Înștiințare – Obligațiile asociațiilor de proprietari în sezonul rece

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 30.01.2023

DIRECTIA ORDINE PUBLICĂ

BIROUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI Șl EVIDENȚA PERSOANELOR Nr.

Către,

ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

ÎNȘTIINȚARE

Având în vedere faptul că ne aflăm în sezonul rece, căderile de zăpadă pot favoriza formarea țurțurilor, acumulări de zăpadă și gheață pe acoperișuri și pe trotuarele aferente imobilelor;

Pentru prevenirea expunerii cetățenilor la pericolul accidentării și evitarea producerii unor pagube materiale a bunurilor mobile și imobile, în conformitate cu prevederile art. 12, Cap. V aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind norrnele de salubrizare și normele de igienizare ale Municipiului București, ”persoanele (izice și iuridice au obligatia ca pe timp de iarnă să îndepărteze turturii de gheată formati la nivelul acoperișului imobilului/construcliei, să curele în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheata formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curtilor și terenurilor detinute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condilii normale. La imobilele în care la parter funcționează societăti comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligatiile menționate revin acestor unităti pe timpul functionării acestora";

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare;

Vă atenlionăm ci în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii, si procedati la îndepărtarea (urłurilorformati la nivelul acoperișurilor, balcoanelor, dar și a zăpezii și ghelii formate pe trotuarele aferente imobilului unde domiciliati sau desfișurati activitatea.

Nerespectarea acestei obligații atrage răspundereă contra.vențjonąlăs Si_se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-500 lei. pentru persoanele fizice si 500-2000 lei, pentru persoanele iuridice.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut