logo RO UE

 • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Serviciul Situații de Urgență

          Șef serviciu: Curteanu Georgeta

          Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

          Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

          E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          Serviciul Situații de Urgență are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează problematica situațiilor de urgență civilă, în conformitate cu prevederile  legislative în vigoare și cu H.C.L. nr. 259 din 28.08.2017.
 • formulează și propune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, primarului și consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;  
 • aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;  
 • asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase, înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă civilă;
 • elaborează și propune spre aprobare planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;  participa la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfăşurate de unităţile proprii;  
 • prevede anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;  
 • propune tematica, elaborează planurile și conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă ; 
 • coordonează activitatea serviciilor de urgentă voluntare, ;
 • aprobă planurile de cooperare cu localităţile învecinate şi organismele neguvernamentale;
 • dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora; 
 • urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare in situaţii de protecţie civilă;
 • răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă; 
 • solicită asistența tehnică şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă; 
 • exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă in plan local;  
 • asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri in situaţii de protecţie civila, precum şi distribuirea celor primite; 
 • coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civila; 
 • stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi a alimentarii cu energie şi apă a populaţiei evacuate; 
 • dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrată;  
 • cooperează cu primarii localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, in probleme de interes comun;  
 • gestionează, depozitează, întreţine şi conserva tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.
 • stabilesc şi urmăresc îndeplinirea masurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei, in funcţie de încadrarea in clasificarea de protecţie civila;  
 • organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat in munca privind protecţia civilă;
 • încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţa profesioniste sau voluntare; 
 • menţin in stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin evidenţa acestora şi le verifică periodic; 
 • îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate.

Biroul Prevenire Situații de Urgență

        Biroul Prevenire Situații de Urgență are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice:

 • asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase, participă la înştiinţarea persoanelor şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă civilă ;
 • întocmește planurile de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate;
 • planifică şi organizează  activităţile de pregătire a salariaţilor proprii privind protecţia civilă;
 • participă la întocmirea planurilor operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate; 
 • participă și, din dispoziție, coordonează organizarea evacuării în caz de urgenţă civilă;
 • participă la organizarea cooperării şi a colaborării privind protecţia civilă și implementarea măsurilor stabilite;
 • participă la organizarea și planificarea resurselor pentru funcţionarea structurii de protecție civilă;
 • monitorizează îndeplinirea masurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei, in funcţie de încadrarea in clasificarea de protecţie civilă;  
 • participă nemijlocit la coordonarea evacuării populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă; 
 • îndeplinește alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate și serviciul superior ierarhic.

 

REGULAMENT PRIVIND EMITEREA ACORDULUI NECESAR ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII JOCURILOR DE ARTIFICII CU OBIECTE PIROTEHNICE PE TERITORIUL SECTORULUI 1

aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 258 în şedinţa din 28.08.2017

1. Eliberarea Acordului pentru jocurile de artificii de pe raza Municipiului Bucureşti, a fost până în luna iunie 2017, în competenţa Primăriei Municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea de Consiliu General al Municipiului Bucureşti nr. 259 din 10.11.2005;

2. Începând cu luna iunie 2017, această responsabilitate s-a transferat în competenţa Primăriilor de sector, prin H.C.G.M.B nr. 214 din 08.06.2017;

3. Regulamentul privind emiterea acordului necesar în vederea desfăşurării jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice pe teritoriul Sectorului , a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 258 în şedinţa din 28.08.2017.

 

Descarca HG

Descarca cerere acord utilizare artificii

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu