• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Organizare

   Poliția Locală Sector 1 își desfășoară activitatea în baza temeiului Legii nr. 155/2010, a Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999 republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

  Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011, Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1 s-a reorganizat ca structură de Poliție Locală a Sectorului 1. Aceasta este organizată în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 ca serviciu public de interes local, cu scopul de a exercita atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice și prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

 

Poliția Locală Sector 1 este structurată pe direcții, servicii, birouri și compartimente, după cum urmează:

Organigrama 2021 Politia Locala Sector 1

Descarcă Regulament de organizare și funcționare 2021 (Doc PDF)

 


telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu