• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 

Dragi cetateni! Va informam ca defectiunile tehnice privind numarul de telefon 021/9540 au fost remediate! Acest numar este functional si este la dispozitia dumneavoastra pentru sesizari telefonice!

Pentru situatiile urgente, cetatenii pot apela in continuare si numarul de mobil 0762251253 pus la dispozitie. 

Dispecerat Integrat

        SERVICIUL DISPECERAT INTEGRAT

Șef serviciu: Teodor Carmen Doinița

Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.208.30.10, int 1064

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Număr telefon Dispecerat: 021 9540

Serviciul Dispecerat Integrat are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona de competenţă, a efectivelor de ordine publică aflate în serviciu şi misiuni şi informează imediat conducerea Poliţiei Locale Sector 1 în legătură cu apectele de interes operativ, asigurând totodată transmiterea operativă către polițiștii locali aflați în dispozitiv, a dispoziţiilor primite;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu  activitatea serviciului;
 • efectuează activități de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul serviciului;
 • menţine o legătură permanentă cu efectivele din dispozitivele de ordine publică, de Control Urban, Poliţia Animalelor şi Situaţii de Urgenţă, aflate în misiuni sau activităţi, asigurând şi coordonarea acestora în situaţii specifice;
 • primeşte şi execută verificări operative la solicitările poliţiştilor locali din teren, privind identificări de persoane şi mijloace auto, accesând bazele de date ale M.A.I.;
 • coordonează intervenţia la obiectivele asigurate cu pază proprie aflate în proprietatea Consiliului Local Sector 1;
 • reglementează accesul persoanelor străine şi angajaţilor proprii în sediul instituţiei;
 • realizează legăturile radio între efectivele aflate în dispozitivul de ordine publică şi sediile instituţiei;
 • realizează legăturile telefonice exterioare cu posturile telefonice ale instituţiei;
 • realizează legăturile telefonice de cooperare cu dispeceratul Poliției Naţionale (SNUAU 112);
 • organizează activităţile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliţiei Locale, precum şi cu celelalte instituţii cu atribuţii pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor;
 • elaborează și propune spre aprobare planificarea lunară a serviciului de permanență la nivelul Poliției Locale Sector 1;
 • colectează toate datele operative furnizate de instituţiile cu atribuţii pe linie de ordine publică şi de poliţiştii locali din teren şi întocmeşte zilnic sinteza cu situaţia operativă (buletinul de evenimente) de pe raza de competenţă pe care o va prezenta Directorului General;
 • urmăreşte dacă elementele din dispozitiv respectă indicaţiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul şi viteza de deplasare a autoturismelor instituției;
 • organizează şi actualizează permanent evidenţa măsurilor preventive dispuse de instanţele de judecată, faţă de persoanele cercetate penal, de a nu părăsi localitatea de domiciliu / ţara;
 • organizează exploatarea corectă a sistemelor informatice și asigură protecţia acestora;
 • întocmește și actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenție și întrebuințare a personalului;
 • centralizează datele şi informaţiile obţinute din activitatea structurilor operative ale Poliţiei Locale Sector 1;
 • realizează alarmarea personalului în situaţiile dispuse de conducerea instituţiei;
 • gestionează modalităţile de acces a angajaţilor şi a vizitatorilor în sediul central al Poliției Locale Sector 1, din Strada Prometeu nr. 26;
 • monitorizează sistemele tehnice de alarmare instalate la obiectivele din competenţă şi a camerelor de supraveghere;
 • elaborează documentaţia specifică achiziţionării de bunuri şi servicii, conform necesităţilor şi prevederilor legale;
 • primește sesizări de la cetățeni, prin intermediul rețelei telefonice (0219540) și dispune dirijarea echipajelor din teren la evenimentele sesizate;
 • monitorizează echipajele auto ale Poliției Locale Sector 1 repartizate în dispozitivele de ordine publică prin sistemul GPS;
 • primește și execută verificări operative la solicitările polițiștilor locali privind identificarea proprietarilor imobilelor/terenurilor de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, accesând baza de date a DGITL Sector 1, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • identifică riscurile emergente, pe termen scurt și mediu și efectuează analize asupra acestora, informând conducerea Poliției Locale Sector 1;
 • asigură întocmirea zilnică a buletinului de evenimente și distribuirea acestuia la instituțiile și persoanele dispuse de conducerea instituției;
 • monitorizează evenimentele ce se produc pe teritoriul de competență și constată prin sistemul de monitorizare, în vederea direcționării operative a efectivelor la fața locului;
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Directorul General/Directorul General Adjunct, în legătură cu domeniul de activitate.

 

Elaborează şi supune aprobării conducerii Poliţiei Locale Sector 1 propuneri privind: 

 • stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video de pe domeniul public şi perimetral al obiectivelor;
 • elaborarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor în domeniu;
 • monitorizează sistemele tehnice de alarmare instalate la obiectivele din responsabilitate şi a camerelor de supraveghere;
 • dezvoltarea infrastructurii pe baza analizelor de risc, obţinute din date proprii şi prin cooperare cu potenţialii beneficiari;
 • organizează colectarea, prelucrarea, stocarea, analizarea şi valorificarea informaţiilor la nivelul Poliţiei Locale Sector 1, în conformitate cu prevederile legale şi procedurile de lucru;
 • pune la dispoziţia beneficiarilor, prelucrările video solicitate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • propune soluţii tehnice menite să eficientizeze activitatea de monitorizare a obiectivelor şi a domeniului public;
 • elaborează proceduri de lucru pe linia analizei informaţiilor, corespunzător prevederilor legale;
 • prelucrează datele obţinute ca urmare a monitorizării evenimentelor, în vederea întocmirii unor reprezentări grafice şi a interpretării acestora, conform legii, tipologiei infracţiunilor, şi dinamicii acestora;
 • identifică zonele de interes operativ din aria de competenţă a Poliţiei Locale Sector 1, a tipului de activităţi ilegale ce se desfăşoară în vederea întocmirii unor planuri de măsuri privind organizarea de acţiuni în aceste zone;
 • identifică riscurile emergente pe termen scurt şi mediu şi efectuează analize asupra acestora şi informează factorii de conducere;
 • introduce într-un format structurat datele provenite din activitatea structurilor din componenţa Poliţiei Locale Sector 1;
 • asigură managementul datelor şi informaţiilor de interes operativ şi formulează propuneri de valorificare optimă a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • elaborează şi propune documentaţia specifică achiziţiei de bunuri şi servicii conform necesităţilor şi prevederilor legale;
 • monitorizează funcţionarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din competenţă şi a camerelor de supraveghere, valorificarea operativă a informaţiilor furnizate de acestea, stocarea şi prelucrarea acestora conform prevederilor legale.

Pe baza informărilor pe linie de resurse umane, administrează :

 • server de date acces personal ;
 • server conturi şi drepturi de utilizare în analiza informaţiei;
 • gestionează colectarea, stocarea şi analiza datelor şi informaţiilor obţinute din surse deschise, referitoare la evenimentele de interes operativ pentru instituţie.
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1.

 

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Contact Ministerul Public:

+4021 319 3833

Directia Generala Anticoruptie:

0800.806.806

Sediul central

sediu prometeu