• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

În contextul măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, revenim și vă aducem la cunoștință că începând cu data 01.04.2020 și până la încetarea stării de urgență, pentru prevenirea, evitarea, limitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus COVID 19, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, Poliția Locală Sector 1 suspendă activitatea cu publicul.

Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon (021.232.66.35), prin corespondență poștală sau pe site-ul instituției la secțiunea “CONTACT –DEPUNERE PETIȚII ONLINE” sau pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Totodată, cetățenii care nu au adresă poștală electronică vor putea depune documentele prin poștă/curier pe adresa din strada Prometeu nr. 26, sector 1, București.

 

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

Șef serviciu: Gheorghe Flavius Dragoş

Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.232.66.35 / 021.232.14.71 / 021.232.14.72

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Monitorizare, Documentare si Analiza Informaţiei are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

Elaborează şi supune aprobării conducerii Poliţiei Locale Sector 1 propuneri privind: 

 • stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video de pe domeniul public şi perimetral al obiectivelor;
 • elaborarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor în domeniu;
 • colaborează cu Serviciul Dispecerat, în ceea ce priveşte monitorizarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din responsabilitate şi a camerelor de supraveghere;
 • dezvoltarea infrastructurii pe baza analizelor de risc, obţinute din date proprii şi prin cooperare cu potenţialii beneficiari;
 • organizează colectarea, prelucrarea, stocarea, analizarea şi valorificarea informaţiilor la nivelul Poliţiei Locale Sector 1, în conformitate cu prevederile legale şi procedurile de lucru;
 • pune la dispoziţia beneficiarilor, prelucrările video solicitate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • propune soluţii tehnice menite să eficientizeze activitatea de monitorizare a obiectivelor şi a domeniului public;
 • elaborează proceduri de lucru pe linia analizei informaţiilor, corespunzător prevederilor legale;
 • prelucrează datele obţinute ca urmare a monitorizării evenimentelor, în vederea întocmirii unor reprezentări grafice şi a interpretării acestora, conform legii, tipologiei infracţiunilor, şi dinamicii acestora;
 • identifică zonele de interes operativ din aria de competenţă a Poliţiei Locale Sector 1, a tipului de activităţi ilegale ce se desfăşoară în vederea întocmirii unor planuri de măsuri privind organizarea de acţiuni în aceste zone;
 • identifică riscurile emergente pe termen scurt şi mediu şi efectuează analize asupra acestora şi informează factorii de conducere;
 • introduce într-un format structurat datele provenite din activitatea structurilor din componenţa Poliţiei Locale Sector 1;
 • asigură managementul datelor şi informaţiilor de interes operativ şi formulează propuneri de valorificare optimă a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • elaborează şi propune documentaţia specifică achiziţiei de bunuri şi servicii conform necesităţilor şi prevederilor legale;
 • monitorizează funcţionarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din competenţă şi a camerelor de supraveghere, valorificarea operativă a informaţiilor furnizate de acestea, stocarea şi prelucrarea acestora conform prevederilor legale.

Pe baza informărilor pe linie de resurse umane, administrează :

 • server de date acces personal ;
 • server conturi şi drepturi de utilizare în analiza informaţiei;
 • gestionează colectarea, stocarea şi analiza datelor şi informaţiilor obţinute din surse deschise, referitoare la evenimentele de interes operativ pentru instituţie.
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1.

telefonul cetateanului

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu