Informare

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 09.09.2021

În atenția asociațiilor de proprietari înființate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

              Având în vedere prevederile art. 10, alin. 3 din Legea 196/2018- privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

              Ținând cont de adresa Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, înregistrată în cadrul Poliției Locale Sector 1 cu nr. 26883/19.08.2021,     

               Vă aducem la cunoștință:

               Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. 5 al art. 10 din Legea nr. 121/2014-privind eficiența energetică și pentru completarea alin. 3 al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 13 iulie 2021, aducându-se o serie de modificări Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare.

              Astfel, potrivit art. VI din Legea nr. 196/2021, “ În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit.“

             De asemenea, potrivit articolului 9c din Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică “În sensul articolelor 9a și 9b, contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 sunt dispositive care pot fi citite de la distanță. Condițiile de fezabilitate tehnică și de rentabilitate prevăzute la articolul 9b alineatul (1) se aplică în continuare. (2) Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță dar care au fost deja instalate se transformă astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care statul membru în cauză demonstrează că acest lucru nu este rentabil”.

         În acest sens ANRE are în vedere monitorizarea persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobilele de tip condominiu cu privire la demersurile pe care aceștia intenționează să le intreprindă pentru a veni în sprijinul cetățenilor (campanii de comunicare, vizite de informare la sediul asociațiilor de proprietari, instituirea unor puncte de informare amplasate în locuri accesibile consumatorilor, completarea portofoliului de activități autorizate cu montarea/exploatarea altor tipuri de repartitoare, etc.), astfel încât aceștia să beneficieze de toate informațiile necesare și să aibă posibilitatea respectării termenului pentru finalizarea acțiunii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, termen prevăzut în actul normative amintit mai sus.

          Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate care desfășoară activități de montare și/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobilele de tip condominiu, în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 53/2017, cu modificările și completările ulterioare.

          Lista actualizată a persoanelor juridice care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobilele de tip condominiu este publicată pe pagina de internet a ANRE.

          Așadar, asociațiile de proprietari trebuie să aibă încheiat un contract cu o persoană juridică autorizată pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

           Pentru informații suplimentare puteți consulta pagina de internet ANRE sau puteți apela numărul de telefon 0734.554.265.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut