Modificări privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 13.01.2023

Vă aducem la cunoștință apariția unor noi acte normative în anul 2022, privind reducerea riscului seismic a clădirilor din proprietatea publică/privată a statului/unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și asociațiilor de proprietari, cu termen de aplicare până pe data de 1 ianuarie 2025, astfel:

  1. LEGEA nr. 212 din 12.07.2022 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU REDUCEREA RISCULUI SEISMIC AL CLĂDIRILOR, în vigoare de la 29.07.2022. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14 iulie 2022

Actul normativ prevede obligația proprietarilor clădirilor, persoane fizice sau juridice, şi asociațiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri, de a dispune începerea expertizării tehnice, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenție asupra construcțiilor (destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, etc).

Conform art. 36, ,,La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

  1. NORMELE METODOLOGICE din 07.11.2022 de aplicare a Legii nr. 212/2022

privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CONSOLIDARE A CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC RIDICAT, emise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1085 din 10 noiembrie 2022. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2023.

Normele prevăd derularea Programului care are ca obiectiv finanțarea proiectării şi execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate în clasa de risc seismic Rs.I sau Rs.II, prin raport de expertiză tehnică, în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice, precum şi asigurării funcţionalităţii acestora conform tuturor cerinţelor fundamentale şi a creşterii eficienţei energetice. 

Conform art. 1, alin. (2) Programul prevăzut cuprinde două subprograme:

  1. Subprogramul proiectarea şi execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile multietajate cu destinația principală de locuință; 
  2. Subprogramul proiectarea şi execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes şi utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităților şi instituțiilor administrației publice centrale sau locale. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a stabilit prin Normele menționate, etapele de urmat privind solicitarea de includere în Program pentru fiecare obiectiv de investiții, condițiile clădirilor pentru a fi incluse, documentele necesare, precum și capitolele și subcapitolele bugetare în vederea finanțării, pentru toți beneficiarii Programului.

  1. Reglementarea tehnică "METODOLOGIE DE EVALUARE VIZUALĂ RAPIDĂ A CLĂDIRILOR, Indicativ RTC 10 - 2022", din 14.12.2022. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1221bis din 20 decembrie 2022. Formă aplicabilă la 19 ianuarie 2023.

Reglementarea tehnică cuprinde prevederi pentru ierarhizarea clădirilor din punct de vedere al riscului seismic, prin expertizare tehnică de către un expert tehnic atestat, printr-o procedură simplă de evaluare vizuală rapidă fără analiză inginerească de detaliu, în vederea stabilirii priorităților investițiilor și se adresează autorităților publice locale şi autorităților de control, proprietarilor construcțiilor şi specialiștilor cu activitate în construcții. 

Metodologia stabilește clădirile în funcție de funcțiunile acesteia (administrație publică, cămine de bătrâni, monument istoric, cămine elevi/studenți, etc), entitățile implicate și responsabilități, precum și calitatea experților tehnici atestați (studii, calificare, etc.).

Art. 10, alin. (4) din Legea nr. 212/2022 prevede obligații pentru polițiștii locali iar art. 33 menționează că nerespectarea obligațiilor și responsabilităților din partea autorităților publice locale și instituțiilor publice, constituie contravenție și se sancționează conform actului menționat.

Legea nr. 212 din 2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut