logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Relații cu asociațiile de proprietari și evidența persoanelor

Șef birou: Taifas Marius Daniel

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Relații cu Asociaţiile de Proprietari  și Evidența Persoanelor are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale în materie;
 • popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile asociaţiilor de proprietari;
 • organizează concursurile privind atestatul de administrator;
 • acordă autorizaţii persoanelor juridice pentru activitatea de administrare imobile;
 • acordă şi retrage în condiţiile legii atestatul de administrator;
 • îndrumă şi sprijină proprietarii/asociaţiile de proprietari în vederea respectării procedurilor legale  în domeniu;
 • asigură accesul cetăţenilor/asociaţiilor de proprietari la orice informaţie privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari în cadrul programului de relaţii cu publicul, telefonic şi la sediul instituţiei;
 • îndrumă cetăţenii şi asociaţiile de proprietari privind luarea măsurilor pentru menţinerea curăţeniei din condominiu şi împrejurările acestora, precum şi depozitarea deşeurilor;
 • propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor specifice legate de funcţionarea  asociaţiilor de proprietari;
 • îndrumă cetăţenii cu privire la modalităţile legale de constituire a asociaţiilor de proprietari;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale la nivelul asociaţiilor de proprietari, conform prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea asociaţiilor de proprietari;
 • îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Poliţie Locală, în legatură cu domeniul de activitate.
 • înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 • transmite referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • transmite specificațiile tehnice.

INFORMAŢII UTILE PRIVIND ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI:

Primăria Sectorului 1 prin Serviciul Indrumare și Control Asociațiile de Proprietari, aduce la cunoștinta asociațiilor de proprietari urmatoarele:

Asociațiile de proprietari, trebuie să fie organizate și să funcționeze, în conformitate cu prevederile Legii Nr.196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI:

 • Legea nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor ( .doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 – Continut-Cadru al statutului asociatie de proprietari la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 – Continut-Cadru al regulamentului condominiului la Ordinul nr. 1.058 din 11 februarie 2019 (.doc /.pdf) 

LEGISLAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

 • Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial emis de Ministerul Finanţelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.3103/2017 – Reglementari Contabile din 24 noiembrie 2017 privind origanizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial (.doc /.pdf)
 • Ordinul nr 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile emis de Ministerul Finantelor Publice (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.1 la Ordinul nr. 2634/2015 – Norme generale din 5 noiembrie 2015 de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile. (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.2 la Ordinul nr.2634/2015 – Norme specifice din 5 noiembrie 2015 de utilizare a documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)
 • Anexa nr.3 la Ordinul nr.2634/2015 privind modelele documentelor financiar-contabile (.doc /.pdf)

FORMULARE – ORDINUL 3103/2017

 • Registrul jurnal (.doc /.pdf)
 • Registrul inventar (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru valori materiale (.doc /.pdf)
 • Jurnal pentru operatiuni diverse (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse b (.doc /.pdf)
 • Fisa pentru operatiuni diverse c (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de rulment (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de reparatii (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta sumelor speciale (.doc /.pdf)
 • Registrul pentru evidenta fondului de penalizari (.doc /.pdf)
 • Lista de plata (.doc /.pdf)
 • Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv (.doc /.pdf) 

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 195/2019

privind aprobarea regulamentului de atestare pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii, de catre persoanele fizica cu domiciliul/resedinta in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti  și cerere obtinere atestat.

 • HOTĂRÂRE (.doc /.pdf)
 • Cerere participare Atestat (.doc /.pdf)

 

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu