Ordine Publică

Șef serviciu

Taifas Marius

Adresă

Calea Griviței nr. 208-210, Sector 1

 

Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri: 08:00-16:00

Compartimentul Ordine Publică Grivița

Coordonator compartiment – Ștefănescu Dragoș Georgel

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, Sector 1
Program de lucru cu publicul – Luni – Vineri: 08:00-16:00
Telefon: 021.208.30.32
E-mail: contact@politialocalasector1.ro
serviciulordinepublica1@politialocalasector1.ro

Compartimentul Ordine Publică Pajura

Coordonator compartiment – Călărașu Daniel

Adresă: Str. Pajurei nr. 13, Sector 1
Program de lucru cu publicul – Luni – Vineri: 08:00-16:00
Telefon: 021.208.30.24
E-mail: contact@politialocalasector1.ro
serviciulordinepublica2@politialocalasector1.ro

Serviciul Ordine Publică și cele două compartimente, Compartimentul Ordine Publică Pajura şi Compartimentul Ordine Publică Griviţa
sunt subunităţi operative ale Poliţiei Locale Sector 1, care exercită atribuţii privind menţinerea stării de legalitate, a ordinii şi liniştii publice,
a climatului de siguranţă civică și a prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, pe raza Sectorului 1.

Principalul act normativ în baza căruia polițiștii locali din cadrul acestei structuri își desfășoară activitatea este Legea nr. 61/2001, care permite sancționarea contravențională a unor fapte ca:

 • tulburarea liniștii publice a locatarilor, între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00;
 • fenomene de cerșetorie sau vagabondaj ;
 • consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
 • lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
 • scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;
 • nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive;
 • refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identității sale sau de a se prezenta la sediul poliției;

În baza Planului Național Comun de Acțiune, Serviciul Ordine Publică asigură climatul de siguranță publică în zona adiacentă a următoarelor unități de învățământ preuniversitar:

 • Liceul de Muzică George Enescu din str. Gheorghe Manu nr. 30;
 • Grădinița nr. 52 din str. Docenților nr. 5;
 • Școala Gimnazială nr. 1 Sfinții Voievozi din str. Atelierului nr.25;
 • Școala Gimnazială nr. 17 din Str. Petofi Șandor nr. 14-16;
 • Școala Gimnazială nr. 181 din str. Nazarcea nr. 30;
 • Școala Gimnazială nr. 183 din str. Dunei nr. 2-4;
 • Liceul Teoretic C-tin Brâncoveanu din str. Pajurei nr. 9;
 • Școala Gimnazială nr. 178 din str. Dridu nr. 2;
 • Școala Gimnazială nr.177 din Str. Coralilor nr. 1;
 • Școala Specială nr. 8 din str. Victor Daimaca nr. 2.

Alte fapte sancționate contravențional:

 • staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;
 • fapta de ocupare fără drept a unui loc de parcare legal atribuit;
 • parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap (amenda e cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei şi se ridică mijlocul de transport de pe locul de parcare respectiv);
 • încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • încălcarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București.

Anunț special

Pentru comunicările/somațiile primite ca urmare a încălcării prevederilor  OUG nr. 195/2002, HCGMB nr. 124/2008, Legea nr. 448/2006, HCLS1 nr. 132/2016, cetățenii au posibilitatea să ne transmită:
– comunicarea aplicată în parbriz,
– cartea de identitate,
– permisul de conducere,
– talonul auto,
– permisul de ședere,
– pașaportul (după caz) pe adresele de e-mail serviciulordinepublica1@politialocalasector1.ro și serviciulordinepublica2@politialocalasector1.ro,
în vederea întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției.

În acest caz, prezența cetățenilor la unul dintre sediile instituției nu mai este necesară, urmând să se transmită procesul verbal la adresa de domiciliu, prin poștă.

Amenzile pot fi achitate în contul RO48TREZ70121A350102XXXX,
beneficiar DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 1.
Pentru informații suplimentare în acest sens se poate accesa site-ul: www.impozitelocale1.ro.

Petițiile/sesizările/solicitările scrise,
cu privire la atribuțiile ce intră în competența Serviciului Ordine Publică
se vor transmite pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Pentru situații ce implică intervenția cu operativitate a echipajelor disponibile în teren,
cetățenii pot apela Dispeceratul Poliției Locale Sector 1,
la numărul 021.9540, disponibil 24/24.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut