logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Circulație pe drumurile publice, Mopede

CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE, MOPEDE

Șef serviciu: Miloșoiu Ion

Adresă: Calea Griviței,nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice, Mopede are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează problematica referitoare la circulația pe drumurile publice in zona de competență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 si potrivit reglementărilor interne si documentelor de cooperare/colaborare interinstituțională, precum si a altor acte normative in vigoare;
 • întocmește analize și studii privind dinamica, tipologia și cauzalitatea evenimentelor rutiere și elaborează/propune strategii/planuri de acțiuni/planuri de măsuri, independent sau in colaborare cu alte structuri pentru diminuarea acestora, pe care le pune în aplicare;
 • organizează si desfășoară, potrivit competențelor, activități de informare/promovare a prevederilor legale si prevenire a evenimentelor specifice domeniului de activitate, în instituțiile de învățământ, centre de ocrotire sociale, instituții similare;
 • gestionează problematica referitoare la înmatricularea, evidența și circulația mopedelor conform O.G. nr. 195 /2002 republicată privind circulația pe drumurile publice;
 • centralizează si inaintează Brigăzii de Politie Rutieră București toate procesele verbale de contravenție intocmite de politiștii locali din Poliția Locală Sectorul 1, prin care au fost aplicate puncte de penalizare conform legii, in vederea implementării acestora in bazele de date ale M.A.I.;
 • îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Poliţie Locală, în legatură cu domeniul de activitate.

Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, Mopede îi este subordonat Biroul Auto Abandonate și Fără Stăpân.

Conform Legii 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu