții din cadrul Primăriei Sectorului 1 la soluționarea unor cazuri sociale;
 • identificarea problemelor populației; împreună cu instituțiile abilitate stabilesc măsuri de rezolvare a acestora;
 • soluționarea în termenul legal a petițiilor primite de la cetățeni sau colectivitățile locale, comunicând rezultatul verificărilor efectuate;
 • atragerea și mobilizarea cetățenilor în derularea unor programe de prevenire a criminalității în sectorul de responsabilitate, pe baza de voluntariat;
 • efectuarea de acte de constatare și după caz, de sancționare, în cazul infracțiunilor și contravențiilor flagrante.

Menţinerea ordinii şi liniştii publice

Pentru acoperirea cât mai eficientă a teritoriului de competență, se folosesc zilnic, la fiecare schimb, patrule auto. În urma analizei efectuate în zonele școlilor, în cooperare cu Poliţia Română, Serviciului Ordine şi Linişte Publică i s-au repartizat pentru supravegherea intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri unităţi de învăţământ prevăzute cu sisteme de panică și camere de supraveghere video.

Totodată, sunt efectuate lunar verificări la unităţile de învăţământ privind modul de cunoaştere a procedurii de folosire a butoanelor de panică de către agenţii de pază precum şi starea de funcţionare a acestora.

In atenția polițiștilor locali stă şi cunoaşterea problemelor cetăţenilor, cum ar fi: gunoi menajer neridicat, reţele de curent electric întrerupt, persoane fără adăpost sau care locuiesc în imobile insalubre, indicatoare şi marcaje rutiere deteriorate, copaci netoaletaţi sau uscaţi, stâlpi înclinați etc.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu