ÎNŞTIINŢARE

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 22.12.2021

Având în vedere faptul că ne aflăm în sezonul rece, căderile de zăpadă pot favoriza formarea ţurţurilor, acumulări de zăpadă şi gheaţă pe acoperişuri şi pe trotuarele aferente imobilelor;

Pentru prevenirea expunerii cetăţenilor la pericolul accidentării şi evitarea producerii unor pagube materiale a bunurilor mobile şi imobile, în conformitate cu prevederile art.12, Cap.V aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120/2010 privind normele de salubrizare şi normele de igienizare ale  Municipiului Bucureşti, “persoanele fizice şi juridice au obligaţia ca pe timp de iarnă să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului imobilului/construcţiei, să cureţe în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă şi gheaţa formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firme, curţilor şi terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii normale. La imobilele în care la parter funcţionează societăţi comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării acestora”;

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare;

Vă atenţionăm ca în termen de 24 de ore de la încetarea ninsorii, să procedaţi la îndepărtarea ţurţurilor formaţi la nivelul acoperişurilor, balcoanelor, dar şi  a zăpezii şi gheţii formate pe trotuarele aferente imobilului unde domiciliaţi sau desfăşuraţi activitatea.

Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea contravenţională, şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200-500 lei, pentru persoanele fizice şi 500-2000 lei, pentru persoanele juridice.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut