Înregistrări, radieri mopede

Locație

Pentru proprietarii de mopede cu domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în Sectorul 1, activitatea de înregistrare/radiere mopede se desfășoară în cadrul POLIŢIEI LOCALE SECTOR 1 – BIROUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ, cu sediul în Calea Griviţei nr. 208-210.

Program

Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-15:00.

Contact

Telefon: 021 208 30 34

MOPED – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013.

Actele necesare înregistrării mopedelor:

 1. fișa (cererea) de înregistrare, tipizat;
 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 3. actul de proprietate asupra vehiculului (factură sau contract de vânzare-cumpărare), vizat de DGITL Sector 1;
 4. cartea de identitate a vehiculului, având aplicată folia R.A.R, original și copie;
 5. dovada efectuării inspecției tehnice, pentru vehiculele mai vechi de doi ani, original și copie;
 6. dovada plații contravalorii taxei de înregistrare;
 7. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 8. dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare;
 9. asigurarea obligatorie a vehiculului;
 10. dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
 11. decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice/juridice. (se eliberează de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, str.Piaţa Amzei, nr.13, Sector 1).

Actele necesare radierii mopedelor:

 1. cererea de radiere, tipizat;
 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 3. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 4. certificatul de înregistrare în circulație, original;
 5. plăcuța cu numărul de înregistrare;
 6. dovada de înstrăinare – contract de vânzare-cumpărare, vizat de DGITL Sector 1, sau dovada de la poliție – în cazul furtului vehiculului, original și copie sau dovada de predare la Remat – în cazul casării sau predării la dezmembrat, original și copie;
 7. certificat de atestare fiscală ( eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, str. Piaţa Amzei, nr.13, sector 1 ).

Actele necesare eliberării unui duplicat/ unui nou certificat:

 1. cererea pt. eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare în circulație sau a unui nou certificat, tipizat;
 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 3. certificatul de înregistrare în circulație deteriorat, sau vechiul certificat de înregistrare în circulație, după caz, original și copie;
 4. cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de R.A.R, după caz, original și copie;
 5. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 6. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii).

Actele necesare eliberării unei noi plăcuţe:

 1. cerere pt.eliberarea unei noi plăcuțe cu număr de înregistrare, tipizat;
 2. actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 3. certificatul de înregistrare în circulație, original și copie;
 4. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 5. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii);
 6. dovada plăţii contravalorii plăcuței cu număr de înregistrare.

Taxele se plătesc la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1, CUI: 12293095

Înregistrarea mopedelor

Taxa în cuantum de 48 lei Contul: RO92TREZ70121360250XXXXX- 41

Certificatul de înregistrare

Taxa în cuantum de 28 lei Contul: RO92TREZ70121360250XXXXX- 42

Plăcuță cu nr. de înregistrare

Taxa în cuantum de 35 lei Contul: RO92TREZ70121360250XXXXX- 43

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut