CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE ARTICOLELE PIROTEHNICE DE DIVERTISMENT

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 17.12.2018

     Serviciul Situații de Urgență vă informează:

     Utilizarea şi folosirea necorespunzătoare a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice s-a soldat cu incidente urmate de autoaccidentarea persoanelor care le-au folosit, cât şi a celor aflate în raza de acţiune. Pentru prevenirea unor eventuale situaţii de urgenţă generate de folosirea acestor obiecte şi minimalizării incidentelor cu urmări grave, reamintim tuturor cetăţenilor câteva măsuri specifice.

     Articolele pirotehnice se clasifică:

     Articole pirotehnice de divertisment

 • categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
 • categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
 • categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
 • categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

     Articole pirotehnice de scenă:

     categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;

     categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

     Alte articole pirotehnice:

 • categoria P1 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
 • categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

     CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE ARTICOLELE PIROTEHNICE DE DIVERTISMENT:

 • Comercializarea acestora se face numai persoanelor cu vârsta peste 16 ani;
 • Distanţa de securitate în timpul folosinţei dintre utilizator şi obiectul pirotehnic, trebuie să fie de cel puţin 1 m;
 • Nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB sau un nivel de zgomot echivalent;
 • Categoria 1 NU trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;
 • Pocnitorile din Categoria 1 NU pot să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

     PERSOANELE JURIDICE AUTORIZATE:

 • Nu pot comercializa către populaţie obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II - IV, T1, T2, precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I.
 • În situaţia organizării de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T1 şi T2, sunt necesare ACORDUL primăriei şi al unităţii de pompieri, precum şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărei rază se execută jocurile de artificii
 • Jocuri de artificii din clasa a IV-a se pot efectua numai de către persoane specializate, autorizate conform legii, cu luarea tuturor masurilor pentru prevenirea producerii unor incendii.
 • Acordurile prevăzute de lege se obţin cu cel putin 48 de ore înainte și se anuntă unitatea inspectoratului pentru situații de urgență cu 24 de ore inainte de desfășurarea jocurilor.

     PERSOANELE FIZICE:

 • Nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu obiecte pirotehnice din clasele II - IV, T1 şi T2 precum şi petarde,pocnitori şi „obiecte zburătoare luminoase” din clasa I.
 • Pot deţine şi folosi obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasa I, tot timpul anului, cu excepţia petardelor, pocnitorilor şi a ”obiectelor zburătoare luminoase” din această clasă.
 • Articolele pirotehnice, dacă au inscripţionat pe ambalaj „A se utiliza numai în exterior”, vor fi folosite numai în aer liber;
 • ARTICOLELE PIROTEHNICE DIN CATEGORIA 1 ŞI P1:
 • Steluţe, Lumânări scânteietoare, Jerbe cu scântei, Minifacle, Minisori, Inele de foc, Sateliţi Pocnitori de Crăciun şi pentru petreceri, Focuri, chibrituri şi beţişoare bengale, Şerpi, minipocnitori cu confeti, granule scânteietoare.

     Acordaţi maximă atenţie informaţiilor de pe ambalaj:

 • Marcaje de conformitate potrivit normelor Comunităţii Europene, în mod vizibil, lizibil şi în limba statului membru unde sunt comercializate
 • Denumirea şi tipul articolului
 • Pericolele care apar la manipulare, depozitare, etc.
 • Clasificarea în funcţie de categorie
 • Instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie
 • Distanţa minimă de securitate
 • Limita minimă de vârstă a persoanelor care le pot utiliza
 • Numele şi adresa producătorul/importatoruluii
 • după caz cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ.
 • Producătorii sau importatorii sunt obligaţi să elibereze cumpărătorilor declaraţie de conformitate pentru fiecare produs, declaraţie ce trebuie prezentată, la solicitare, organelor de control.

     Legislaţie în domeniu: LEGEA NR. 126/1995 PRIVIND REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

     SE INTERZICE FOLOSIREA ARTICOLELOR PIROTEHNICE IN URMĂTOARELE SITUAȚII:

 • Între orele 24:00 si 6:00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, nțtional sau internațional, în baza aprobării autorităților locale
 • la o distanță mai mică de 50 m de constructiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri
 • la o distanță mai mică de 500 m de instalatiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
 • la o distanță mai mică decât cea prevazută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 • în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;
 • pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;
 • la o distanță mai mică de 500 m de păduri

     Printre alte infracţiuni prevăzute de lege, (Lg.126/1995) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an:

 • Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept
 • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege
 • Comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate numai de către pirotehnicieni.
 • De asemenea, se pedepseşte şi tentativa.

     Printre alte contravenţii prevăzute de lege, (Lg.126/1995) constituie contraventii, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000:

 •      Nerespectarea privind obţinerea acordului pentru jocul de artificii
 •      Utilizarea articolelor pirotehnice din ctg.1 şi P1 în situaţiile interzise
 •      Comercializarea obiectelor pirotehnice către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani

     În cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art. 2 pct. 25 din Legea nr.61/1991 (amendă de la 200 RON la 1000 RON).

     SCURT ISTORIC AL ARTIFICIILOR:

     Au fost descoperite de chinezi, sub denumirea de pudra neagră sau foc chimic.

     Când aceasta mixtură a fost introdusă într-o bucată de bambus şi aruncată în foc a dat naştere primei pocnitori.

     Marco Polo este cel care a adus aceasta invenţie în Orientul Mijlociu de unde europenii au dus-o în Anglia.

     Aşadar, dacă dorim să ne petrecem sărbătorile de iarnă alături de cei dragi şi nu prin spitale am face bine să ne gândim de două ori atunci când cumpărăm produse pirotehnice de la persoane care urmăresc doar să-şi majoreze profitul.

     VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE!

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut