Persoanele Care Depozitează Deșeuri Pe Domeniul Public Și Privat Vor Fi Sancționate!

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 05.09.2017

Efectivele din cadrul Serviciului 1 Ordine și Liniște Publică au acționat în perioada 07.08.-13.08.2017 pentru depistarea persoanelor care depozitează deșeuri de orice tip pe domeniul public și privat.

Ca rezultate a acestei acțiuni, 30 de persoane au fost legitimate, acestea fiind totodată sancționate contravențional, conform HCGMB 120/2010, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 50.400 lei.

   Sancțiunile vizează nerespectarea următoarelor obligații de către persoanele fizice și juridice:

 • să păstreze curățenia trotuarelor, arterelor de circulație, cât și a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, piețelor, oboarelor și altor locuri publice, fiind interzisă aruncarea sau depozitarea deșeurilor menajere sau de altă natură în aceste zone;
 • să nu arunce zăpada din curți pe trotuare, carosabil, în intersecții, spații verzi, terenuri virane, în canale;
 • să efectueze și să asigure zilnic curățenia și săptămânal spălarea trotuarelor și a zonelor de acces pietonal adiacente (ganguri, pasaje, alei);
 • să asigure menținerea stării de salubritate a locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public;
 • este interzisă depozitarea pe domeniul public (în zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubritate;
 • este interzisă depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului în containerele de colectare a deșeurilor municipale;
 • este interzisă răspândirea sau deversarea directă pe sol (domeniul public ori în locuri publice, terenuri virane, spații verzi) a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spălarea balcoanelor și teraselor, de la cișmelele imobilelor, precum și a celor rezultate din spălatul mașinilor de orice tip;
 • este interzisă deteriorarea mobilierului stradal și urban, a recipientelor de colectare a deșeurilor stradale montate pe căile publice și în locurile publice;
 • este interzisă aruncarea biletelor de călătorie, a resturilor de țigări, a hârtiilor și a altor tipuri de deșeuri pe domeniul public ori în locuri publice;
 • este interzisă aruncarea pe domeniul public, din autovehicule, a deșeurilor de orice natură;
 • să asigure înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, să mențină corespunzător fațadele imobilelor pe care le dețin, a mobilierului urban și stradal, statuilor și monumentelor aflate pe domeniul public;
 • este interzisă introducerea deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitar-veterinare sau de autoritățile de mediu în recipientele de precolectare a deșeurilor menajere și reciclabile;
 • curățarea periodică și menținerea în stare de funcționare a gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație de către cei care dețin sau administrează instalații de canalizare;
 • se interzice blocarea gurilor de scurgere a apelor pluviale de pe arterele de circulație prin aruncarea diferitelor deșeuri, frunze sau a pământului de către persoanele fizice/juridice, de către societățile care execută lucrări edilitare de orice natură sau de către operatorii serviciilor de salubrizare.

   Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele fizice și juridice cu privire la normele de salubrizare ale municipiului București constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă contravențională de la 200 lei la 5000 lei.

depozitare desuri dp1
depozitare desuri dp2

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut