• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Serviciul Monitorizare, Documentare și Analiza Informației

Șef serviciu: Gheorghe Flavius Dragoş

Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.208.30.10, int 1129

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Monitorizare, Documentare si Analiza Informaţiei are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

Elaborează şi supune aprobării conducerii Poliţiei Locale Sector 1 propuneri privind: 

 • stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video de pe domeniul public şi perimetral al obiectivelor;
 • elaborarea dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor în domeniu;
 • colaborează cu Serviciul Dispecerat, în ceea ce priveşte monitorizarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din responsabilitate şi a camerelor de supraveghere;
 • dezvoltarea infrastructurii pe baza analizelor de risc, obţinute din date proprii şi prin cooperare cu potenţialii beneficiari;
 • organizează colectarea, prelucrarea, stocarea, analizarea şi valorificarea informaţiilor la nivelul Poliţiei Locale Sector 1, în conformitate cu prevederile legale şi procedurile de lucru;
 • pune la dispoziţia beneficiarilor, prelucrările video solicitate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • propune soluţii tehnice menite să eficientizeze activitatea de monitorizare a obiectivelor şi a domeniului public;
 • elaborează proceduri de lucru pe linia analizei informaţiilor, corespunzător prevederilor legale;
 • prelucrează datele obţinute ca urmare a monitorizării evenimentelor, în vederea întocmirii unor reprezentări grafice şi a interpretării acestora, conform legii, tipologiei infracţiunilor, şi dinamicii acestora;
 • identifică zonele de interes operativ din aria de competenţă a Poliţiei Locale Sector 1, a tipului de activităţi ilegale ce se desfăşoară în vederea întocmirii unor planuri de măsuri privind organizarea de acţiuni în aceste zone;
 • identifică riscurile emergente pe termen scurt şi mediu şi efectuează analize asupra acestora şi informează factorii de conducere;
 • introduce într-un format structurat datele provenite din activitatea structurilor din componenţa Poliţiei Locale Sector 1;
 • asigură managementul datelor şi informaţiilor de interes operativ şi formulează propuneri de valorificare optimă a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • elaborează şi propune documentaţia specifică achiziţiei de bunuri şi servicii conform necesităţilor şi prevederilor legale;
 • monitorizează funcţionarea sistemelor tehnice de alarmare instalate la obiectivele din competenţă şi a camerelor de supraveghere, valorificarea operativă a informaţiilor furnizate de acestea, stocarea şi prelucrarea acestora conform prevederilor legale.

Pe baza informărilor pe linie de resurse umane, administrează :

 • server de date acces personal ;
 • server conturi şi drepturi de utilizare în analiza informaţiei;
 • gestionează colectarea, stocarea şi analiza datelor şi informaţiilor obţinute din surse deschise, referitoare la evenimentele de interes operativ pentru instituţie.
 • transmite referate de necesitate cu specificaţiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliţiei Locale Sector 1.

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu