• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

În contextul măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, revenim și vă aducem la cunoștință că începând cu data 01.04.2020 și până la încetarea stării de urgență, pentru prevenirea, evitarea, limitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus COVID 19, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, Poliția Locală Sector 1 suspendă activitatea cu publicul.

Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon (021.232.66.35), prin corespondență poștală sau pe site-ul instituției la secțiunea “CONTACT –DEPUNERE PETIȚII ONLINE” sau pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Totodată, cetățenii care nu au adresă poștală electronică vor putea depune documentele prin poștă/curier pe adresa din strada Prometeu nr. 26, sector 1, București.

 

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Șef birou: Călărașu Daniel

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

  • gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere industriale, asigurarea curațeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
  • monitorizează respectarea normelor legale generale de mediu de către de către operatorii economici, respectarea normelor specifice privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea rezidurilor, lichide si solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică/propune măsurile legale potrivit competențelor;
  • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
  • verifică respectarea normelor de igienizare a zonei de responsabilitate, cursurilor de apă și albiilor acestora, a surselor de apă și cuvetelor acestora si propune/aplică măsuri potrivit prevederilor legale și competențelor;
  • monitorizează respectarea standardelor de poluare, inclusiv fonică și aplică/ propune aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor;
  • participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
  • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat din zona de competență și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, potrivit prevederilor legale si competențelor;
  • verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor material, a anexelor gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, rigolelor, căilor de acces, etc.
  • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, în legătură cu domeniul de activitate;

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu