Poliția Animalelor

Șef serviciu

Ion Carla Gabriela

Adresa

Şoseaua Odăii nr. 3-5, Sector 1

Program de lucru

Luni – vineri, în intervalul orar: 08:00 – 16:00

Program vizitare adăpost:

Luni, miercuri: 14.00 – 16.00

Program adopție și revendicare:

Marti, joi: 10.00 – 14.00

Serviciul Poliţia Animalelor funcţionează ca structură distinctă în cadrul Politiei Locale Sector 1 și are ca obiect de activitate protecţia animalelor şi protecţia persoanelor, atât împotriva apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, cât și de suferințe umane, fizice şi psihice, cauzate de neluarea măsurilor legale în domeniu. Personalul structurii este format din poliţişti locali, medici veterinari, prinzători de animale şi îngrijitori.

Condiţii de revendicare a câinilor, de către proprietari:

Câinii fără stăpân aflaţi în adăpost pot fi revendicaţi de proprietari în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în Registrul general de evidenţă a câinilor fără stăpân.

Revendicarea se realizează în baza carnetului de sănătate a câinelui, care atestă calitatea de proprietar şi este gratuită.

În cazul în care câinii fără stăpân sunt microcipaţi deja şi pot fi identificaţi, proprietarii acestora vor fi notificaţi în primele 24 de ore. Proprietarii care revendică câinii deja identificaţi sunt obligaţi să achite contravaloarea cheltuielilor de întreţinere şi tratament al acestora în adăpost, în valoare de 50 lei/zi.

Revendicarea se realizează în baza declaraţiei angajament prevazută în OUG nr. 155/2001.

Fiecare revendicare este consemnată în Registrul de evidenţă al revendicărilor şi adopţiilor.

Condiţii de adopţie a câinilor din adăpost:

Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei angajament, conform procedurii din OUG nr. 155/2001, privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Adopţia se poate efectua începând cu a 8-a zi de la intrarea câinilor în adăpost.

În vederea adoptării unui câine din adăpost, următoarele cerințe se impun a fi respectate:

În cazul persoanelor fizice:

 • vârsta minimă de 18 ani;
 • BI/CI original şi copie;
 • dovada condiţiilor de întreţinere necesare în spaţiu privat, a câinelui ce urmează a fi adoptat;
 • prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale necesare pentru creşterea şi întreţinerea câinelui (adeverinţa de la locul de muncă sau talonul de pensie).

În cazul persoanelor juridice:

 • certificatul constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • BI/CI în original şi copie al reprezentantului;
 • împuternicire de reprezentant al societăţii;
 • dovada condiţiilor de întreţinere necesare în spaţiu privat, a câinelui ce urmează a fi adoptat.

În cazul organizaţiilor de protecţie a animalelor:

 • actul de constituire al organizaţiei;
 • BI/CI în original şi copie al reprezentantului;
 • împuternicire de reprezentant al organizaţiei;
 • dovada deţinerii unui adăpost destinat cazării câinilor fără stăpân, autorizat conform normelor legale;
 • copie după contractul de asistenţă sanitar-veterinară;
 • declaraţia pe proprie răspundere privind capacitatea de cazare a adăpostului deţinut, pentru a evita suprapopularea acestuia.
 • Adopţia se realizează în baza declaraţiei-angajament, prevazută în OUG nr. 155/2001 (anexele 4 şi 5).

Fiecare adopţie este consemnată în Registrul de evidenţă al revendicărilor şi adopţiilor.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut