• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Reprezentanții Biroului Activități Comerciale au efectuat, în data de 19.03.2020

#PolițiaLocalăSector1

⚠️Reprezentanții Biroului Activități Comerciale au efectuat, în data de 19.03.2020, o acțiune de control și informare a agenților economici a căror activitate intră sub incidența prevederilor Hotărârii nr. 11/17.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență din cadrul Guvernului României, care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, inclusiv în interiorul centrelor comerciale Mall Baneasa Shopping City și Mall Promenada.

⭕️Acțiunea a avut ca scop verificarea respectarii măsurii de suspendare a activităților de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizate de restaurante, cafenele și alte localuri publice, a activităților culturale, artistice și de divertisment, jocuri de noroc și de îngrijire personală.

⭕️În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că toate unitățile respectau prevederile stipulate în actul normativ.

⭕️De asemenea unitățile de tip hipermarket au adoptat măsuri de prevenție (au asigurat culoare separate pentru intrarea, respectiv ieșirea clienților, au afișat la loc vizibil anunțuri referitoare la păstrarea unei distante minime de 1 metru în interiorul unității și ghisee de informare privind măsurile de prevenție ce trebuie luate în această perioadă etc).

⭕️Au fost comunicate copii ale Hotărârii nr. 11/18.03.2020 unui număr total de 16 unității, care la momentul controlului funcționau cu activități de tip “drive-in” sau livrare la client, dupa cum urmează:
1. S.C. Isn Entertainment S.R.L. – Str. Aviator Radu Beller nr. 13;
2. S.C. Ana Pan S.A. - Str. Aviator Radu Beller nr. 6-8;
3. S.C. Carreffour Romania S.A. – punct de lucru “Baneasa” – Șos. București-Ploiești nr. 44 A;
4. S.C. Rawdia Food S.R.L. – Str. Puțul lui Zamfir nr. 50-52;
5. S.C. Grano & Partners S.R.L. – Str. Puțul lui Zamfir nr. 40;
6. S.C. Thai Urban Kitchen S.R.L. – Str. Puțul lui Zamfir nr. 15;
7. S.C. Menatwork S.R.L. – Calea Floreasca nr. 111-113;
8. S.C. Meat Market & Food S.R.L. – Calea Floreasca nr. 111-113;
9. S.C. Moulin’Dor S.R.L. – Calea Floreasca nr. 111-113;
10. S.C. Fastjob Solution S.R.L. – Str. Banul Antonache nr. 59;
11. S.C. Bistromar La Timona S.R.L.– Str. Banul Antonache nr. 41;
12. S.C. Greek Taste S.R.L.– Str. Banul Antonache nr. 34;
13. S.C. Eastern European Development Fund S.R.L.– Șos. Chitilei nr. 339;
14. S.C. Next Generation Market S.R.L.– Sos. Chitilei nr. 63;
15. S.C. Salon Boutique S.R.L.– Șos.. Chitilei nr. 15 A ( închis, însă efectua operațiuni de dezinfecție a spațiului);
16. S.C. Doi Cocosi S.R.L.– Șos. București – Târgoviște nr. 8.

⚠️De asemenea, conducerilor administrative a societăților mai sus menționate li s-a comunicat obligativitatea punerii în aplicare a tuturor dispozițiilor ulterioare ce vor fi emise de autoritățile competente în domeniu și care vor fi comunicate fie prin mass-media, fie prin alte surse oficiale.

postare 1

postare 2

postare 3

postare 4

postare 5

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu