Raport De Activitate Al Direcției Inspecție În Perioada 04-09.03.2019

Categorii

Telefonul Cetățeanului

021.9540

Petiții Online

Depune o petiție

Scrie-ne pe e-mail

contact@politialocalasector1.ro

Informări 12.03.2019

     În perioada 04-08.03.2019, polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în cuantum de 8.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 50/1991R.

     Pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construire:

 • au fost admise 3 cereri de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor;
 • au fost admise 3 cereri de înregistrare a certificatului de performanță energetică;
 • au fost redactate și emise 2 certificate de atestare a edificării construcției;
 • s-au eliberat 3 adrese către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), cu valoarea finală a construcției, în vederea achitării taxelor legale;
 • valoarea taxelor de regularizare încasate: 55.312,52 lei.

     Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au aplicat 26 sancțiuni contravenționale (din care 5 avertismente) în cuantum de 45.600 lei, astfel:

 • 3 sancțiuni contravenționale (din care 2 avertismente) în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 211/2011: „pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.”
 • 4 sancțiuni contravenționale (din care 1 avertisment) în cuantum de 600 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 15 din HCGMB nr. 120/2010: „persoanelor fizice și juridice, cu excepția operatorilor de salubrizare și persoanelor juridice care dețin acord de transport deșeuri rezultate din activitatea proprie, eliberat de Primăria Municipiului București, le este interzis transportul prin orice mijloace a oricărui tip de deșeu.”
 • 1 sancțiune contravențională, în valoare 5.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 41 din HCGMB nr. 120/2010: „atingerea adusă prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva funcționarului public autorizat să aplice prevederile prezentelor norme, împiedicarea sub orice formă a organelor constatatoare de a lua măsuri de sancționare a contravențiilor, precum și refuzul de a prezenta actele solicitate de către agenții constatatori sunt interzise. ”
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 28, lit. d din HCGMB nr. 120/2010: „persoanele fizice/juridice care execută lucrări de construcții, modernizări, renovări, demolări, intervenții edilitare de orice natură etc, din care rezultă deșeuri, au următoarele obligații: să evite producerea și răspândirea prafului și să ia măsurile necesare de umectare a părților în curs de demolare.”
 • 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 5 din HCGMB nr. 120/2010;
 • 9 sancțiuni contravenționale (din care 2 avertismente) în cuantum de 9.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 27, alin. 2, lit. a din HCGMB nr. 120/2010: „persoanelor fizice și juridice le sunt interzise: depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc.) a sacilor de deșeuri în vederea colectării acestora de către operatorii de salubrizare;”
 • 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 2000 lei, pentru nerespectarea art. 9, alin. 2, lit. d din HCGMB nr. 120/2010: „persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri au următoarele obligații: să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate;”
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor din HCGMB nr. 120/2010;
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea art. 17, alin. 3 din HCGMB nr. 120/2010;
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor din HCGMB nr. 120/2010;
 • 1 sancțiune contravențională în valoare de 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 25 din HCGMB nr. 120/2010.

     În perioada 04-09.03.2019, polițiști locali din cadrul Biroului Activități Comerciale au aplicat 16 sancțiuni contravenționale (din care 15 avertismente) în valoare de 15.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 1, lit. a din Legea nr. 12/1990: „constituie activități comerciale ilicite și atrag răspunderea contravențională sau penală, după caz, față de cei care le-au săvârșit, următoarele fapte: a) efectuarea de acte sau fapte de comerț de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege.”

Telefonul cetățeanului: 021 9540

E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut