Plan De Măsuri – Asigurarea Climatului De Ordine Și Liniște Publică

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 06.12.2017

     Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică şi menţinerea în stare de curăţenie şi igienizare a arterelor de circulaţie pe raza Sectorului 1 în perioada sărbătorilor de iarnă, Serviciul Proximitate şi Asociaţii de Proprietari a iniţiat planul de măsuri nr. 2295/04.12.2017, în vederea prevenirii cazurilor de nerespectare a normelor de convieţuire socială şi a curăţeniei arterelor de circulaţie, prin care se aduce la cunoştinţă cetăţenilor Sectorului 1 obligaţia de a nu săvărşi următoarele fapte:

     Legea nr.61/1991 - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

  • art.3, pct. 25 - „tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”;
  • art.3, pct. 27 - „organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor”.
  • art.3, pct. 23 - „consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani”;
  • art. 3, pct 18 - „refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului”.
  • art. 9, alin 2 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B nr. 120/2010 - pentru aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, persoanele fizice şi cele juridice au următoarele obligaţii:
  • - să nu depoziteze deşeurile menajere şi asimilabile în coşurile de deşeuri stradale sau pe arterele de circulaţie (destinaţia coşurilor stradale fiind numai pentru deşeurile stradale şi asimilabile);
  • - să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate;
  • - să menţină în stare de curăţenie şi igienizare spaţiul destinat depozitării deşeurilor menajere.

  Nerespectarea celor de mai sus constituie contravenţie şi se sacţionează conform legii.

  Totodată, pe această cale, Poliţia Locală Sector 1 urează cetăţenilor Sectorului 1, SĂRBĂTORI FERICITE alături de cei dragi şi UN AN NOU plin de bucurii!!!

În baza planului de măsuri, în data de 06.12.2017, angajaţii Serviciului Proximitate şi Asociaţii de Proprietari au afişat înştiinţări la sediile asociaţiilor de proprietari din Cartierul Aviaţiei.

În colaborare cu agenţii de proximitate din cadrul Serviciilor 1-3 Ordine şi Linişte Publică, activitatea de informare a cetăţenilor Sectorului 1 va continua pe raza întregului sector.

Director General: Sorin Baloi

Şef Serviciu: Taifas Marius Daniel

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut