Campanie Ambrozie

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 23.08.2022

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUINr.3381/ 22.08.2022

Compartimentul Protecția Mediului vă aduce la cunostință unele din prevederile Legii  nr. 62/2018 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia din 05.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează  

Art. 5. -   (1) Pentru identificarea buruienii ambrozia şi pentru stabilirea metodelor pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor creează pe site-ul propriu o pagină specială de prezentare a buruienii ambrozia.    

(2) În vederea elaborării textului paginii speciale, instituţiile prevăzute la alin. (1) contribuie cu informaţii referitoare la recunoaşterea morfologică a plantei aflate în diferite faze de vegetaţie, modul de înmulţire, răspândire, efectele acesteia asupra sănătăţii populaţiei, afecţiunile cauzate, cu recomandările de specialitate.    

(21) În cadrul paginii speciale de prezentare a buruienii ambrozia prevăzută la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor stabilesc şi actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive şi metodele de îndepărtare şi eradicare a acestei plante.    

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, precum şi prin alte unităţi cu care colaborează, asigură transmiterea textului paginii speciale către autorităţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului.   

 (4) Elaborarea paginii speciale şi postarea acesteia pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii se realizează până la data de 30 octombrie 2018 şi se diseminează potrivit alin. (3) până la finalul anului 2018. 

Art. 6  “Instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), prin structurile teritoriale din subordine, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau parteneri locali, desfăşoară anual campanii de informare/comunicare şi conştientizare în media, on-line şi în formă scrisă cu privire la buruiana ambrozia şi pun la dispoziţia proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, beneficiarilor lucrărilor de construcţii, administratorilor drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole materiale informative cu buruiana ambrozia”.Luând în considerare cele de mai sus, vă rugăm sa dispuneți măsurile necesare  pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor referitoare la obligațiile autorităților publice locale, având în vedere și pagina specială care se găsește accesând linkul www.madr.ro.

De asemenea, vă informăm că polițiștii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului au efectuat toate demersurile necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 62/2018, conform  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia din 05.12.2018, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia au fost împuterniciți prin dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să verifice și să identifice terenurile infestate cu buruiana ambrozia, în conformitate cu prevederile articolului 3, alin (1) din normele menționate mai sus.Conform prevederilor articolului 5 din Legea 62/2018 cu modificările și completările ulterioare - Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

COORDONATOR

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

EPURE GEORGE COSMIN

întocmit/Redactat: Cristinela Radu

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut