Protecția Mediului

Coordonator compartiment

Cocor Andrei

Adresă

Strada Prometeu nr. 26, sector 1

Program de lucru cu publicul

Luni – Vineri, în intervalul orar: 08:00-10:30

Telefon

Telefon: 0762 251 121

E-mail: contact@politialocalasector1.ro

La nivelul Poliţiei Locale Sector 1, în cadrul Direcției Control Urban, este organizat și funcționează Compartimentul Protecţia Mediului, cu atribuţii privind verificarea şi controlul modului în care operatorul de salubrizare îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contractul de prestare a serviciilor de salubritate, pe raza Sectorului 1.

Atribuții principale:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
 • supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;
 • sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite.

Pentru menținerea în stare de curățenie și igienizare a arterelor de circulație și a spațiilor destinate depozitării deșeurilor, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • să nu depoziteze deșeurile menajere și asimilabile în coșurile de deșeuri stradale sau pe arterele de circulație (destinația coșurilor stradale este numai pentru deșeurile stradale și asimilabile);
 • să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate;
 • să mențină în stare de curățenie și igienizare spațiul destinat depozitării deșeurilor menajere.

Sancțiuni contravenționale

Depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi, etc.) a sacilor cu deșeuri, cu scopul a fi colectate de către operatorii de salubrizare, se sancționează contravențional, conform art. 42, lit. a din HCGMB 120/2010, cu amendă între 2000 și 5000 lei.

Depozitarea deșeurilor de orice fel pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, indiferent de titularul dreptului de proprietate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între 1.500 și 2.500 lei.

 

Titularul autorizației de construire/desființare a unor lucrări are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor, rezultate din aceste activități.. Se vor institui sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activitățile specifice, cel puțin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips. De asemenea, se vor lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate, prin eliminarea materialelor nevalorificabile. Încălcarea acestor obligații se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 15.000 lei pentru persoane fizice și între 20.000 și 40.000 lei pentru persoane juridice.

Încălcarea obligațiilor proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 lei pentru persoanele fizice și între 25.000 și 50.000 lei pentru persoane juridice.

Colectare gratuită a anumitor deșeuri

Următoarele categorii de deșeuri pot fi colectate GRATUIT, cu programare prealabilă (minim 48 ore înainte), la numărul de telefon 021 9460:

 • deșeurile vegetale rezultate în urma curățeniei spațiilor din curțile interioare proprii și a spațiilor verzi administrate de asociațiile de proprietari se colectează în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 08:00-13:00;
 • deșeurile electrocasnice (TV, radio, frigider, mașină de spălat sau alte echipamente electrocasnice vechi) și cele voluminoase (mobilier etc.) se colectează în a doua duminică a fiecărei luni.

Deșeurile electrocasnice și deșeurile voluminoase colectate sunt preluate în vederea tratării, valorificării și reciclării, în conformitate cu legislația europeană de mediu.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut