• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Adresă: P-ța Mureș, nr. 18-24

Telefon: 021.208.30.10

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Compartimentul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

  • gestionează potrivit prevederilor legale și competențelor, problematica deșeurilor menajere, sub aspectul încheierii contractelor de salubrizare, colectării, ridicării, transportului și depozitării deșeurilor menajere industriale, asigurarea curațeniei stradale, locurilor publice și a spațiilor verzi;
  • monitorizează respectarea normelor legale generale de mediu de către de către operatorii economici, respectarea normelor specifice privind protecția mediului și a surselor de apă, depozitarea rezidurilor, lichide si solide pe domeniul public și în ape, gospodărirea localităților, și aplică/propune măsurile legale potrivit competențelor;
  • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
  • verifică respectarea normelor de igienizare a zonei de responsabilitate, cursurilor de apă și albiilor acestora, a surselor de apă și cuvetelor acestora si propune/aplică măsuri potrivit prevederilor legale și competențelor;
  • monitorizează respectarea standardelor de poluare, inclusiv fonică și aplică/ propune aplicarea măsurilor legale, potrivit competențelor;
  • participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
  • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat din zona de competență și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, potrivit prevederilor legale si competențelor;
  • verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor material, a anexelor gospodăresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, rigolelor, căilor de acces, etc.
  • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Control Urban, în legătură cu domeniul de activitate;

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu