Vehicule abandonate

Șef birou

Horătău Cristina

Adresă

Calea Griviței nr. 208-210, Sector 1

Program

Luni – Vineri: 08:00-16:00

Contact

Telefon: 021 208 30 37

E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Pe domeniul Sectorului 1, competența aplicării regimului juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate, revine polițiștilor locali din cadrul Biroului Auto Abandonate și Fără Stăpân.

Conform Legii nr. 421/2002, noțiunile de vehicule fără stăpân și abandonate sunt definite astfel:

a) vehicul fără stăpân – vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staționat pe domeniul public sau privat al statului ori a unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

Depistarea vehiculelor din categoria celor fără stăpân sau abandonate se realizează din oficiu sau ca urmare a sesizărilor făcute de către orice persoană fizică sau juridică, autorități, instituții sau servicii publice.

Procedura:

După identificarea vehiculelor, polițiștii locali aplică pe caroserie o înștiințare, prin care se aduc la cunoștință proprietarului/utilizatorului vehiculului, obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru menținerea vehiculului pe domeniul public, precum și faptul că sunt efectuate verificări, în vederea demarării procedurii de aplicare a Legii nr. 421/2002.

În urma verificărilor efectuate asupra condițiilor legale de circulație a vehiculului, dacă reiese că vehiculul are inspecția tehnică periodică expirată, polițiștii locali întocmesc un proces verbal de constatare și afișează o somație pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe domeniul public, în termen de 10 zile.

În cazul vehiculelor abandonate, pe lângă ITP-ul expirat, este necesară și probarea termenului de 6 luni de imobilizare a vehiculului pe domeniul public.

Pentru vehiculul al cărui proprietar nu a fost identificat, caracteristicile tehnice ale vehiculului depistat pe domeniul public şi locul unde a fost identificat, se fac cunoscute prin publicarea unui anunț într-un cotidian central, la sediul Poliţiei Locale Sector 1 şi al Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare.

În situaţia în care vehiculul nu este ridicat de proprietar în termenul stipulat, la propunerea Poliţiei Locale Sector 1, Primarul Sectorului 1 emite dispoziţie de declarare a stării de abandon/fără stăpân, în baza căreia se dispune ridicarea vehiculului de pe domeniul public şi depozitarea acestuia în spațiul special amenajat în acest sens, din Șoseaua Odăii nr. 3-5.

 

Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul:

  • Calitatea de proprietar sau deținător legal al acestuia;
  • Achitarea sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculului;
  • Plata la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări;
  • Deținerea inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, legiuitorul oferă posibilitatea restituirii vehiculului, în conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea nr. 421/2002: dispoziția primarului rămâne fără obiect dacă proprietarul legal al vehiculului abandonat achită suma de 2.000 lei (RON) cu titlu de amendă, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Pentru vehiculul ridicat de pe domeniul public şi nerevendicat de proprietarul/deţinătorul legal conform termenelor procedurale, la propunerea Poliţiei Locale Sector 1, Primarul Sectorului 1 va emite o dispoziţie de trecere a vehiculului în proprietatea Municipiului Bucureşti, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile legii.

Stimați cetățeni, vă punem la dispoziție numărul de telefon 021.9540, unde puteți transmite sesizări cu privire la neregulile sesizate în Sectorul 1, din următoarele domenii: ordine și liniște publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, asociații de proprietari și evidența persoanelor, vehicule abandonate, poliția animalelor, prevenire situații de urgență, înregistrări, radieri mopede.

Conform Ordinului 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, vă informăm că Poliția Locală Sector 1 utilizează poșta electronică pentru primirea și emiterea înscrisurilor, prin adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.

Sari la conținut