• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Înmatriculare mopede

ÎNREGISTRĂRI,RADIERI mOPEDE

 

Pentru proprietarii de mopede cu domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în sectorul 1, activitatea de înregistrare/radiere mopede se desfășoară în cadrul POLIŢIEI LOCALE SECTOR 1, BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ, cu sediul în Calea Griviţei, nr. 208-210, telefon 021 224 32 16.

moped

MOPED - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Actele necesare înregistrării mopedelor:

 • 1. fișa (cererea) de înregistrare, tipizat;
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. actul de proprietate asupra vehiculului (factură sau contract de vânzare-cumpărare), original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, având aplicată folia R.A.R, original și copie;
 • 5. dovada efectuării inspecției tehnice, pentru vehiculele mai vechi de doi ani, original și copie;
 • 6. dovada plații contravalorii taxei de înregistrare;
 • 7. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 • 8. dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare;
 • 9. asigurarea obligatorie a vehiculului, original și copie:
 • 10. dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
 • 11. decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice/juridice. (se eliberează de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Str.Piaţa Amzei, nr.13, Sector 1).

Actele necesare radierii mopedelor:

 • 1. cererea de radiere, tipizat;
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 • 4. certificatul de înregistrare în circulație, original;
 • 5. plăcuța cu numărul de înregistrare;
 • 6. dovada de înstrăinare - contract de vânzare-cumpărare, original și copie, sau dovada de la poliție - în cazul furtului vehiculului, original și copie sau dovada de predare la Remat - în cazul casării sau predării la dezmembrat, original și copie;
 • 7. certificat de atestare fiscală ( eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, str. Piaţa Amzei, nr.13, sector 1 ).

Actele necesare eliberării unui duplicat/ unui nou certificat:

 • 1. cererea pt. eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare în circulație sau a unui nou certificat, tipizat;
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. certificatul de înregistrare în circulație deteriorat, sau vechiul certificat de înregistrare în circulație, după caz, original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de R.A.R, după caz, original și copie;
 • 5. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 • 6. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii).

Actele necesare eliberării unei noi plăcuţe:

 • 1. cerere pt.eliberarea unei noi plăcuțe cu număr de înregistrare, tipizat;
 • 2. actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. certificatul de înregistrare în circulație, original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 • 5. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii);
 • 6. dovada plăţii contravalorii plăcuței cu număr de înregistrare.

Taxele se plătesc la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1, astfel:

   - Taxa pentru înregistrarea mopedelor, în cuantum de 45 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-41;

   - Taxa pentru certificatul de înregistrare, în cuantum de 26 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-42;

   - Taxa contravaloare plăcuță cu nr. de înregistrare, în cuantum de 32 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-43.

Programul de lucru cu publicul:

· luni - vineri, între orele 10:00 – 15:00

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu