Activități Comerciale

Coordonator compartiment

Voinea Dragoș

Adresă

Calea Griviței nr. 208-210, Sector 1

Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri: 08:30-11:00

CONTACT

Telefon: 021 208 30 39

E-mail: contact@politialocalasector1.ro

La nivelul Poliţiei Locale Sector 1, în cadrul Direcției Control Urban, este organizat și funcționează Compartimentul Control Activități Comerciale, cu atribuții privind verificarea respectării obligațiilor legale ce  reglementează desfășurarea activităților comerciale, de către persoanele fizice și juridice.

Verificările sunt desfășurate în urma unor petiţii, audiențe, din oficiu sau în baza unor planuri de măsuri, efectuate cu efective proprii sau în colaborare cu alte autorități.

Principalele reguli și norme de comerț

Orice persoană juridică ori constituită sub orice altă formă de organizare care desfășoară ori dorește să desfășoare activități de alimentație publică și/sau alte activități recreative și distractive pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București are obligația de a deține, pe întreaga durată de funcționare, respectiv de desfășurare a activității de alimentație publică și/sau alte activități recreative și distractive, autorizație de funcționare valabilă, emisă de Primarul Sectorului 1;

Pentru terasele/grădinile de vară deschise în imediata apropiere a spațiului de alimentație publică, se va obține autorizație de funcționare pentru terasă/grădină de vară, separat de autorizația de funcționare pentru unitatea de alimentație publică/alte activități recreative și distractive;

Activităţile de comerţ pe domeniul public sunt limitate la categoriile de produse stipulate în H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale: presă, cărți, flori, abonamente si cartele de orice tip;

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia;

Personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică trebuie să dețină un document care să ateste calificarea în exercitarea acestor activități.

Sancțiuni contravenționale

Desfășurarea activității de către persoane juridice fără deținerea autorizației de funcționare emisă de Sectorul 1 al Municipiului București se sancționează cu amendă cuprinsă între 400 și 4.000 lei și cu măsura complementară de suspendare a activității comerciale până la data autorizării;

Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale se sancționează cu amenzile precizate mai sus, însă limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

Desfăşurarea oricărui tip de comerț cu produse alimentare și nealimentare în sediu fix sau ambulant, pe trotuarele aferente rețelei stradale principale, cu excepția ziarelor, revistelor, florilor, abonamentelor și cartelelor de orice tip, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoane fizice și de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice;

Lipsa cursurilor de calificare ale personalului angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice și de la 400 lei la 2.000 lei pentru persoane juridice;

Neafișarea orarului de funcționare la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior sau nerespectarea acestuia de către comercianți se sancționează cu amendă de la 400 lei la 4.000 lei;

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice și 5.000 lei pentru persoane juridice fumatul produselor obținute pe bază de tutun atât în spațiile publice închise, cât și în spațiile exterioare clădirilor în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolicecare au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut